Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)  (PH16A)


 

Feiten

 • Omvang: 8 dagen van 9.30 - 16.30 uur en 4 intervisiebijeenkomsten van 9.30 - 12.30 uur* en 1 intervisiebijeenkomst van 9.30 - 12.30 of 13.30 - 16.30 uur**
 • Datums: 7 en 19** januari, 1 en 15 februari, 8* en 25 maart, 6 en 19* april, 10 en 24 mei, 7* en 23 juni en 5* juli 2016
 • Locatie: Utrecht
 • Hoofdopleider: drs. Ria Mous
 • Docent

 • Kosten: € 2600,-
 • Cursuscode: PH16A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: NVvPO, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

De vraag naar hulp op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg neemt toe. Daarbij is er een politieke en maatschappelijke wens om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de eerste lijn aan te bieden. Steeds meer huisartsen willen tegemoet komen aan deze veranderende vraag en besluiten daarom een POH-GGZ in dienst te nemen. Daarbij ontstaan vragen als: hoe werk ik als POH-GGZ op een goede manier samen en stem ik af met de huisarts? Wat vraagt communiceren met kinderen/jongeren aan specifieke gesprekstechnieken? Welke opvoedingsvragen kom ik tegen en hoe ga ik daarmee om? Hoe vraag ik klachten uit bij volwassenen en ouderen, welke vragen stel ik, waar let ik op? Hoe stel ik een beschrijvende diagnose/werkhypothese?

In samenwerking met Dimence organiseert de RINO Groep de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ. In de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding participeren huisartsen en ervaren POH-ers.

Wat leer je?

U wordt opgeleid tot praktijkondersteuner in de eerste lijn. Daartoe ontwikkelt u uw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de eerstelijns ggz. Competentieontwikkeling op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen, begeleiding en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waar de POH-GGZ in de praktijk mee te maken krijgt.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding vult u een nulmeting in, die als leidraad voor uw persoonlijke opleidingvraag dient. De opleiding is competentiegericht opgezet. Hierdoor worden uw eigen kennis, vaardigheden en werkervaring en die van uw mededeelnemers zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd.

Lesprogramma:

 • De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen
 • Psychopathologie kinderen en jeugd en psychopathologie ouderen
 • Ontwikkelingsstoornissen, jeugdproblematiek en gezinsproblematiek (levensfase 0 tot 18 jaar)
 • Psychosociale en psychopathologische problematiek bij volwassenen (levensfase 18 tot 65 jaar)
 • Ouderenproblematiek (levensfase 65 jaar en ouder)
 • Motiverende gespreksvoering en steunende en structurerende begeleiding
 • Kortdurende interventiemethodieken: oplossingsgerichte technieken en 5G-model

Klik hier voor het uitgebreide lesprogramma.

Intervisie:
Doel van intervisie is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door leergericht en coachend praktijksituaties te bespreken. Binnen de POH-GGZ opleiding spitst dit zich toe op het ontwikkelen en eigen maken van uw rol als POH-GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen, gerelateerd aan thema's uit de POH-praktijk zoals samenwerking, oordeelsvorming, positionering en besluitvorming. Om dit doel te realiseren worden de methode en structuur van intervisie begeleid door een ervaren intervisor.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wilt u gezamenlijk met uw hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op uw verzoek incompany gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany uitgevoerd voor o.a. Dimence te Deventer.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt u geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heeft u altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Hoofdopleider: drs. Ria Mous
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH16A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl