Spoedeisende psychiatrie in een geïntegreerde ggz  (IC002)

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Om mensen in acute psychische nood goede hulp te bieden, is het belangrijk dat de ambulante en de klinische spoedeisende psychiatrie goed samenwerken. Met deze training vergroot je je kennis en vaardigheden op het gebied van actuele vormen van crisisinterventie en ontdek je wat jij kunt bijdragen aan de aansluiting van de ambulante en de klinische zorg.
 
 • Inhoud

  De huidige, op ketenzorg en continuïteit gerichte psychiatrie, vraagt zowel van de ambulante als de klinische spoedeisende psychiatrie werkwijzen die gericht zijn op samenwerking en integratie. Veiligheid, reductie van dwang, herstel van evenwicht, oriëntatie op de omgeving, crisisplannen, en afstemming met sturend behandelaars zijn sleutelbegrippen. Actuele vormen van crisisinterventie bieden hierbij een bruikbaar arsenaal van inzichten en technieken.

  Wat leer je?

  Deze training vergroot kennis en vaardigheden met betrekking tot actuele vormen van crisisinterventie.

  Werkwijze

  • gevaarsbeoordeling
  • het bepalen van de juiste behandelsetting, opname, BOR, open of gesloten etc.
  • suïcidebeoordeling en preventie
  • hanteren van dreigende agressie
  • management van complexe BPS
  • do’s en don’ts in de spoedeisende hulp.
    
   In deze training wordt met behulp van professionele acteurs een aantal typische probleemsituaties uitgewerkt.

 • Datum

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  drs. Bert van Luyn

  drs. Bert van Luyn

  Bert van Luyn is een zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog, systeemtherapeut, lid NIP en geregistreerd docent CRKBO. Tevens is hij één van de consulenten van het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise. Hij werkte in verschillende sectoren in de GGZ (Jeugd, Volwassenen, klinisch en ambulant, acuut en chronisch) en specialiseerde zich in diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek, met name bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hij was o.a. verantwoordelijk voor een deeltijdprogramma voor suïcidale patiënten en patiënten met Zelfpathologie en comorbiditeit.
   
  Als coördinator van het nascholingsprogramma Psychiatrie in Progressie organiseerde hij vele workshops met de internationale top m.n. op het gebied van Persoonlijkheidsstoornissen. Met H.J. Dalewijk produceerde hij de internationaal bekende Symforatapes, een set DVD’s die master clinicians aan het werk toont. In 2012 ontving hij daarvoor een onderscheiding van de Internationale vereniging voor Transference Focused Psychotherapy ‘voor zijn langdurige bijdrage aan het psychotherapieonderwijs’.
   
  Hij geeft al jarenlang lezingen, trainingen en workshops in diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit, acute Psychiatrie & Crisisinterventie, behandeling en management van Persoonlijkheidsproblematiek. Hij is als docent verbonden aan de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in Utrecht, doceert Crisisinterventie en Suicidepreventie bij diverse RINO’s, is docent van een blok over de GIT-PD in de opleiding tot GZ psycholoog bij CCD.
   
  Tevens publiceerde hij een tiental artikelen/hoofdstukken in vaktijdschriften en leerboeken (meest recent een hoofdstuk over Suïcidaliteit en EPA-PS in het FACT handboek van Kaasenbrood & Wunderink), en is mede-editor van enkele boeken:
  • Personalities: Hellinga, van Luyn & Dalewijk (Boom, 2000)
  • Severe Personality Disorder: van Luyn, Akhtar & Livesley (Cambridge Press, 2007)      
  • Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis: Ingenhoven, van Reekum, van Luyn en Luyten (Tijdstroom, 2011)
  • Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ: Kerkhof & van Luyn,   (BSL, 2010/2016).

   

   Lees meer
 • Reviews