Inschrijven is niet meer mogelijk.

Meldcode en aanpak kindermishandeling  (IC196)

Hoe hanteer je de meldcode bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld? In deze cursus leer je werken met de vijf stappen van de meldcode. Je ontdekt hoe je hierbij moet handelen en hoe je samenwerkt met andere organisaties. Je oefent met het voeren van gesprekken over een vermoeden van kindermishandeling.
 

Feiten

 • Omvang: Deze eendaagse cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Docenten: drs. Irma Haxemr. Lydia Janssen
 • Docenten

 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC196

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut, Vaktherapeut (speltherapie), Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Leidinggevende/staf/management

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond. Voor het doorlopen van de e-learning module ontvangt men tevens een certificaat van The Next Page.

De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 van kracht geworden. Dit betekent voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijk werk en justitie dat zij verplicht zijn om een stappenplan (meldcode) te hebben. Hun beroepskrachten moeten de meldcode hanteren bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het doel van de invoering van de meldcode is het stoppen van het geweld door vroegsignalering en het tijdig bieden van effectieve hulp.

Deze cursus bestaat uit een lesdag in combinatie met een e-learning module. Als voorbereiding op de lesdag maken deelnemers zich door middel van de e-learning module - op zelf gekozen tijdstip en in eigen tempo - kennis eigen op het gebied van de meldcode en kindermishandeling. Door de ingebouwde toets kan voor de bijeenkomst al gecontroleerd worden of de kennis van de meldcode reeds voldoende aanwezig is. Tijdens de lesdag kan de docent direct ingaan op resterende vragen, het toepassen van de meldcode in de organisatie en het trainen van vaardigheden. Ook na de lesdag vormt de e-learning nog een waardevol naslagwerk tijdens het invoeren en toepassen van de meldcode.

De voordelen van blended learning:

 • Het bestuderen van de theorie en ander voorbereidend werk doen deelnemers via e-learning: zelfstandig, wanneer het hen uitkomt. Dat betekent minder bijeenkomsten.
 • Doordat alle deelnemers de theorie hebben verwerkt, is er in de bijeenkomsten niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kan nog meer geprofiteerd worden van de deskundigheid van de docenten. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.
 • De digitale middelen bieden extra mogelijkheden voor rechtstreeks contact met de docent, bijvoorbeeld voor specifieke vragen, coaching, begeleide intervisie en supervisie.
 • De prijs van een blended opleiding is lager: online lesuren zijn goedkoper dan bijeenkomsten. De kosten zijn dus minder, terwijl het aantal lesuren en accreditatiepunten gelijk blijft.

Wat leer je?

  Na deze cursus weten de deelnemers:
 • wat het doel is van de verplichte meldcode en kennen zij de vijf stappen van de meldcode.
 • hoe het meldrecht voor kindermishandeling, de meldcode en het beroepsgeheim zich tot elkaar verhouden.
 • hoe het basismodel van de meldcode om te zetten in een meldcode voor de eigen organisatie.
 • hoe te handelen en samen te werken met andere organisaties volgens de stappen van de meldcode.
 • het gesprek over een vermoeden van kindermishandeling te voeren.

Doelgroep

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Leidinggevende/staf/management

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • verschillende vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • bewustwording van eigen emoties, eigen normen en grenzen ten aanzien van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • bewustwording van eigen verantwoordelijkheden, taken, grenzen met betrekking tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de invoering en implementatie van de meldcode in de eigen instelling
 • recht op informatie, inzage dossier, toestemming en dossiervorming
 • gespreksvaardigheden bij een vermoeden van kindermishandeling
   
Combinatie van lesbijeenkomst en e-learning
De cursus start met de e-learning module 'GGZ: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze module is ontwikkeld door The Next Page in samenwerking met de GGZ Ecademy. Aan de hand van waargebeurde verhalen, interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s maakt de module deelnemers vertrouwd met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorafgaand aan de lesbijeenkomst doorlopen de deelnemers de e-learning module en maken hier een verwerkingsopdracht bij. De e-learning module kent een studiebelasting van 2 tot 3 uur.

Tijdens de bijeenkomst worden de verwerkingsopdrachten uit de e-learning module besproken en staat verdieping van het werken met de meldcode centraal. Vooraanstaand juriste en ontwikkelaar van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling mr. Lydia Janssen bespreekt hoe te handelen conform de meldcode. Ook wordt er, aan de hand van rollenspellen en de inzet van een acteur, uitvoerig aandacht besteed aan het voeren van een gesprek bij vermoedens van kindermishandeling.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond. Voor het doorlopen van de e-learning module ontvangt men tevens een certificaat van The Next Page.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.
 • Docenten: drs. Irma Haxemr. Lydia Janssen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC196 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl