Registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / NVO Orthopedagoog-Generalist (SKJ_13)

De RINO Groep ondersteunt bij het individuele traject

In je eigen tempo en tegen een aantrekkelijke prijs toewerken naar je registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist? Dat doe je met dit individuele traject bij de RINO Groep. Kies de modules die jou het meest interesseren en die je het snelst de punten opleveren die je nodig hebt. Zo bereik je het opleidingsniveau van een gezondheidszorgpsycholoog en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Als afgestudeerd psycholoog of orthopedagoog heb je binnen het werkveld jeugd veel mogelijkheden om jouw vakbekwaamheid verder te ontwikkelen én om je aantrekkelijk te maken voor werkgevers en zorgverzekeraars. Naast de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kinderen & jeugd of psychotherapeut kinderen & jeugd is het ook mogelijk om via een individueel registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist te worden. Deze individuele registratietrajecten bieden je vele voordelen:

  • Je kunt in jouw eigen tempo (verspreid over 5 of 6 jaar) voldoen aan de registratie-eisen.
  • Je kunt voor het onderdeel 'Scholing' geaccrediteerde cursussen/opleidingen volgen die jij prefereert.
  • Je kunt ervoor kiezen scholing te volgen waarmee je tegelijkertijd andere beroepsregistraties kunt verkrijgen; zo zijn bijvoorbeeld het cursorisch onderdeel van de opleiding tot gedragstherapeut, systeemtherapeut en mediator geaccrediteerd i.h.k.v. het registratietraject. Aandachtspunt is wel dat beroepsverenigingen soms aanvullende eisen stellen, zoals het volgen van supervisie of leertherapie.
Gelijkwaardig aan BIG-registratie
De NIP- en NVO-registraties zijn qua opleidingsniveau gelijkwaardig aan de wettelijke BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog. Zo bestaan de registratie-eisen uit een vergelijkbare combinatie van werkervaring, supervisie, scholing en praktijkopdrachten. Ook maatschappelijk gezien worden de verenigingsregistraties steeds vaker gelijk gesteld aan de wettelijke registratie:
  • Bij het opstellen van rapportages ten behoeve van plaatsing in speciaal onderwijs of het afgeven van een instemmingsverklaring voor de gesloten jeugdzorg is voorgeschreven dat deze verricht worden door gekwalificeerde gedragswetenschappers; dat zijn Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, NVO Orthopedagogen-Generalist NVO en Gezondheidszorgpsychologen BIG.
  • Veel zorgverzekeraars vergoeden ook de zorg in de basis ggz die verricht wordt door een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of een NVO Orthopedagoog-Generalist.
  • In het kader van professionalisering in de jeugdzorg zijn werkgevers in de jeugdzorg in de nabije toekomst verplicht om te werken met geregistreerde werknemers. Voor gedragswetenschappers gaat het hierbij om registratie als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.
Hulp bij individueel registratietraject
Het organiseren van het registratietraject is in de praktijk niet altijd eenvoudig, zo blijkt ook uit de gesprekken die wij voeren met psychologen en orthopedagogen die het zich via dit traject (willen) laten registeren bij het NIP/NVO. Natuurlijk willen we het je zo makkelijk mogelijk maken; in organisatorische zin door scholing aan te bieden die voor veel punten geaccrediteerd wordt en in financiële zin het bieden van kortingen. Hieronder lees je hier meer over.

Korting
Wanneer je je voor drie of meer cursussen/opleidingen bij ons inschrijft, ontvang je een korting van 10%. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om met jouw netwerk (als groep) scholing in te kopen. Wanneer je over een locatie kunt beschikken, kunnen we de scholing aanbieden met een korting die snel oploopt tot 30%. De organisator vanuit jouw groep neemt voor de helft van de gereduceerde prijs deel en volgt de scholing bij een volle groep zelfs gratis!

Vragen?
Heb je vragen over het registratietraject, ons scholingsaanbod of wil je bijvoorbeeld scholing als groep inkopen? Neem dan dan gerust contact met ons op via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl. Bekijk ook de veelgestelde vragen over het individuele registratietraject. Ook op de sites van het NIP en het NVO vind je veel informatie over de registratie in de jeugdzorg.

Doelgroep

Afgestudeerde psychologen en orthopedagogen.

Inhoud

Je kunt in je eigen tempo (verspreid over 5 of 6 jaar) voldoen aan de registratie-eisen en je kunt voor het onderdeel scholing cursussen volgen die jij prefereert. Op dit moment bieden wij de volgende geaccrediteerde cursussen:

Eén opleiding; veel accreditatiepunten en extra beroepsregistraties
Een van de aantrekkelijke aspecten van dit individuele registratietraject is dat je scholing kunt volgen waarmee je ook andere beroepsregistraties kunt behalen. Controleer hierbij wel welke voorwaarden er door de betreffende beroepsverenigingen gesteld worden. De volgende opleidingen leveren veel accreditatiepunten op:

Certificaat

Postmaster opleiding diagnostiek bij kinderen en jeugdigen

Psychische en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen om zorgvuldige diagnostiek. In deze opleiding leer je hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht en uitvoert, en verdiep je je in handelen vanuit een ontwikkelingspsychologisch en systemisch perspectief. Je doet nieuwe inzichten op over methodisch werken binnen de diagnostiek en oefent met hoe je die in de praktijk brengt.

Klassikaal:63 uur
Geaccrediteerd

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Werken met gezinnen waarin (mogelijk) kindermishandeling, partnergeweld of seksueel misbruik speelt, vraagt veel van jou als professional. We volgen de fasegerichte aanpak van veiligheidsplanning, risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg. Je objectiveert je risicotaxatie en leert een goed veiligheidsplan te maken, monitoren en bij te sturen. Vervolgens leer je hoe trauma’s te behandelen zijn. Centrale thema is een optimale samenwerking met het gezin en binnen je organisatie en de keten.

Geaccrediteerd

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling

Hoe werk je effectief met ouders? In deze opleiding ontdek je hoe je de basis legt voor een goede relatie met ouders en voor écht krachtgericht werken met gezinnen. Je leert ouders begeleiden in uiteenlopende omstandigheden en vanuit een breed scala aan hulpverlenings- en begeleidingspraktijken, van scholen en wijkteams tot medische en ggz-praktijken. Om je competenties goed te verankeren, is er in het programma veel ruimte voor intervisie.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen en jeugdigen (100 uur)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen en hun ouders? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Klassikaal:68 uur
Geaccrediteerd

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap

Als systeemtherapeut beschik je over verschillende ingangen om te werken met individuen, paren, gezinnen en grotere systemen. In deze cursus ontdek je via de theorieën en praktijksituaties van de systeembenadering de cognities, ervaringen, emoties en gedragingen van de leden van het systeem en van jezelf. Je leert te bekijken op welk niveau van het systeem verandering in gang te zetten is en hoe je daarmee de basis legt van een strategie voor verandering.

Geaccrediteerd

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Hoe behandel je mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen? In deze opleiding ontdek je hoe je inzichten en modellen uit verschillende perspectieven en praktijken met elkaar combineert en aanpast om ze effectief te maken voor deze groep. Onder supervisie leer je deze deskundigheid toepassen in je eigen werkpraktijk.

Geaccrediteerd

Opleiding spelpsychotherapie

Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en machteloosheid vaak niet uiten; wel is dit te zien in hun spelverhalen. In deze opleiding maak je diepgaand kennis met spelpsychotherapeutische inzichten en technieken en pas je die direct toe in jouw eigen praktijk. Zo doe je niet alleen de kennis en vaardigheden, maar ook de specifieke manier van kijken, denken en handelen op die je tot een vakkundige speltherapeut maken. Met deze therapie help je kinderen om uit hun isolement te komen.

Geaccrediteerd

Mindfulness voor kinderen en jongeren

Mindfulness kan ook kinderen en jongeren ondersteunen bij psychische en somatische klachten. Na deze cursus kun je zelfstandig mindfulnesstrainingen geven aan groepen kinderen en jongeren tot 23 jaar. Met deze vaardigheid krijgen ze zelf vat op het reguleren van hun stressniveau.

Geaccrediteerd

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SKJ_13 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl