Dubbele diagnose  (IC164)

Dubbele diagnoseproblemen ontwrichten de levens van de mensen die eraan lijden. In deze cursus leer je hulp te bieden vanuit een probleemoplossende en ontwikkelingsgerichte (rehabilitatie)benadering met de context van je cliënt als startpunt. Je ontdekt dat de kans van slagen vooral afhankelijk is van het contact met de hulpverlener, en oefent hoe je dat goed vormgeeft.
 

Feiten

 • Omvang: Deze driedaagse cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Docent: Gerard Lohuis
 • Docent

 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC164

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Dubbele diagnoseproblemen hebben ernstige gevolgen voor de cliënt op vele levensgebieden. Niet alleen door de problematiek ten gevolge van verslaving, psychiatrisch lijden of de combinatie van beide, maar vooral door de levensontwrichtende gevolgen raakt iemand het zicht op zijn mogelijkheden en kwaliteiten snel kwijt. Dat betekent dat de hulp moet bestaan uit een probleemoplossende en ontwikkelingsgerichte (rehabilitatie)benadering waarbij de context van de cliënt het uitgangspunt is. Het vraagt om een geïntegreerde vorm van behandelen waarbij het contact met de hulpverlener de meest essentiële factor is voor het doen slagen van de hulp.

Wat leer je?

 • Deelnemers verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • werkbare bestanddelen vanuit een geïntegreerde aanpak: toepassen van de IDDT
 • de contextuele benadering: het samenwerken met maatschappelijke partners, familieleden en direct betrokkenen, en het hanteren van RAPP-elementen
 • onderhandelingsstrategieën en de toepassing hiervan in het contact met de cliënt en in de samenwerking met andere instellingen
 • het in de praktijk brengen van de werkzame bestanddelen van betekenisvolle hulp

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Aansluiting zoeken bij de cliënt, inhoud geven aan betekenisvolle hulpverlening. Hierbij worden verschillende benaderingswijzen gehanteerd: van actief en outreachend tot coaching en ondersteunend.
 • Theorie van presentie, werken met narratieve benaderingsvormen en deze toepassen in de eigen aanpak.
 • Motiverende benadering en ondersteuning bij verandering van de cliënt.
 • Probleemgerichte benadering in combinatie met een benadering die op ontwikkeling is gericht, en hoe deze in een continuüm plaatsvindt.

Naast het overdragen van nieuwste inzichten staat de eigen praktijk van de deelnemers centraal. Er is volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.
 • Docent: Gerard Lohuis
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC164 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl