Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties

Artikel van Quin van Dam en Willemijn de Jong

18 september 2022

In het tijdschrift PsyXpert verscheen onlangs een publicatie van klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut Quin van Dam en psychotherapeute en AFT-therapeut Willemijn de Jong over Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties. Quin van Dam is docent bij de RINO Groep en verzorgt onder meer de cursus Affect Fobie Therapie (AFT).

Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties

Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting bij 3-6% van de volwassen bevolking voor. Deze relaties – aangeduid als disadaptief of onrijp – onderscheiden we van de adaptieve of rijpe liefdesrelaties, waarin wederkerigheid, kameraadschap en intimiteit op de voorgrond staan. Partners in een adaptieve relatie zijn gehecht aan elkaar en beschikken tegelijkertijd over voldoende zelfvertrouwen en autonomie om hun eigen leven richting te geven. Partners in een verslavende liefdesrelatie missen juist deze twee eigenschappen. Zij zijn in veel gevallen overmatig afhankelijk van elkaar: een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelfsturing overheersen.

Verslavende liefdesrelaties vertonen vaak een cyclisch proces waarin gelukzalige momenten worden afgewisseld met ogenblikken van obsessieve angst, wantrouwen, onzekerheid en leegte. Deze ‘alles of niets’-schommelingen verstoren het dagelijks functioneren en kunnen leiden tot werkuitval, verwaarlozing van kinderen, vriendschappen en hobby’s, en tot impulsief gedrag, zoals overmatig alcoholgebruik of stalking. Een realistische blik op de relatie ontbreekt in veel gevallen: de liefde is blind. Niet zelden dichten de partners elkaar een magische kracht toe, die buiten de eigen controle valt: ‘Ik kan niet zonder jou, jij maakt me compleet, zonder jou ben ik niets.’

Verder lezen?

Meer weten over de cursus Affect Fobie Therapie (AFT)?