Angstherkenning en gevoelsuiting in de Affect Fobie Therapie

Een pleidooi van Quin van Dam voor integratie in de psychodynamische therapie

24 december 2018

In het Tijdschrift voor Psychoanalyse pleit klinisch psycholoog en psychoanalyticus dr. Quin van Dam voor de integratie van Affect Fobie Therapie (AFT) in de psychodynamische therapie, omdat in de AFT de vaardigheden angstherkenning en gevoelsuiting nadrukkelijk worden aangeleerd. Quin van Dam is docent bij de RINO Groep en verzorgt de cursus Affect Fobie Therapie.

‘In de psychodynamische therapie (psychoanalyse of psychodynamische psychotherapie) roept de oplossing van het innerlijk conflict vaak angst op. Als de psychodynamisch therapeut deze angst vervolgens benoemt, krijgt de patiënt weliswaar een cognitief besef van zijn reactie, maar leert hij daarmee nog niet hoe hij zijn angstgevoelens kan herkennen en reguleren. Daarnaast gaat de psychodynamisch therapeut ervan uit dat verandering in gedrag vanzelf zal volgen als de patiënt zijn afgeweerde gevoelens kan toelaten. Deze gedragsverandering is echter niet vanzelfsprekend, aangezien de patiënt de bijbehorende vaardigheden nooit geleerd heeft.

In de affectfobietherapie (AFT) worden deze vaardigheden - angstherkenning en gevoelsuiting - juist wel nadrukkelijk aangeleerd. Vooral de experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken die geïntegreerd zijn in het psychodynamisch kader van AFT maken dit mogelijk. Hoe helpt de AFT-therapeut de patiënt om ten eerste de verschijnselen van angst te herkennen en te reguleren, en ten tweede de opnieuw beleefde gevoelens te vertalen in adaptief gedrag?’
 
Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen geef Quin van Dam een beknopte beschrijving van AFT. Hij rondt af met de stelling dat psychodynamische behandelingen kunnen profiteren van de hier geschetste AFT-interventies.
 
Lees het complete artikel op de website van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

Meer weten over de cursus Affect Fobie Therapie?