Affectfobietherapie (AFT) in de praktijk

Artikel van Quin van Dam

12 januari 2021

In het tijdschrift PsyXpert verscheen onlangs een publicatie van klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut Quin van Dam over Affectfobietherapie (AFT) in de praktijk. Quin van Dam is docent bij de RINO Groep en verzorgt onder meer de cursus Affect Fobie Therapie (AFT).


Affect Fobie Therapie (AFT)

De affectfobietherapie is een integratieve psychotherapie voor de behandeling van angst, depressie en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen (cluster C in de DSM-5). Aan de hand van klinische vignetten en fragmenten van sessies toont Quin van Dam hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt zijn belemmerende afweer los te laten, zijn afgeweerde gevoelens weer toe te laten en tot een adaptieve uiting daarvan te komen. Daarnaast laat hij aan de hand van klinisch materiaal zien hoe AFT het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van anderen bewerkt. Tot slot komt aan de orde hoe de therapeut en de patiënt de behandeling afronden.

Dit artikel is een vervolg op zijn eerdere publicatie: Het kernconflict in de affectfobietherapie.

Verder lezen?

Meer weten over de cursus Affect Fobie Therapie (AFT)?