De Borg en RINO Groep tekenen samenwerkingsovereenkomst

11 december 2018

Nieuwe kennis en inzichten optimaal laten landen op de werkvloer. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die Expertisecentrum De Borg en de RINO Groep onlangs hebben getekend. Samen werken ze aan opleidingsprogramma’s voor behandelaars en begeleiders van aangesloten instellingen bij De Borg en haar samenwerkingspartners. Speciaal gericht op professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedragsproblemen. Daarbij combineren ze de opleidingskracht van de RINO Groep met de inhoudelijke expertise van De Borg.

Hedda van 't Land en Marjet van Baggum ondertekenen de overeenkomst tussen de RINO Groep en De Borg
Hedda van 't Land en Marjet van Baggum ondertekenen de overeenkomst tussen de RINO Groep en De Borg

De Borg is een landelijk samenwerkingsverband van vier behandelcentra (STEVIG, Trajectum, Fivoor en Ipse de Bruggen) die werken op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Marjet van Baggum, directeur van de Borg: ‘Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van (SG)LVG-cliënten, die een licht verstandelijke beperking én een psychiatrische stoornis én ernstige gedragsproblemen hebben. De kunst hierbij is om te werken vanuit de samenhang tussen behandeling, beveiliging en bejegening. Dat vergt veel van onze medewerkers. Daarom is het belangrijk dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste methodes en middelen. Ze moeten kunnen werken met een breed scala aan maatregelen om risico’s voor zowel de cliënt als zijn of haar omgeving te beperken. En hun bejegening moet passend zijn, zodat die echt aansluit bij het niveau van elke cliënten zijn of haar emotionele ontwikkelingsleeftijd.’
Om de nieuwe kennis en inzichten optimaal te laten landen op de werkvloer, maakt de Borg graag gebruik van de opleidingskracht van de RINO Groep, aldus Marjet. ‘Hun expertise op het terrein van opleidingen sluit namelijk direct aan op onze inhoudelijke kennis.’ ‘De RINO Groep heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het intensiever ondersteunen van professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. ‘De samenwerkingsovereenkomst die wij met De Borg hebben afgesloten sluit naadloos bij deze doelstelling aan. Wij zijn trots op deze samenwerking’, aldus Hedda van ‘t Land, bestuurder van de RINO Groep.

Betere zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Edith Frederiks, afdelingsmanager bij- en nascholing van de RINO Groep: ‘Onze drijfveer is om bij te dragen aan betere zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De behandeling en begeleiding van cliënten met complexe zorgvragen vergt specialistische expertise van zorgprofessionals. Daarom werken wij nauw samen met diverse gespecialiseerde partners bij het ontwikkelen van ons opleidingsaanbod, zodat professionals zich zowel in de breedte als diepte verder kunnen ontwikkelen met de meest actuele en hoogwaardige kennis en ervaring. Deze samenwerking met De Borg past daar perfect bij.’

Eerste opleiding van start

De eerste gezamenlijk ontwikkelde opleiding '(SG)LVG vraagt specifieke behandeling' gaat begin 2019 van start. Deze is speciaal bedoeld voor senior professionals van De Borg. Zij kunnen in de nieuwe modules hun kennis verdiepen over thema’s die zij dagelijks tegenkomen in hun werk, zoals verslaving, seksueel overschrijdend gedrag, en het omgaan met licht verstandelijke beperking. De opleiding is tot stand gekomen met input van experts van de programmacommissie van De Borg en van docenten en medewerkers van de RINO Groep.

Learning hackathon: snel opleidingswensen verzamelen

Een andere wens van De Borg is een opleiding speciaal gericht op medewerkers van ketenpartners die werken met cliënten met psychische en/of gedragsproblemen. Om te zorgen voor een opleiding die de medewerkers ‘past als een jas’, heeft de Borg een Learning hackathon gehouden. Daarbij sloot een diverse groep medewerkers zich 36-uur op in een ‘snelkookpan’ om na te denken over vragen op het gebied van veiligheid, overdracht, vitaliteit en goede zorg. Zo werd op een creatieve en efficiënte manier gezamenlijk aan een snel, innovatief en concreet resultaat gewerkt. De input wordt door De Borg en de RINO Groep gebruikt om een opleiding voor de ketenpartners verder vorm te geven.

In de toekomst zullen de twee organisaties gezamenlijk nog meer opleidingsprogramma’s ontwikkelen. Zo werken ze momenteel aan een app die is gericht op herstelperspectief. Deze app stimuleert cliënten om dromen en wensen in te zetten als sterke motivator om het leven zinvol en vooral betekenisvol te maken. Bij de ontwikkeling van de app is een ervaringsdeskundige betrokken.

Met de klok mee vanaf linksboven: Petra Sterken, Roderick Jansen, Edith Frederiks, Hedda van 't Land en  Marjet van Baggum.
Met de klok mee vanaf linksboven: Petra Sterken, Roderick Jansen, Edith Frederiks, Hedda van 't Land en Marjet van Baggum.

De Borg heeft i.s.m. de RINO Groep een Learning hackathon georganiseerd

2 medewerkers brachten na het gevolgde leertraject daadwerkelijk verandering in de organisatie teweeg

Ook interessant voor jou