Beroep in beeld: de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-GGZ)

22 februari 2021

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. Lees hier of dit beroep iets voor jou is.
 

Wat doet een praktijkondersteuner GGZ?

Het begeleiden van psychische problemen passend bij de visie van huisartsenzorg is anders dan in de ggz: een POH-GGZ werkt kracht- en oplossingsgericht, waarbij het initiatief ligt bij de patiënt. Vaak gaat het problemen als angst, stemming, overspanning en aanpassing van patiënten die al heel lang een positieve band hebben met de huisarts. Als POH-GGZ kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen. Je leert onder meer:
 • Wat valt onder huisartsenzorg en wat hoort bij een ander echelon (WMO, generalistische basis-ggz en specialistische ggz)
 • Probleemverheldering en screening
 • Opstellen en bespreken van een methodisch onderbouwd behandelplan
 • Geven van psycho-educatie
 • Begeleiden en behandelen bij veel voorkomende problematieken, zelfmanagement en terugvalpreventie
 • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie

Hoe word je praktijkondersteuner GGZ?

Om als POH-GGZ aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijk heb je naast een beroepsopleiding ook een erkende opleiding POH-GGZ nodig. Dat is een vereiste van verzekeraars en het register van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Daarom heeft de RINO Groep de opleiding POH-GGZ ontwikkeld, die is toegespitst op mensen die al ggz-ervaring hebben, zodat je met werkervaring in de ggz de omslag kunt maken naar (samen)werken in de huisartsenpraktijk.

Waarom als ggz-hulpverlener overstappen naar praktijkondersteuner GGZ?

 • De huisartsenzorg is groeiend: de huisarts is de poortwachter in de gehele zorg en de schakel van en naar ggz als het gaat om de psychische gezondheid.
 • Wie van de ggz overstapt naar de huisartsenzorg kan zijn of haar expertise en ervaring inzetten in een nieuwe setting, met een andere visie, een andere denk- en werkwijze en een andere financiering.
 • Een praktijkondersteuner GGZ bekijkt psychische problemen altijd in relatie tot de mens als geheel, in context en levensfase.
 • Als praktijkondersteuner GGZ kun je in korte tijd tot de kern komen.
 • Inzet van e-health is vanzelfsprekend.

Wat zijn de voorwaarden om de opleiding praktijkondersteuner GGZ te volgen?

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toegepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk).

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of een aanverwante ggz-sector. Ook dien je tijdens de opleiding minimaal acht uur per week als praktijkondersteuner GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

Voldoet jullie opleiding aan het nieuwe functie- en competentieprofiel?

Ja, deze sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ. Dit profiel is ontwikkeld door een expertgroep met vertegenwoordigers van alle relevante partijen en is op 2 maart 2020 geautoriseerd door de besturen binnen het Landelijk overleg POH-GGZ. Het profiel zal bijdragen aan een verdere professionalisering van de functie van praktijkondersteuner GGZ en betere zorg voor patiënten met psychische klachten. Lees meer over het functie- en competentieprofiel POH-GGZ op de website van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Is opname in het nieuwe kwaliteitsregister verplicht?

In het Landelijk Overleg POH-GGZ zijn ook afspraken gemaakt over een verplicht kwaliteitsregister. Daarin zouden alle in Nederland werkzame praktijkondersteuners GGZ zich moeten registreren, zodat huisartsen, patiënten en financiers meer zicht hebben op of een POH-GGZ voldoende gekwalificeerd is om de functie uit te oefenen. Dit is echter nog niet geconcretiseerd. Lees meer in dit nieuwsbericht over dit register.

Benieuwd naar de opleiding?

Liesbeth Mok: hoofdopleider POH-GGZ

Liesbeth Mok werkte jarenlang als praktijkondersteuner GGZ en nam initiatief tot het maken van het Handboek POH-GGZ. ‘De POH-GGZ is een generalist die kan aansluiten bij alle patiënten in de huisartsenpraktijk, van jong tot oud. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is gedeelde besluitvorming; daarmee versterk je de veerkracht en gezondheid van mensen’, aldus Mok. ‘Daarbij maak je in je werk als praktijkondersteuner GGZ gebruik van evidence based interventies als cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en de transactionele analyse.’ Lees het interview met Liesbeth.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je behoefte aan een studieadviesgesprek, neem dan contact op met onze infodesk via infodesk@rinogroep.nl of 030 230 84 50. Zij vertellen je graag meer!