nieuws
6 augustus 2017

Beroep in beeld: De POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg)

De POH-GGZ zorgt in samenwerking met de huisarts voor laagdrempelige ondersteuning en doorverwijzing

Het begeleiden van psychische problemen passend bij de visie van huisartsenzorg is anders dan in de ggz: een POH-GGZ werkt kracht- en oplossingsgericht, waarbij het initiatief ligt bij de patiënt en regie bij de huisarts. Vaak gaat het om levensfase problematiek met patiënten die al heel lang een positieve band hebben met de huisarts. Als POH-GGZ kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen. Je taken:

 • probleemverheldering
 • screening en diagnostiek
 • opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
 • geven van psycho-educatie
 • begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement

Ik spreek patienten meer aan op hun kracht dan op hun ziektebeeld

Na 35 jaar ervaring als professional in de ggz werd Henk Heddema POH-GGZ en volgde hij de opleiding om zijn kennis aan te scherpen. Lees het interview met hem.

Hoe word je POH-GGZ?

Om als POH-GGZ aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijk heb je naast een beroepsopleiding ook een erkende POH-GGZ opleiding nodig. Dat is een vereiste van verzekeraars en het register van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Daarom heeft de RINO Groep de opleiding POH-GGZ ontwikkeld, die is toegespitst op mensen die al ggz-ervaring hebben, zodat je met werkervaring in de ggz of in een aanverwante sector aan de slag kan in de huisartsenpraktijk. De opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel POH-GGZ van de LHV.

Voorwaarden om de opleiding te volgen

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk). Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar werkervaring hebt in de ggz of in een ggz aanverwante zorgsector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulp, en dat je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam bent in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek. De RINO Groep helpt cursisten eventueel ook bij het vinden van de benodigde werkervaringsplaats/stageplaats. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de infodesk.

Waarom als ggz-hulpverlener overstappen naar POH-GGZ?

 • De huisartsenzorg is groeiend: de huisarts is de lokale, centrale figuur in de gehele zorg en de schakel van en naar ggz als het gaat om de psychische gezondheid.
 • Wie van de ggz overstapt naar de huisartsenzorg kan zijn of haar expertise en ervaring inzetten in een nieuwe setting, met een andere visie, een andere aanpak en een andere financiering.
 • Een POH-GGZ bekijkt psychische problemen altijd in relatie tot de mens als geheel, in context en levensfase. Dus psychosociaal en niet alleen psychopathologisch.
 • Als POH-GGZ kun je in korte tijd tot de kern komen.
 • Inzet van e-health is vanzelfsprekend.

Wist je dat POH-GGZ een kansberoep is?

Voor opleidingen in kansberoepen zijn in bepaalde situaties scholingsvouchers via het UWV beschikbaar. Voor de POH-GGZ opleiding kun je gebruikmaken van de scholingsvoucher als een de volgende situaties voor jou geldt:

 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en je ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.
Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Lees voor meer informatie over kansberoepen: www.kansberoepen.nl

De opleiding start op 8 maart 2018

Wil je je aanmelden voor de opleiding?

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je behoefte aan een studieadviesgesprek, neem dan contact op met onze infodesk via infodesk@rinogroep.nl of 030 230 84 50. Zij vertellen je graag meer!