Start op:

Kosten: € 4.645

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt deels online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ: POH-GGZ (blended)  (PH23A)

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding, behandeling en advisering. De opleiding kent de nieuwste manieren van leren die praktijk en theorie op een fijne manier samenbrengt. Zo ontwikkel jij je professionele rol als POH-GGZ.
 

Feiten

 • Omvang: Online kick-off op dinsdag van 19.00-20.00 uur, 5 intervisiebijeenkomsten op maandag van 9.30-12.30 uur, 11 dinsdagen van 9.30-16.30 uur, 1 dinsdag van 9.30-13.30 uur en 1 maandagmiddag aansluitend aan de intervisiebijeenkomst van 13.30-16.30 uur
 • Datums: Online kick off op 5 september 2023 van 19.00-20.00 uur

  Intervisiebijeenkomsten op 30 oktober 2023, 8 januari, 11 maart, 22 april, 25 juni 2024 van 9.30-12.30 uur

  Lesdagen op 19 september, 10 oktober, 10 november, 28 november (tot circa 13.30 uur), 19 december 2023, 22 januari, 6 februari, 27 februari, 19 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni 2024 en .... (datum laatste lesdag volgt z.s.m.) van 9.30-16.30 uur

  Let op: data zijn onder voorbehoud.
 • Locatie: Utrecht en online
 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van HinsbergGerard Lohuisdrs. Maret Zonneveld
 • Docenten

 • Kosten: € 4.645
 • Cursuscode: PH23A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, MWD, GGZ-agoog, Inservice B opgeleide verpleegkundige.
 
Naast de hierboven genoemde vooropleidingseisen, is het nodig dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn, in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest, alle benodigde opdrachten hebt ingediend, actief hebt bijgedragen aan de intervisie en de selectieve toetsonderdelen met goed gevolg hebt afgerond.

Heb je een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider en wil je in september met de opleiding beginnen? Schrijf je nu in, deze opleiding gaat zeker van start.

Wat doe je als POH-GGZ?

Belangrijke taken van de POH-GGZ zijn probleemverheldering, screening, het opstellen en bespreken van een zorgplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement of het bieden van begeleiding/behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Je werkt evidence-based en gebruikt gestandaardiseerde meetinstrumenten. Daarnaast heeft terugval- en zorggerelateerde preventie, een duidelijke plaats in jouw werk als POH-GGZ.

De POH-GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Je werkt nauw samen met de huisarts en het ondersteunende team. Naast overleg met de huisarts, stem je de behandeling ook af met bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater of je consulteert deze voor een verwijzing bij (een vermoeden van) psychopathologie. Chronisch psychiatrische patiënten begeleid je vaak zelf. Je stemt taken op elkaar af, zodat gezamenlijk de beste zorg wordt geboden, passend bij de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waarmee de POH-GGZ in de praktijk te maken krijgt.

Online lessen

Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Binnen deze opleiding ontwikkel je alle competenties die jou in staat stellen jouw rol als POH-GGZ op een professionele, evidence-based manier te vervullen. De opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ (Landelijk Overleg POH-GGZ, 2020).
 
In deze opleiding leer je om transdiagnostisch, methodisch en wetenschappelijk onderbouwd te werken. Je leert veel gebruikte richtlijnen (NHG, Akwa GGZ) te gebruiken en kortdurende interventies en behandelingen (zoals CGT) toe te passen. Ook reflecteren, presenteren en feedback geven/ontvangen zijn belangrijke vaardigheden die je in deze opleiding verder verstevigt om je te positioneren en adequaat te kunnen samenwerken.
 
Je vult voorafgaande aan de opleiding een nulmeting in, waardoor je inzicht krijgt in jouw vertrekpunt op de vereiste competenties. De hoofdopleider leest hierin mee. Daarna volgen nog een tussenmeting en een eindmeting. Deze geven inzicht in de ontwikkeling van je competenties als POH-GGZ.

Doelgroep

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, MWD, GGZ-agoog, Inservice B opgeleide verpleegkundige.
 
Naast de hierboven genoemde vooropleidingseisen, is het nodig dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn, in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider.

Inhoud

De volgende inhoud wordt behandeld:

 • HIS volgens ADEPD; positionering en taken van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk
 • Standaarden, referentiekader en klachtanamnese
 • KOP-model
 • Cognitief-gedragstherapeutische interventies en e-health
 • CGT-interventies bij werkgerelateerde stress/overspanning
 • ACT
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen
 • Chronisch psychiatrische problematiek en herstelgericht werken, crisis
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij kind en jeugd respectievelijk ouderen
 • Begeleiden van ouderen en begeleiden van kinderen en hun ouders bij veelvoorkomende problematiek & meldcode
 • Communiceren over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
 • Suïcidepreventie (dit onderdeel wordt verzorgt door 113)
 • Verliesverwerking
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Oplossingsgericht werken en positieve gezondheid
 • Sekse en genderspecifieke zorg door de POH-GGZ
 • Juridische aspecten
 • Afsluiting hulpverleningstraject en terugvalpreventie


Intervisie
Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Het helpt jou om te (leren) reflecteren op je eigen doen, denken en voelen. Gekwalificeerde intervisoren begeleiden de methodisch gestructureerde intervisie zodat jij vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig en onderbouwd deel te nemen aan een intervisiegroep of zelf een intervisiegroep kan starten.
 
In de intervisie is er aandacht voor je eigen socialisatie en hoe deze een rol heeft bij overdracht en tegenoverdracht. Hierbij kijken we naar de persoonlijke versus de professionele identiteit. Al deze thema’s bespreken we in kleine supervisiegroepen (max. 8 deelnemers) en in relatie tot actuele casuïstiek waarmee jij in je huisartsenpraktijk te maken hebt.


Blended opzet
Iedere lesdag van deze opleiding bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 6 uur en daarvoor 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten.
 
In de online leeromgeving ga je aan de slag met het verwerken van de theorie. Dat doe je bijvoorbeeld door praktijkopdrachten te maken, casuïstiek te bekijken en hier samen met je collega-deelnemers op te reflecteren. Omdat je voorafgaande aan de lesdag al veel kennis opdoet, deze toepast in je eigen huisartsenpraktijk en hierop reflecteert met een studiegenoot, kom je voorbereid naar de lesdagen. Hierdoor is er tijdens de klassikale bijeenkomsten veel ruimte om je vaardigheden te oefenen, kennis verder te verdiepen en praktijkervaringen te bespreken.
 
De klassikale lesdagen zijn ook interactief van opzet en gericht op het toepassen van theorie, bespreken van casuïstiek en dilemma’s, en het oefenen van evidence-based (gespreks-)technieken.
 
De combinatie van online, praktijkgericht en samenwerkend leren in combinatie met actieve klassikale lessen en intervisie maakt deze blended opleiding tot POH-GGZ interactief en uitdagend.
 
In deze opleiding verwachten we een actieve werkhouding en goede organisatorische vaardigheden: het voorbereiden van de lesdagen en het doornemen van de literatuur vragen tijd. Hou hier alvast rekening mee bij je planning.

Toetsen

Je bouwt gedurende de opleiding aan je portfolio. Hierin staan je praktijkopdrachten, peerfeedback, zelfbeoordelingen en korte reflecties. Aan het eind van de opleiding schrijf je een eindreflectie en een casusopdracht. Deze zal de docent beoordelen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest, alle benodigde opdrachten hebt ingediend, actief hebt bijgedragen aan de intervisie en de selectieve toetsonderdelen met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Mok L. (red.) (2023). Handboek POH-GGZ. Leidraad voor behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036828710. 

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van HinsbergGerard Lohuisdrs. Maret Zonneveld
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl