Nieuwe hoofdopleider POH-GGZ: ‘Van klacht- naar krachtgerichte zorg’

Interview met Liesbeth Mok

16 juni 2020
 

Liesbeth Mok, hoofdopleider POH-GGZ bij de RINO Groep

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) neemt een steeds stevigere plek in binnen de huisartsenzorg. Dit tot grote tevredenheid van hoofdopleider Liesbeth Mok van de opleiding POH-GGZ bij de RINO Groep. Zij vertelt over het vak, de ontwikkelingen en de plannen voor de opleiding.

Ooit opgeleid en werkzaam als journalist, gooide Liesbeth Mok rond haar veertigste het roer om: ze studeerde maatschappelijk werk en startte een loopbaan in de zorg. ‘Nadat ik als medisch maatschappelijk werker, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon had gewerkt, begon ik in 2012 aan de opleiding tot POH-GGZ. Naast de studie werkte ik als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk en dat werk zat me als gegoten. In mijn vrije tijd schreef ik daarnaast graag recensies over vakboeken. Tijdens de opleiding viel me op dat er nog weinig toegespitste literatuur was. Dat inspireerde mij om om, samen met andere auteurs, een boek te schrijven over het vak POH-GGZ. Een mooie manier om mijn ervaringen als journalist en als zorgverlener te combineren.’

‘De POH-GGZ is een generalist die kan aansluiten bij alle patiënten in de huisartsenpraktijk, van jong tot oud.

Liesbeth Mok

In beweging

Dat boek, het Handboek POH-GGZ, is nu een veel gebruikte leidraad binnen de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ bij de RINO Groep. In het boek is onder andere veel aandacht voor samenwerking, zowel met huisartsen als met de patiënt. ‘De POH-GGZ is een generalist die kan aansluiten bij alle patiënten in de huisartsenpraktijk, van jong tot oud. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is gedeelde besluitvorming; daarmee versterk je de veerkracht en gezondheid van mensen’, aldus Mok. ‘Daarbij maak je in je werk als POH-GGZ gebruik van evidence based interventies als cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en de transactionele analyse. Ook dat komt uiteraard allemaal aan bod in het boek en de opleiding.’

Krachtversterkend werken

In de dagelijkse praktijk ziet de nieuwe hoofdopleider een verschuiving van klacht- naar krachtgericht werken. ‘Daar wil je als opleiding natuurlijk ook bij aansluiten. Dat is een hele verandering, ook voor huisartsen en patiënten. Het is voor de POH-GGZ tijd om deze visie echt te gaan uitdragen, zodat we samen met de huisarts één lijn kunnen volgen in het krachtversterkend werken. Positieve gezondheid, positieve psychologie, normaliseren, cultuursensitief werken, aandacht voor zingeving en wat er wél goed gaat: daarmee kunnen we in de huisartsenpraktijk veel betekenen voor mensen. Die insteek gaan we zeker verder uitbouwen in het curriculum van de opleiding tot POH-GGZ.’

Meer weten over de oplei­ding tot POH-GGZ?

Wil je weten of POH-GGZ worden iets voor jou is?