Start op:

Kosten: € 4.320

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)  (PH21A)

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding en advisering, gebaseerd op ggz-standaarden. Zo ontwikkel je jouw professionele rol bij de behandeling, samenwerking en praktijkvoering in de huisartsenpraktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 17 lesdagen van 9.30 - 16.30 uur en 6 intervisiebijeenkomsten van 9.30 - 12.30 uur*
 • Datums: 14 en 28 september, 14 oktober, 4 november, 15* november, 2 en 16 december 2021, 11 en 17* januari 2022, 1 en 17 februari, 7* maart, 24 maart, 5 en 19 april, 9* en 31 mei, 14 en 27 juni, 6 en 20 september, 3* en 13 oktober 2022.
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Martin KatGerard Lohuisdrs. Maret Zonneveld
 • Docenten

 • Kosten: € 4.320
 • Cursuscode: PH21A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toegepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH of Social Work.

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector zoals verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe  je alle vaardigheden op  Probleemverheldering, screening en diagnostiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn belangrijke taken van de praktijkondersteuner GGZ. Daarnaast heeft preventie een duidelijke plaats en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.

De praktijkondersteuner GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om samen te werken met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de ggz voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter – na terugverwijzing uit de specialistische ggz en onder bepaalde voorwaarden – steeds meer door de praktijkondersteuner GGZ zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.

Deze 20-daagse opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ. 

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot praktijkondersteuner GGZ. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering in de huisartsenzorg. Je ontwikkelt jezelf tot een autonome generalist met competenties op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen. Begeleiding en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waar de POH-GGZ in de praktijk mee te maken krijgt.

Doelgroep

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toegepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH of Social Work.

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector zoals verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding vul je een nulmeting in, die als leidraad voor jouw persoonlijke opleidingsvraag dient. De opleiding is competentiegericht opgezet. Hierdoor worden jouw eigen kennis, vaardigheden en werkervaring en die van mededeelnemers zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd.

Lesprogramma:

 • De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk; HIS, samenwerking huisarts en collega’s binnen en buiten de huisartsenpraktijk, positioneren
 • Standaarden en referentiekader van de POH-GGZ
 • Eerste gesprek: probleemverheldering, screening, stappenplan
 • Positioneren in de huisartsenpraktijk: feedback geven en ontvangen
 • Suïcidepreventie
 • KOP-model in de huisartsenpraktijk
 • CGT: angst- en stemmingsklachten
 • CGT-interventies: ACT, lichaamsgerichte oefening, aanpassingsklachten, overspanning en burn-out
 • Motiverende gesprekstechnieken, positieve psychologie
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen, ouderen, jeugd en jongeren; meldcode
 • Chronisch psychiatrische patiënt; crisis; gezondheidsvaardigheden
 • SOLK in de huisartsenzorg
 • Juridische aspecten
 • Online hulpverlening: blended care
Als POH-GGZ sta je voor de uitdaging om in de behandeling en/of begeleiding van patiënten aan te tonen wat jij bijdraagt aan het herstel en/of vermindering van lijdensdruk bij patiënten. De interventies komen uit evidence based instrumenten en best practices. In de opleiding komen deze zoveel mogelijk aan bod. Naast het Handboek POH-GGZ (verplichte literatuur) staat onder meer de volgende evidence based informatie centraal: NHG-standaarden en GGZ-standaarden (Akwa GGZ).
 

Intervisie

Doel van intervisie is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door te (leren) reflecteren op eigen praktijksituaties. Binnen de POH-GGZ opleiding spitst dit zich toe op het ontwikkelen en eigen maken van jouw rol als POH-GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen en leerthema's zoals samenwerking, zelfstandigheid en positionering. Ervaren intervisoren ondersteunen de werkbegeleiding zodat jij vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig, methodisch onderbouwd en gestructureerd deel te nemen aan een intervisiegroep of zelf een intervisiegroep kan starten.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany verzorgd voor o.a. Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep in Deventer.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Mok L., Wenning H., Vries de I. (2016). Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghem, ISBN 978 90 368 1033 3.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Martin KatGerard Lohuisdrs. Maret Zonneveld
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH21A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl