IMH: investeren in het jonge kind is investeren in de toekomst

Interview met Marja Rexwinkel

18 april 2016
 

Marja Rexwinkel

De opleiding Infant Mental Health (IMH) heeft een bijzondere opzet die helemaal aansluit bij de jeugdhulp van nu. Marja Rexwinkel, grondlegger van en gastdocent/vertrouwenspersoon bij de IMH-opleidingen, legt uit.

Waar gaat IMH over?
‘De kern van Infant Mental Health is het belang van de band tussen de ouder en het nog ongeboren of heel jonge kind. Het gaat erom die band zo te versterken dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we door eerst te analyseren welke kind-, ouder- of omgevingsfactoren daar invloed op hebben. Bij die factoren kun je bijvoorbeeld denken aan overmatig huilen van het kind, psychische problematiek van de ouder of armoede in het gezin. Vervolgens zoeken we naar de beste ingang om deze factoren te beïnvloeden. We werken bij jonge kinderen altijd met ouders en kind samen op de grond, op ooghoogte van het kind, zodat het niet over het hoofdje heen gaat en wij observaties direct met ouders kunnen delen.’

Waarom is zo’n benadering belangrijk?
‘De eerste levensjaren van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling, vooral op het gebied van de hersenen en hechting. Verlopen die eerste jaren niet goed, dan is de kans groot dat een kind later in het leven problemen krijgt. Investeren in de kleinsten is dus een investering in de toekomst, in hun vermogen om straks te participeren in de maatschappij. Op de werkvloer leeft dat inzicht sterk, maar politiek ligt dat soms lastiger en is het onderhevig aan bezuinigingen. Daarom hebben we eind 2015 met het manifest ‘1001 kritieke dagen’, samen met vakgenoten en organisaties, nog eens extra aandacht voor deze eerste periode gevraagd. De aanbevelingen daarin zijn we nu aan het uitwerken en we bespreken ze met de gemeentes, waar tenslotte de verantwoordelijkheid ligt binnen het huidige jeugdhulpstelsel.’

Wat maakt deze IMH-opleiding bijzonder?
‘Die sluit niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm aan bij de manier waarop de jeugdhulp georganiseerd is. De opleiding bestaat uit een IMH-kerncursus voor alle professionals die met ouders en jonge kinderen werken, een route die opleidt tot IMH generalist voor wijkteams, en een route die opleidt tot IMH specialist voor de specialistische zorg. De lesgroepen zijn daarbij zoveel mogelijk multidisciplinair samengesteld. We sluiten zo aan bij de multidisciplinaire en geïntegreerde manier van werken in de zorg. Dat is een aanpak die binnen de IMH van oudsher al de gewoonte is.’

Wat levert IMH op voor ouders en kinderen?
‘Door vroeg te beginnen maak je werkelijk verschil. Binnen de IMH doen we dat met groot respect voor ouderschap en proberen we ouders competenter te maken. Zoveel ouders worstelen in grote eenzaamheid met hun problemen. Maar “it takes a village to raise a child” – en goed toegeruste wijkteams en andere professionals kunnen helpen om die cruciale verbinding tussen kind, ouders en omgeving op een goede manier te maken.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over de opleiding tot Infant Mental Health generalist >

Informatie over de opleiding tot Infant Mental Health specialist >