Modulaire opleiding Infant Mental Health consulent DAIMH (voorheen generalist)  (IMG)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Een sterke en afgestemde band tussen ouders en het zeer jonge of ongeboren kind is daarbij van groot belang. In de opleiding IMH-consulent leer je problemen in de ouder-kindrelatie observeren, signaleren, begeleiden en optimaliseren, en het IMH-gedachtegoed te integreren in de werksetting of het beleid van je organisatie. Ook leer je hoe en wanneer je ouder-kind kunt doorverwijzen naar behandeling.