Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP  (KJ23A)

€ 13.980

Inschrijven is niet meer mogelijk

Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De RINO Groep biedt je de kans om één compleet scholingstraject te volgen waarmee je invulling kunt geven aan het onderdeel scholing van het individuele opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. Je volgt in een vaste groep een gestructureerde opleiding, met een rode draad en inhoudelijk op elkaar afgestemde lesdagen, verzorgd door meer van 20 experts op hun vakgebied. Wij hebben al gezorgd voor een goede verdeling tussen diagnostiek, behandeling en overige taken, en plannen de lessen.
 
 • Inhoud

  Dit tweejarig onderwijstraject is erop gericht jou op te leiden tot Kinder- en Jeugdpsycholoog die, vanuit een levensloopperspectief en met voldoende kennis en skills op het gebied van preventie, diagnostiek en interventie, toegerust is voor zelfstandige beroepsuitoefening in verschillende werkvelden. De opleiding geeft je toegang tot het toekomstige nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist (lees meer).
   

  Een integraal scholingstraject: meer leerrendement en gemak

  Dit is echt een nieuw ontwikkelde opleiding. Uiteraard gebruiken we lessen uit reeds bestaande cursussen en opleidingen, die zijn aangepast om te passen binnen de totale opleiding. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de lessen nieuw ontwikkeld. Zo is er een doorlopende leerlijn met veel samenhang en alleen doelmatige overlap in het programma.

  Ons integrale scholingstraject biedt je veel voordelen, zoals:
  • een vaste opleidingsgroep, je leert met en van elkaar
  • de zekerheid van een generalistische opleiding, met een goede verhouding tussen diagnostiek, behandeling en overige taken
  • een duidelijke rode draad in het programma
  • de samenhang en minimale overlap tussen de verschillende lesdagen
  • de eerste 2 modules van onze Infant Mental Health (IMH) opleiding zijn inclusief 
  • de inhoud en planning zijn voor je georganiseerd
  • de toetsen zijn semester-overstijgend en handelingsgericht, ook zijn er portfolio-opdrachten om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen
  Accreditatie
  Het gehele tweejarige scholingstraject is geaccrediteerd door het NIP.

  Tijdens de opleiding komen onderstaande hoofdthema’s en vakken aan bod. Klik ze open om meer te lezen.
   

  • Visie en vaardigheden gericht op de ouder-kindrelatie in context (IMH module 1 en 2)
  • Mentale gezondheid: gezond en veilig opgroeien – thuis en op school
  • Ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie – etiologie en passende interventies
  • Misbruik, mishandeling en verwaarlozing
  • Leren en leerproblemen

  • Diagnostische cyclus, fases en besluitvorming
  • Diagnostiek van sociaal-emotionele, gedrags- en leerproblemen
  • Testtheorie, psychometrie en interpreteren
  • Verklaringsanalyse
  • Professionele standaarden
  • Neuropsychologische diagnostiek
  • Risicotaxatie
  • Indicatiestelling

  • Systeemgericht werken
  • Oplossingsgericht en kortdurend werken
  • Psychofarmacologie
  • Traumasensitief werken
  • Gescheiden ouders

  • Motiverende gespreksvoering
  • Effectief beïnvloeden en strategisch communiceren
  • Regievoering in onderwijs en jeugdhulp
  • Coachen en begeleiden van professionals

  • Kinder- en Jeugdpsycholoog als scientist-practitioner
  • Rechten van het kind
  • Jeugdrecht
  • Beroepsethiek

  Bekijk hier een overzicht van alle vakken.

  Kernbegrippen van dit scholingstraject zijn:

  • Ontwikkelingspsychologisch denkkader
  • Systeemgerichte en integrale focus
  • Versterking van kinderen via ouders en andere volwassenen
  • Handelingsgericht werken
  • Wetenschappelijke basis

  Cognitieve gedragstherapie

  Heb je in de afgelopen 5 jaar een 100-urige basiscursus CGT gevolgd die is erkend in het kader van de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Dan kun je deze met terugwerkende kracht laten meetellen in je opleidingsplan.
  Heb je deze basiscursus nog niet gevolgd? Geef dat aan op je inschrijfformulier, dan zorgen wij dat je deze alsnog bij ons kunt volgen. Je volgt en betaalt deze apart.

  Registratietraject Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

  Met dit opleidingsdeel helpen we je als K&J psycholoog vakbekwaam te worden en te voldoen aan de opleidingseisen die het NIP stelt voor (het scholingsdeel van) het individuele opleidingstraject K&J. De inhoud van dit opleidingsdeel is samengesteld in afstemming met het NIP (accreditatie is aangevraagd). Parallel hieraan organiseer je zelf de werkervaring, supervisie en 6 casusverslagen.

  Meer weten over de registratie-eisen, de aanmeldingsprocedure en de overgangsregeling naar het nieuwe beroep Gezondheidszorgpsycholoog-generalist? Lees het op deze pagina.

  Postmaster SKJ-registratie

  Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP kom je in aanmerking voor de Postmaster SKJ-registratie. Hiermee ben je binnen de jeugdwet gelijkwaardig aan een Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist.

  Wil je graag advies?

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
   

  Veelgestelde vragen

  In het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog goed verankerd. De Jeugdwet schrijft voor dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); de Kinder- en Jeugdpsycholoog is één van de postmasterregistraties binnen SKJ. Bij het NIP geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen kunnen zich (ook) bij SKJ laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ.
   
  Wanneer jongeren 18 worden, valt de vergoeding van psychische hulp onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bij bekostiging van deze hulp wordt uitgegaan van de BIG-registratie als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden.
   
  In lijn met het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg heeft het ministerie besloten dat er per 1 januari 2025 één basisberoep is voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Lees meer over de Academische beroepenstructuur in de psychologische zorg op de website van het NIP.

  Het is mooi om te zien hoeveel psychologen in het jeugddomein zich willen professionaliseren door scholing te volgen. Er is aanhoudende interesse in de individuele route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en we helpen veel mensen op weg om een opleidingsplan op maat samen te stellen. We bieden daarnaast graag een complete scholingstraject aan met de genoemde meerwaarden. De afgelopen jaren hebben we met het NIP, hoofdopleiders en een klankbordgroep opgetrokken om de inhoud, competenties en didactiek optimaal op elkaar af te stemmen.

  Dit traject is bedoeld voor basispsychologen die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, en willen toewerken naar een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Orthopedagogen zijn ook van harte welkom, wel raden we je aan eerst bij het NIP te toetsen of je uiteindelijk voor registratie in aanmerking komt.

  Met dit opleidingsdeel en de Basiscursus CGT kun je voldoen aan de scholingseis (480 uur geaccrediteerde scholing) van het individuele opleidingstraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

  Om voor registratie in aanmerking te komen, moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de andere eisen van het opleidingstraject, waaronder werkervaring op een door het NIP goedgekeurde werkplek, werkbegeleiding en supervisie. Zie voor de volledige eisen de website van het NIP. 

  Deze opleiding biedt diverse inhoudelijke en organisatorische voordelen. De opleiding is vooral aantrekkelijk wanneer je 3 tot 4 dagen in de week werkt en daarnaast tijd hebt voor de lesdagen en de voorbereiding en verwerking van de stof. Je kunt het traject dan in ongeveer twee jaar afronden.
  Werk je minder uren in de week en wil je liever wat langer de tijd nemen voor het registratietraject? Voorzie je een periode waarin je minder beschikbaar zult zijn door bijvoorbeeld een sabbatical of zwangerschap? Wil je graag een traject op maat samen stellen waarin je zelf meer inhoudelijke keuze hebt? Dan raden we je aan om te kiezen voor een individueel leertraject. In dat geval denken we graag met je mee over een bij jou passend opleidingstraject.

  Het is belangrijk dat je naast de opleiding in de praktijk ervaring op doet. Het NIP stelt eisen aan je werkplek om te borgen dat je een gedegen generalistische basis legt. Bij je aanmelding bij het NIP geef je een beschrijving van je werkplek op. Ben je onzeker of jouw werkplek voldoet, overleg dan met het NIP over de mogelijkheden.  

  Een meerwaarde van dit gestructureerde scholingstraject is dat je volop van en met elkaar leert. Daarom ga je bij sommige lesonderdelen en opdrachten meekijken in de praktijk van een collega-deelnemer en omgekeerd. Zo kun je ook in de praktijk van elkaar leren, zie je meerdere werkvelden en verstevig je je beeld en samenwerking in de ketenzorg. 

  We gaan uit van een wekelijkse lesdag, waarbij we de schoolvakanties ontzien. Ons streven is dat je de opleiding medio 2025 afrondt. De investering in voorbereiding en verwerking van de lessen verschilt per lesdag en per deelnemer. Gemiddeld genomen verwachten we dat je per lesdag ongeveer 6 uur aanvullende studiebelasting hebt.

  We volgen de eisen van het NIP en sluiten aan bij de structuur van de GZ-opleiding. Concreet betekent dit dat we de opleiding organiseren met ruimte voor vrijstelling van de Basiscursus CGT. Verder volg je het volledige programma. Heb je op een bepaald thema veel expertise, dan kunnen we met jou en de docenten kijken naar een werkvorm waarin ook jij je kennis en vaardigheden op dit gebied verrijkt.

  De kosten voor het gestructureerde scholingstraject bedragen € 13.980. Je kunt dit in termijnen betalen.

  Tijdens de opleiding stellen we veel literatuur digitaal beschikbaar. Daarnaast is het van belang dat je over bepaalde boeken beschikt. De volledige boekenlijst wordt nog vastgesteld. Je kunt uitgaan van ca. € 1.200 wanneer je alle boeken nieuw aanschaft.

  Als je nog geen Basiscursus CGT hebt gevolgd en deze wilt toevoegen aan je opleidingsplan, kun je uitgaan van ca. € 2.765, excl. boeken.

  Supervisoren zijn vrij in het hanteren van hun eigen tarieven. Gemiddeld hanteren ze € 90 per 45 minuten. Uitgaande van 90 supervisie-uren kun je dus rekenen met ca. € 10.800. Het is belangrijk dat je geen afhankelijkheidsrelatie met je supervisor hebt en dat deze door het NIP erkend is. Een tip is om met collega-deelnemers te kijken of jullie werkgevers 'met gesloten beurzen' supervisoren kunnen uitwisselen. 

  NB de genoemde bedragen betreffen nadrukkelijk een indicatie, de werkelijke bedragen kunnen afwijken.

  Je kunt je voor dit scholingstraject inschrijven op deze cursuspagina via de gele button rechtsboven. Wij kunnen je toelaten op basis van je vooropleiding en werkplek. 
  Naast de aanmelding voor dit scholingstraject is het belangrijk dat je je aanmeldt bij het NIP voor het registratietraject. Je doet dit door lid te worden van het NIP en alle gevraagde documenten in te sturen.

  In lijn met het advies van NIP/NVGzP en NVP heeft het ministerie besloten dat er per 1 januari 2025 één basisberoep is voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Voor psychologen met een NIP registratie K&J en voor hen die daartoe in opleiding zijn, komt er een overgangsregeling die toegang geeft tot deze nieuwe titel. Hoe deze regeling er precies uit zal zien (inclusief termijnen) is nog niet bekend. De huidige verwachting van het NIP is dat de overgangsregeling er is op 1 juli 2024. Mensen die op dat moment bezig zijn met een opleidingstraject K&J, krijgen dan een nog vast te stellen periode om dat traject af te ronden. Je kunt dus nu nog starten met het opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. 

  Lees meer over de beroepenstructuur in de psychologische zorg op de website van het NIP.

  Wil je graag studieadvies?

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Het toetsprogramma bestaat voornamelijk uit semester-overstijgende en portfolio-opdrachten. De semester-overstijgende opdrachten meten met name het kennisniveau en de toepassing van deze kennis. Het portfolio richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van je vakbekwaamheid en reflectief vermogen, met veel ruimte om deze aan te laten sluiten bij jouw eigen werkpraktijk en je persoonlijke professionele ontwikkeling. Je toont hiermee aan de (deel)competenties uit het beroepsprofiel te bezitten.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Omvang

  480 uur scholing - generalistisch opleidingsdeel van 380 uur + 100 uur basiscursus CGT en 120 uur extra literatuurstudie. Het scholingstraject bestaat uit 64 lesdagen.

  Datums

  De opleiding start op 12 mei 2023 en eindigt in maart 2025. De lesdagen vinden wekelijks plaats op de vrijdag m.u.v. de schoolvakanties (regio midden).

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Het gehele tweejarige scholingstraject is geaccrediteerd door het NIP.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog

 • Docenten
  dr. Helen Bakker

  Hoofdopleider: dr. Helen Bakker

  Helen Bakker is Gezondheidszorgpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog-Specialist NIP. Ze werkt als Universitair Hoofddocent Kinder- en Jeugdpsychologie bij de Universiteit Utrecht. Bij de RINO Groep is ze ontwikkelaar en hoofdopleider van het Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog. Ook is ze bij twee andere opleidingsinstellingen hoofdopleider van de postmaster opleiding Schoolpsycholoog.

  Lees meer
  mw. drs. Elle Ankone

  mw. drs. Elle Ankone

  Elle Ankone is NVO Orthopedagoog-Generalist BIG, NVRG Gezins- en relatietherapeut, supervisor NVO OG/NIP K&J en onderwijskundige. Ze is al meer dan 30 jaar bij Praktijk De Engh als eigenaar/regiebehandelaar werkzaam binnen de specialistische jeugd-ggz op het gebied van psychosociale problemen, relatie- en gezinsproblematiek, psychiatrische problematiek en leerstoornissen.

  Daarnaast werkt ze aan een promotieonderzoek op het gebied van onveilige gehechtheid en leerproblemen, biedt ze supervisie en nascholing aan gedragsdeskundigen en is ze een van de oprichters van Expertisecentrum Ponto.Lees meer
  drs. Saskia Bakker

  drs. Saskia Bakker

  Na mijn academische opleiding tot kinderarts in het Amsterdam UMC heb ik 3 jaar op de zuigelingenafdeling gewerkt. Daar leerde ik veel van de opgenomen kinderen, hun ouders en de verpleegkundigen. Ruim een half jaar later begon ik in het UMC in Utrecht mijn fellowship neonatologie van 2 jaar en 6 maanden. Mijn ogen openden zich voor zoveel kwetsbare, vaak heel kleine, zieke kinderen, die een intensieve behandeling moesten ondergaan om te kunnen overleven.

  Mijn focus ligt ook nu nog op 0-7 jarigen, die zich niet ontwikkelen zoals verwacht, een syndroom blijken te hebben, niet gaan praten, bijzondere uiterlijke kenmerken hebben of bijvoorbeeld een aangeboren aandoening. Voor de ouders ligt er daarmee een zware taak op hun schouders. Sinds ik in 2010 begon met de 2- jarige opleiding tot Infant Mental Health-specialist, ben ik me er steeds van bewust, hoe enorm belangrijk voor elk kind de eerste 1.000 dagen zijn, indien de ouder- kindrelatie zich optimaal van beide kanten kan ontwikkelen. Ouders van een zich anders dan anders ontwikkelend kind draag ik dan ook een heel warm hart toe!
   
   Lees meer
  Jojanneke van der Beek MSc

  Jojanneke van der Beek MSc

  Jojanneke van der Beek is Orthopedagoog-Generalist (BIG), docent aan de Universiteit Utrecht en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen en is zij medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’. Daarnaast is zij betrokken bij de module 'Cognitieve ontwikkeling en leren: Individuele verschillen' binnen onze opleiding Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPLees meer
  drs. Afke van Beek

  drs. Afke van Beek

  Drs. A.R. van Beek (Afke) heeft jarenlange ervaring als behandelaar in de specialistische GGZ. Zij werkt als regiebehandelaar binnen een multidisciplinair team met kinderen en jongeren tot ongeveer 21 jaar en hun systeem. Zij is K&J Psycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR Practitioner. Daarnaast heeft zij lange tijd klinisch onderwijs ontwikkeld en gegeven aan de Universiteit Utrecht, aan professionals binnen het VO en in de afgelopen jaren binnen postdoctorale opleidingen aan psychologen en pedagogen. In haar cursussen en trainingen legt zij graag op een interactieve manier de verbinding tussen theorie en praktijk.Lees meer
  drs. Merith Cohen de Lara

  drs. Merith Cohen de Lara

  Merith Cohen de Lara is Gz-psycholoog en eigenaar van Psyche en Zwangerschap B.V. Psyche en zwangerschap is een verwijs- en kenniscentrum naar en voor Gz-psychologen die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van deze doelgroep. 
  Merith is 11 jaar geleden begonnen met het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische stoornissen in de GB GGZ. Omdat er steeds meer vraag ontstond bij verwijzers en cliënten heeft zij in 2012 Psyche en zwangerschap opgericht. Zij gelooft dat met snelle en focale behandeling en korte lijnen met andere professionals deze groep vrouwen goed kan worden geholpen. 
  Naast het geven van behandelingen in haar eigen praktijk geeft zij trainingen aan Gz-psychologen, verloskundigen en huisartsen. Ze wordt vanwege haar praktijkkennis regelmatig gevraagd om mee te denken met het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Tevens is zij bestuurslid van het LKPZ en Mind2Care.Lees meer
  dr. Annematt Collot D'Escury

  dr. Annematt Collot D'Escury

  Moniek Coorn-Baaij MSc

  Moniek Coorn-Baaij MSc

  drs. Hanneke van Dasler

  drs. Hanneke van Dasler

  Hanneke van Dasler heeft zich na een studie psychologie verder gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en twice exceptionals middels een toen nog postdoctorale studie aan de Radboud Universiteit (Specialist in Gifted Education). Vanuit deze specialisatie heeft zij in haar eigen praktijk ’t Klein Bolwerk ruime kennis en ervaring opgedaan in diagnostiek en begeleiding. Zij is ontwikkelaar van verschillende onderwijsmaterialen, zowel voor het regulier als voltijdshoogbegaafden onderwijs waar zij in het expertteam zit.

  Bovendien is zij betrokken als docent bij een post-HBO studie op Windesheim, waar de onderwijspraktijk en de wetenschap nauw met elkaar verbonden zijn.Lees meer
  drs. Gertjan van Hinsberg

  drs. Gertjan van Hinsberg

  Gertjan van Hinsberg is Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en EMDR-practitioner. Hij is werkzaam bij RIO zorg in Den Haag.Lees meer
  dr. Richta IJntema

  dr. Richta IJntema

  drs. Yael Meijer

  drs. Yael Meijer

  Yael Meijer is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut, met een specialisatie in Kinder & Jeugd. Daarnaast is Yael IMH-specialist DAIMH, gedrags­thera­peut, super­visor en leerthera­peut VGCt, VKJP en NVP en super­visor NIP K&J. Zij werkt als inhoudelijk leidinggevende in het team 0-6 Amersfoort-Ermelo van Fornhese-GGZcentraal en een dag per week in het DGT team centraal van Levvel. 
  Zij is ook eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Familie thera­pie, met als specialisme regulatieproble­ma­tiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezin­nen, van waaruit zij nu overwegend als docent lesgeeft op diverse nascholings-opleidingsinstituten en leertherapie en supervisie heeft. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP, is zij lid van de wetenschappelijke raad van het kenniscentrum K&J psychiatrie en lid van het college van specialismen GZ en PT.Lees meer
  Manon Merkus

  Manon Merkus

  Manon Merkus is Gezondheidszorgpsycholoog, specialisatie Kind & Jeugd. Met een brede achtergrond en ervaring in zowel de basis- als specialistische GGZ, heeft zij in 2020 de overstap gemaakt naar 113 Zelfmoordpreventie. Daar houdt zij zich onder andere bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen voor zowel de gesprekken in de hulplijn, als voor de online therapie. Vanuit deze ervaring verzorgt zij een lesdag Suicidepreventie.Lees meer
  Lisanne Mertens MSc

  Lisanne Mertens MSc

  drs. Coen Metze

  drs. Coen Metze

  Coen Metze is werkzaam als zelfstandig Gz-psycholoog en docent/trainer. Zijn werkgebied betreft onder meer de (justitiële) jeugdhulpverlening (trainingen, Pro Justitia rapportages), masteropleiding pedagogiek, postdoctorale opleidingen, supervisie gedragswetenschappers.Lees meer
  Chris Mulder

  Chris Mulder

  Chris Mulder is vaardigheidstrainer en gecertificeerd coach (NLP-TA-TMA). Zijn opleidingen deed hij bij Loo van Eck en Phoenix Opleidingen in Utrecht. Hij is oprichter van zijn eigen bureau ReinCom en werkt veel samen met opleider Van der Hilst Communicatie.

  Bij de RINO Groep is hij trainer/docent in Effectief Beïnvloeden en/of Strategisch Communiceren. Ervaar zijn veilige empathische benadering maar eens. Je krijgt alle ruimte om stappen te maken in je eigen tempo. Hij noemt zijn werkwijze ervarend leren. Je kunt de geleerde vaardigheden de volgende dag direct al toepassen. Welkom!Lees meer
  Vera Naber

  Vera Naber

  Jojanneke Oomen

  Jojanneke Oomen

  Jojanneke Oomen is Systeemtherapeut. Ze is werkzaam bij MoleMann Mental Health.Lees meer
  mr. dr. Carla van Os

  mr. dr. Carla van Os

  drs. Marina Reijns

  drs. Marina Reijns

  Marina Reijns is Gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam bij Fier, psychotraumacentrum.Lees meer
  drs. Myrthe Sluijs

  drs. Myrthe Sluijs

  Laura Stroo

  Laura Stroo

  Laura is opgeleid als schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, supervisor K&J NIP, leerkracht en ib’er.Laura geeft trainingen rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden van leerlingen en schoolteams, ACT in onderwijs en zij begeleidt scholen bij duurzame implementatie van alles rondom levenskunde in de klas. Laura werkt in scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten en als postacademisch docent en supervisor met schoolpsychologen (in spé). Bovendien maakt zij deel uit van de Expertgroep Schoolpsychologen Mentale Gezondheid NIP en van hieruit ook aan de Coalitie Welbevinden, is lid van de SIG ACT & Onderwijs en bestuurslid Sectie Jeugd NIP, werkgroep schoolpsychologen.Lees meer
  Bart Vemer

  Bart Vemer

  Bart Vemer is Gz-psycholoog. Hij heeft een eigen praktijk, Aeffectivity therapy + coaching, en is een van de eersten in Nederland met een 100% online praktijk. Binnen zijn werk combineert hij CGT en oplossingsgerichte therapie met online behandelmodules. Hij is docent op het gebied van e-health en ondersteunt verschillende instellingen met de implementatie en uitbreiding van online behandelmogelijkheden. Hij is sinds 1997 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.Lees meer
  mr. Rosalinde Visser

  mr. Rosalinde Visser

  Rosalinde Visser is jurist, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij is werkzaam als stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Tevens is zij als docent recht en ethiek en juridische aspecten verbonden aan diverse opleidingen tot Gz-psycholoog, schoolpsycholoog en psycholoog mediator.Lees meer
  dr. Evelien Visser-Dirks

  dr. Evelien Visser-Dirks

  drs. Paula Wesselink

  drs. Paula Wesselink

  drs. Elisabeth de Zeeuw-van der Heide

  drs. Elisabeth de Zeeuw-van der Heide

  Elisabeth de Zeeuw-van der Heide is GZ-psycholoog, gezins- en relatietherapeut en IMH-specialist. Zij werkt bij Kenter Jeugdhulp (afdeling Kinder- en Jeugd Trauma Centrum) in Haarlem en geeft daar “Kinderen uit de Knel”, een behandelprogramma voor gezinnen verwikkeld in complexe conflictscheiding. Zij is ontwikkelaar en trainer voor Stichting Kinderen uit de Knel en ze heeft een bestuursfunctie bij Villa Pinedo (stichting voor en door kinderen met gescheiden ouders).

  Daarnaast werkt zij bij Nuhoff Psychotherapie in Haarlem. Bij de RINO groep geeft ze “Systeemgerichte hulp aan ouders en kinderen na scheiding”.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews