Studiegids PT

​​​
De Onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgesteld door de Stichting BoPP Midden Nederland en de Stichting BoPP West Nederland. De examencommissie bewaakt de naleving van de onderwijs- en examenregeling.
 
Bezwaar en beroep
Tegen een door de hoofdopleider, praktijkopleider of een docent genomen besluit kan de deelnemer een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie conform onderstaande procedure.
Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • Jouw naam en adres
  • De redenen van het bezwaar
  • Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het bezwaar is gericht met afschrift van het besluit
Het contact met de examencommissie verloopt via de secretaris van de examencommissie:
​​​​​​Mr. Pien van Hasselt
030 230 84 91
p.van.hasselt@rinogroep.nl
Voor verdere informatie zie artikel 10.1 van de Onderwijs- en examenregeling (OER).