Studiegids PT

​​​De Onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgesteld door de Stichting BoPP Midden Nederland en de Stichting BoPP West Nederland (zie belangrijke bijlagen/regelgeving). De examencommissie bewaakt de naleving van de onderwijs- en examenregeling.
 
Bezwaar en beroep
Tegen een door de hoofdopleider, praktijkopleider of een docent genomen besluit kan de deelnemer een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie conform onderstaande procedure.
Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
 
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

 • Jouw naam en adres
 • De redenen van het bezwaar
 • Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het bezwaar is gericht met afschrift van het besluit
Het contact met de examencommissie verloopt via de secretaris van de examencommissie:
​​​​​​Mr. Pien van Hasselt
030 230 84 91
p.van.hasselt@rinogroep.nl
Voor verdere informatie zie artikel 10.1 van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

In voorbereiding op de afronding van de opleiding controleren de deelnemer, praktijkopleider en jaargroepopleider het BIG-portfolio met de volgende checklist:

 • Er is voldaan aan de vereiste praktijkuren
 • Er is voldaan aan het vereiste aantal praktijktoetsen CGO
 • Het IOP (incl. einddatum praktijkopleiding) en alle benodigde periodeverslagen met geschiktheidsbeoordelingen zijn akkoord
 • In het competentieprofiel zijn alle competenties op of boven het vereiste eindniveau beoordeeld
 • De selectieve toetsen zijn minimaal met een voldoende beoordeeld
 • Er zijn geen openstaande absenties in het cursorisch onderwijs
 • Evaluatiegesprekken zijn gevoerd
Persoonsgegevens
Voor het samenstellen van het getuigschrift worden je persoonsgegevens gebruikt vanuit het portaal. We verzoeken je om deze te controleren door rechts bovenin op je profiel te klikken, zodat de juiste gegevens op het getuigschrift komen te staan.
Het getuigschrift wordt afgegeven op je geboortenaam. Dit zijn je volledige voornamen + geboortenaam (en niet je aangetrouwde naam). Hiernaast dient de juiste titulatuur en geboorteplaats te zijn ingevuld. Als je geboorteland verschilt van Nederland dan verzoeken we je deze ook in te vullen.

Uitloop opleiding
Als je uitloop hebt van de opleiding en na de diplomering nog praktijk en/of cursorisch onderwijs volgt dan geldt het volgende: 
 • Loop je niet langer dan 3 maanden uit, dan schrijf je het (eind)verslag over een langere laatste periode. 
 • Loop je langer dan 3 maanden uit, dan schrijf je elk volgende periode een verslag en registreer je de uren. Je kan als deelnemer zelf een nieuwe periode aanmaken met de button ‘Periode toevoegen’ rechtsboven. 
Een deelnemer die uitloop heeft neemt minimaal 2 maanden voor zijn/haar verwachte einddatum contact op met het Servicebureau BIG-opleidingen voor het inplannen van het eindgesprek (via servicebureauBIG@rinogroep.nl).
Als bij uitloop de einddatum van je opleiding inzicht komt breng je de opleidingsmedewerker op de hoogte in verband met de administratieve verwerking.

Einddatum getuigschrift
De formele einddatum van de opleiding is de datum waarop aan alle vereisten voor de opleiding is voldaan. Deze datum wordt als volgt vastgesteld:
 • De einddatum praktijkopleiding is de datum dat aan alle praktijk vereisten is voldaan. Deze datum wordt door de praktijkopleider vermeldt in het portfolio van de deelnemer.
 • De einddatum cursorische opleiding is de datum dat aan alle cursorische vereisten is voldaan. Deze datum wordt door de jaargroepopleider vastgesteld.
De formele einddatum komt op het getuigschrift, en geven we door aan het Opleidingsregister FGzPt.

Getuigschrift ontvangen
Het getuigschrift wordt uitgereikt tijdens de diplomering van je opleidingsgroep. Als je op deze datum nog niet voldoet aan de opleidingseisen, dan ontvang je een concept-dossioma (en nog geen getuigschrift).
Als je tot drie weken voorafgaand aan de diplomering voldoet aan de opleidingseisen, heb je de mogelijkheid om het getuigschrift eerder per post te ontvangen. Indien je hiervoor in aanmerking komt en dit wenst, neem dan tijdig contact op met de opleidingsmedewerker.

Op aanvraag is het getuigschrift in het Engels te verkrijgen. Je verzoek hiervoor richt je aan de opleidingsmedewerker.
 
Registratie als psychotherapeut
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het getuigschrift. Met een afschrift van dit getuigschrift kun je de BIG- registratie tot psychotherapeut aanvragen. Meer informatie over (her)registratie is te vinden op www.bigregister.nl
 
Docent worden bij de RINO Groep?
Heb je interesse om na afronding van de opleiding je kennis over te dragen als docent kijk dan voor meer informatie op onze docenten pagina en/of neem voor vragen contact op met P&O docenten via docentencontact@rinogroep.nl.