Deskundige docenten uit de praktijk

De meer dan achthonderd docenten waarmee wij samenwerken, zijn deskundige en bevlogen professionals met specifieke kennis en ervaring. Zij zijn werkzaam op universiteiten en/of in de praktijk. Zij bieden niet alleen actuele theoretische inzichten, maar zijn ook in staat de verbinding met en vertaling naar de praktijk te maken. Dit betekent dat je nieuwe kennis en vaardigheden daadwerkelijk in jouw eigen werk leert toepassen.

Online minicolleges

Onze docenten delen graag hun kennis. In online minicolleges vertelt een aantal van hen in circa 10 minuten over de essentie van hun vak zoals groepstherapie, autisme, SRH en schematherapie.

Wil je een online minicollege bekijken?

Vacatures

Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog V&O - Leiden
 
Vanwege het vertrek van de huidige hoofddocent diagnostiek is er met ingang van medio 2018 een vacature voor hoofddocent diagnostiek binnen de curriculumcommissie van de GZ-opleiding van de RINO Groep.
 
Voor de functie van hoofddocent diagnostiek zoeken we een inspirerend en innovatief ingestelde Gz- of klinisch psycholoog die de opleiding inhoudelijk gaat coördineren en mogelijk (deels) doceren, in samenwerking met de curriculumcommissie en docenten van de blokken die onder je hoofddocentschap vallen.
 
De hoofddocent diagnostiek is verantwoordelijk voor de invulling en coördinatie van de onderdelen van het curriculum (zoals het blok psychodiagnostiek) die onder diens verantwoordelijkheid vallen. Docenten die deskundig zijn op specifieke kennisdomeinen, zoals test- en procesdiagnostiek, besliskunde en psychopathologie, dragen dit onderdeel van de opleiding. Een verdere taak van de hoofddocent is om samenhang te brengen tussen deze onderdelen en te bevorderen dat de kennisontwikkeling gelijke tred houdt met de persoonlijke ontwikkeling en competentie van de deelnemers.
 
De ideale kandidaat voelt zich uitgedaagd bij het lezen van de functie en heeft de volgende kenmerken:

 • minimaal 3 jaar Gz-psycholoog of klinisch psycholoog
 • werkzaam in de klinische praktijk
 • bekend met de GZ-opleiding
 • een enthousiaste docent met passie voor het vak die kan inspireren en binden
 • uitstekende vakinhoudelijke kennis van state-of-the-art diagnostiek (en behandelvormen)
 • goede didactische vaardigheden
 • affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
 • een ruim netwerk van collega-docenten
Onze voorkeur gaat uit naar een collega die de ambitie heeft het onderwijs te innoveren en actuele ‘state-of-the-art’ kennis op het gebied van diagnostiek in het curriculum te introduceren. Ervaring of affiniteit met nieuwe onderwijsvormen is een pre. We gaan ervan uit dat je je voor een ruime periode aan de opleiding wilt verbinden.
 
Verwachte tijdsinvestering per jaar:
 • 20 uur voor het bijwonen van bijeenkomsten en vergaderingen van de curriculumcommissie, de GZ-opleidingscommissie en andere bijeenkomsten
 • 100 uur voor de afstemming met de hoofdopleider, docenten en het management van de opleidingen, de (mede)ontwikkeling van het programma en het benaderen van docenten
 • afhankelijk van het aantal lesdagen dat je als docent verzorgt: de lesdagen en de voorbereidingstijd hiervoor
 
Deze uren zijn bedoeld voor:
 • het ontwikkelen en voorbereiden van cursusonderdelen
 • het afstemmen met hoofdopleider, docenten, manager en opleidingsmedewerker
 • het voordragen en inpraten van docenten
 • het periodiek actualiseren en reviseren van de draaiboeken
 • het bijwonen van de startconferentie
 • kwaliteitsverbeteringen aan de hand van evaluaties van de opleiding (zoals deelnemersevaluaties, docentenevaluaties en eindevaluaties)
Belangstelling?
Stuur voor 23 maart je CV en motivatie per mail naar de manager van de opleiding, Iris Harleman, i.harleman@rinogroep.nl, of neem contact op via telefoonnummer 030-2308434.
 
Meer informatie over de GZ-opleiding vind je ook op onze website www.rinogroep.nl/Gz-psycholoog

Wie zoeken wij?
Voor onze blended basisopleiding cognitieve gedragstherapie zoeken we enthousiaste docenten, met name met expertise in op het gebied van kind & jeugd. Je beschikt over de registratie als supervisor bij de VGCt en over state-of-the-art kennis op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Deze kennis wil je graag uitdragen tijdens de online- en face to face lessen.

Blended lesgeven
De CGT opleidingen bij onze afdeling bij- & nascholing worden altijd in een blended (online in combinatie met klassikale lessen) variant aangeboden. Het is belangrijk dat je, net als wij, gelooft in blended lesgeven. Je geeft hier met enthousiasme en plezier vorm aan of hebt hier voldoende affiniteit mee om door ons hierin opgeleid te worden. Bekijk voor meer informatie het filmpje.

Functie

 • Je doceert aan de hand van een draaiboek
 • Je begeleidt, beoordeelt en toetst cursisten
 • Je werkt online en face-to-face
Wij bieden
 • Een overeenkomst volgens onze vaste docentenvergoeding docent/supervisor VGCt
 • Je werkt zelfstandig in een dynamische werkomgeving voor een organisatie met enthousiaste en professionele medewerkers
 • Er is ruimte voor initiatief en ontplooiing
 • Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan didactische onderwijsactiviteiten
Geïnteresseerd?
Mail jouw motivatie en cv naar docentencontact@rinogroep.nl. Voor meer informatie kun je mailen naar Annemiek Zwartkruis, opleidingsmanager CGT, a.zwartkruis@rinogroep.nl.

 • Ben jij een IMH-Specialist die haar/zijn kennis en ervaring wil delen met leergierige professionals?
 • Wil jij als IMH-Specialist jezelf ontwikkelen als docent en leren over je eigen didactische vaardigheden?
 • Wil jij bijdragen aan het vergroten van het bereik van de IMH-visie en de vertaling ervan in praktische IMH-vaardigheden?
De RINO Groep in Utrecht zoekt IMH-Specialisten die met hun enthousiasme, kennis en ruime behandelervaring van ouders en hun zeer jonge kinderen les willen gaan geven. Marja Rexwinkel heeft samen met de RINO Groep 3 jaar geleden twee IMH-opleidingen ontwikkeld: IMH-Generalist en IMH-Specialist. Deze opleidingen zijn modulair en bestaan uit meerdere cursussen. De belangstelling in open inschrijving en incompany is erg groot. Reden voor ons om het docententeam uit te breiden, met name als het gaat om incompany-uitvoeringen.
Als IMH-Specialist ben je werkzaam als Gz-psycholoog, geregistreerd orthopedagoog-generalist NVO, geregistreerd kinderpsycholoog NIP, klinisch psycholoog of psychiater. De RINO Groep biedt een bij jou passende samenwerkingsvorm, een passende financiële vergoeding en biedt je ook de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen met onze didactische workshops. Op www.rinoportal.nl/docenten vind je hierover meer informatie. In overleg en passend bij het onderwerp is het mogelijk om gezamenlijk met een andere (gast)docent les te geven. Meer informatie over de IMH-opleidingen.

Docentschap bij RINO Groep

Ben je geïnteresseerd in docentschap bij de RINO Groep, wil je weten wat dit inhoudt en welke vormen van samenwerking mogelijk zijn?

Neem dan contact op met P&O Docenten:
José van der Stroom
030 230 84 36
docentencontact@rinogroep.nl