Topklas voor excellente studenten

Gz-opleiding plús specialistenopleiding plús promotietraject

Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar naast een - via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde - aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en psychologisch specialist (naar keuze klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP)) tévens te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede door het tot stand brengen van een academisch proefschrift. De Topklas is een initiatief van de Stichting Topklas Psychologisch Specialisten in de Gezondheidszorg en wordt vormgegeven in samenwerking met vLOGO.

 

Hoe ziet de Topklas er inhoudelijk uit?

Het Topklastraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Twee masterclasses per jaar op locatie bij de deelnemende hoogleraren.
  • Intervisie met de ‘peergroup’ in Utrecht.
  • Een jaarlijkse conferentie van de Topklas, de Dies Natalis met stakeholders waarin laatstejaars hun onderzoek presenteren.
  • Jaarlijks een Scientist Practitioner Inspiratiedag.

Doel

Het doel van de Topklas is het optimaliseren van het leertraject tijdens het behalen van de klinische registraties. Dit doet de Topklas door excellente psychologie- en pedagogiekstudenten vroeg te binden aan een gecombineerd traject van klinische specialisatie en wetenschappelijk onderzoek. Topklas faciliteert een perspectief op de voortdurende combinatie van wetenschappelijk onderzoek en klinisch innovatief en specialistische werken vanaf de start van de GZ-opleiding door de gecombineerde intensieve samenwerking tussen praktijkopleidingsinstellingen en kennisinstellingen bij het opleidingstraject van talentvolle toekomstige specialisten in de klinische psychologie en klinisch neuropsychologie.

De Topklas is een ambitieus traject waarin veel van de deelnemer wordt gevraagd. Het traject is bedoeld voor kandidaten met de kenmerken van een excellente professional, dat wil zeggen zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als bovengemiddelde toewijding. Uitgangspunt is dat deelnemers in zes jaar het volledige traject doorlopen en afronden. Indien nodig met verlenging tijdens de GZ-opleiding of aan het einde van het traject. Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers het diploma Topklas. Je kunt het profiel deelnemers Topklastraject downloaden en verspreiden binnen jouw organisatie. 

De praktijkopleidingsinstelling faciliteert de deelnemer in tijd en voorwaarden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de GZ-opleiding wordt in samenspraak met de praktijkopleidingsinstelling en de hoofdopleider GZ en specialisme bekeken hoe zo en optimaal mogelijk tijd kan worden vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan er bijvoorbeeld, in samenspraak tussen de hoogleraar en de praktijkopleidingsinstelling, gezocht worden naar mogelijkheden voor extra ondersteuning bij het onderzoek, bijvoorbeeld door stagiaires of student onderzoekers. Met de hoofdopleider GZ kan worden besproken in hoeverre de 10% uren ‘overige taken’ binnen het Topklastraject kunnen worden ingezet. Ook kan aan mogelijke vrijstelling of accentverschuiving binnen het praktijkopleidingsdeel worden gedacht op basis van verworven competenties.

Praktijkinstellingen die willen deelnemen aan de Topklas vragen wij om de zelfstudie erkenningscriteria Topklas psychologisch specialisten in te vullen en per mail aan te leveren bij de opleidingsdirecteur van de Topklas Margot Steerneman: topklas@rinogroep.nl. Op basis van deze zelfstudie beoordelen de hoofdopleiders van de Topklas of de praktijkopleidingsinstelling voldoende onderzoeksrijp is voor de Topklas.

Praktijkinstellingen kunnen in de persoon van de P-opleider of praktijkopleider kandidaten voor de Topklas voordragen. Ben je benieuwd naar het profiel deelnemers Topklastraject? Wij vragen je bij de voordracht de volgende documenten aan te leveren:

  • Het curriculum vitae van de kandidaat.
  • Het bewijs van toelating tot de GZ-opleiding.
  • Een aanbevelingsbrief en het commitment van de hoogleraar die aan het wetenschappelijk onderzoek is verbonden voor de begeleiding van de beoogde deelnemer tijdens een promotietraject en tenminste éénmaal per topklastraject verzorgen van een masterclass.

De kosten voor de deelnemer bedragen € 3.600,- voor het traject van 6 jaar. Dit betreft de kosten van docenten, locatie en organisatie. 

Nieuws van de Topklas

Jaarlijks verschijnt een nieuwsbrief over de Topklas met daarin de nieuwe deelnemers, de agenda, het profiel en het voordrachtformulier. Hier vind je de zesde editie Nieuwsbrief Topklas. Wil je op de hoogte blijven van de laatste berichten? Volg Stichting Topklas op LinkedIn.

Evenementen

Stichting Topklas werkt samen met de Stichting WKK in het kader van het jaarcongres KP/KNP. Vanaf 2022 is Stichting WKK medefinancier van het tweejaarlijks Topklas seminar.

 

Topklassers aan het woord

Interview met Nagila Koster

‘Jongeren met een diagnose een label opplakken kan enorme gevolgen hebben’

Al tijdens haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht had Nagila Koster een fascinatie voor de vraag ‘hoe worden mensen wie ze zijn?’ De zoektocht naar het antwoord bracht haar in de Topklas en tot haar onderzoek. Lees meer >

Interview met Moniek Hutschemaekers

‘Toedienen van lage dosis testosteron geeft net dat kleine zetje dat nodig is om exposuretherapie effectiever te maken’

Topklasdeelnemer Moniek Hutschemaekers ontdekte dat er een verband is tussen testosteronwaardes en het effect van exposuretherapie. In een interview met de RINO Groep legt ze uit hoe ze tot deze ontdekking kwam. Lees meer >

Participerende praktijkinstellingen