BIG-opleidingen

Verschillende beroepen in de individuele gezondheidszorg zijn wettelijk verankerd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De RINO Groep organiseert vijf opleidingen tot wettelijk geregistreerde BIG-beroepen:
- de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist en psychotherapeut
- de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Deze meerjarige opleidingen zijn vervolgtrajecten voor academisch afgestudeerde psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen. Naast cursorisch onderwijs volgen deelnemers een praktijkdeel binnen een erkende praktijkinstelling. Na voltooiing van de opleiding kunnen zij zich inschrijven in het BIG-register.
 

Op zoek naar een BIG-opleidingsplaats?

BIG-medewerkers opleiden?

BIG-opleiding

Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Als Gz-psycholoog ben je een psychologische generalist die evidence-based kennis, vaardigheden en attitude inzet om te komen tot doelmatige diagnostiek, indicatiestelling en psychologische interventie. Je bent inzetbaar in de hele gezondheidszorg.

BIG-opleiding

Postmaster opleiding tot psychotherapeut

De psychotherapeut is net als de gezondheidszorgpsycholoog een basisberoep, maar het werkterrein en deskundigheid zijn specifieker. Je richt je op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek.

BIG-opleiding

Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Als klinisch psycholoog ben je dé specialist in diagnostiek en behandeling van complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en zet je toegepast wetenschappelijk onderzoek op. Je bent werkzaam als behandelaar en manager in een zorginstelling.

BIG-opleiding

Specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog

Als klinisch neuropsycholoog heb je uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag en kun je deze kennis toepassen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en onderzoek. Je bent werkzaam als behandelaar en manager in een zorginstelling.

BIG-opleiding

Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Je wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van orthopedagogische diagnostiek, en in de behandeling en begeleiding van mensen in een afhankelijkheidsrelatie die te maken hebben met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen.

Behoefte aan persoonlijk studieadvies (telefonisch, per mail of op kantoor)?