Specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een vierjarige opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Deelnemers van de opleiding verwerven uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag: diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek & innovatie. Daarnaast is de opleiding gericht op kennis van en vaardigheden in management en organisatie van zorginstellingen.

 

Voor wie

De opleiding is voor gezondheidszorgpsychologen die vanuit een neuropsychologische invalshoek werkzaam willen zijn als behandelaar en manager in een gezondheidszorginstelling. Na het behalen van je universitaire studie en de GZ-opleiding word je via de specialistische KNP-opleiding geschoold tot expert op het gebied van diagnostiek en behandeling. De positie van klinisch neuropsycholoog is vergelijkbaar met die van de medisch specialist. 
 

Beroepsperspectief

Als klinisch neuropsycholoog pas je kennis toe van de relatie tussen hersenen en gedrag op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen. Dit doe je zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Daarnaast draag je als leidinggevende deze kennis over, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.
 

Wat doet de klinisch neuropsycholoog?

De klinisch neuropsycholoog is in staat om zijn/haar uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag toe te passen op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen, zowel bij volwassenen als kinderen en jeugdigen. Bovendien kan de klinisch neuropsycholoog als leidinggevende deze kennis overdragen, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.
 

Waar werkt de klinisch neuropsycholoog?

Als klinisch neuropsycholoog ben je binnen de ggz in de volle breedte inzetbaar. Naast patiënten met verworven hersendisfuncties en specifieke groepen psychiatrische patiënten hebben ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen baat bij klinisch toegepaste neuropsychologische deskundigheid.
 

Welke registratie levert dit op?

Het beroep klinisch psycholoog is opgenomen als specialistisch beroep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.
 

Waar moet je aan voldoen?

Wil je de opleiding tot klinisch neuropsycholoog volgen dan dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog.
 

Hoe ziet de opleiding tot klinisch neuropsycholoog eruit?

Cursorisch programma

Binnen drieënhalf jaar volg je het cursorische programma. De lessen vinden eens in de twee à drie weken plaats bij de RINO Groep in Utrecht, in cursusblokken van twee achtereenvolgende dagen. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

OnderwerpTheorie en vaardigheidLiteratuur en opdrachten
Fundamentele theorie120140
Diagnostiek156205
Indicatie en behandeling156205
Wetenschappelijk onderzoek108135
Management, ethiek, onderwijs geven, overig6075
Totaal aantal uren600760

Praktijkprogramma

Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur. Daarnaast maakt 260 uur supervisie en werkbegeleiding deel uit van de praktijkopleiding. De praktijkwerkzaamheden zijn als volgt verdeeld:

WerkzaamhedenPraktijkurenSupervisie
Diagnostiek100080
Indicatiestelling en behandeling100080
Wetenschappelijke vorming en innovatie65080
Management, ethiek en overige taken59020
Totaal aantal uren3240260

Verantwoordelijken

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. H. Swaab
Prof. dr. J.I.M. Egger (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Mw. prof. dr. L. Krabbendam
Mw. dr. S. van Rijn
Drs. H.H.W. de Veen
Mw. dr. E.M. Wekking
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Jaargroepopleider
Dr. P.A.M (Ellen) Wingbermühle
Opleidingsmanager
Mw. L. (Lucia) Bracco Gartner MSc

Start

Het praktijkdeel start in januari en het cursorisch onderwijs in maart/april. 

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 29.500*, exclusief de kosten voor literatuur. 
*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren


Meer over het werk van de klinisch neuropsycholoog vind je in onze brochure.

Sollicitatie en selectie deelnemers

Ben je Gz-psycholoog of psychotherapeut en wil je in aanmerking komen voor een praktijkopleidingsplaats voor opleiding tot klinisch neuropsycholoog? Als kandidaat kun je zelf de door ons erkende praktijkinstellingen benaderen met een open sollicitatie. 

Voordracht

Na de sollicitatie draagt de praktijkinstelling de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider. De hoofdopleider voert vervolgens het toelatingsgesprek met de kandidaat.

Overeenkomst

Is de hoofdopleider akkoord met jouw voordracht, dan ontvang je een opleidingsovereenkomst. Vervolgens sluit je met de praktijkinstelling de leerarbeidsovereenkomst.

Opleidingsovereenkomst

Opleidingsregister

Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister dat beheerd wordt door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten: FGzPt. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden.
 

Hoe gaat de sollicitatie in zijn werk?

 • Stap 1. Sollicitatie

  Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een praktijkinstelling.

 • Stap 2. Voordracht

  De praktijkinstelling draagt jou voor.

 • Stap 3. Toelatingsgesprek

  Vervolgens word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

 • Stap 4. Bevestiging toelating

  Je ontvangt bevestiging over toelating en in welke groep je bent ingedeeld.

 • Stap 5. Inschrijven in opleidingsregister

  Vergeet niet jezelf in te schrijven in het opleidingsregister FGZPT.nl

 • Stap 6. Welkom!

  We heten je van harte welkom en wensen je heel veel succes bij je opleiding!

Op zoek naar vacatures voor BIG-opleidingsplaatsen?

Hoofdopleider

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou