Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

De orthopedagoog-generalist is, net als de gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, een basisberoep. Tijdens de tweejarige opleiding tot orthopedagoog-generalist word je opgeleid tot deskundige op het gebied van orthopedagogische diagnostiek, en in de behandeling en begeleiding van mensen in een afhankelijkheidsrelatie die te maken hebben met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Je betrekt daarbij altijd de opvoedingscontext als geheel. 
 

Voor wie

De opleiding tot orthopedagoog-generalist is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die willen werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. De orthopedagoog-generalist kan terecht in zeer uiteenlopende werkterreinen binnen de gezondheidzorg, zoals de gehandicaptenzorg, het onderwijs, in de jeugdhulp, in wijkteams, in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg.

 

Beroepsperspectief

Er zijn in Nederland 1.510 BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalisten. Hiervan is 95% vrouw en bijna driekwart jonger dan 50 jaar. De grootste groep daarvan is werkzaam binnen de jeugdhulpverlening, in wijkteams, het (speciaal) onderwijs of de gehandicaptenzorg.
 

Wat doet de orthopedagoog-generalist?

De orthopedagoog-generalist is deskundig in het verrichten van onderzoek en orthopedagogische diagnostiek. Je bent opgeleid in het behandelen en begeleiden van mensen in afhankelijkheidsrelatie met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Je betrekt daarbij altijd de opvoedingscontext als geheel; de rol van verzorgers/opvoeders en mogelijk andere personen uit de leefomgeving van de cliënt, zoals uit het gezin, het onderwijs en de sociale leefomgeving.
 

Waar werkt de orthopedagoog-generalist?

De orthopedagoog-generalist kan terecht in zeer uiteenlopende werkterreinen binnen de gezondheidzorg, zoals de gehandicaptenzorg, het onderwijs, in de jeugdhulp, in wijkteams, in de geestelijke gezondheidszorg of in de ouderenzorg.
 

Welke registratie levert dit op?

Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist opgenomen als basisberoep in het BIG-register. Voor die tijd was de orthopedagoog-generalist een privaatrechtelijke titel, verbonden aan het register Orthopedagoog-generalist van de beroepsvereniging NVO.

Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Dit betekent dat je de wettelijk beschermde beroepstitel van orthopedagoog-generalist mag voeren.

Waar moet je aan voldoen?

Je hebt een universitaire opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen afgerond waarbinnen je de volgende onderdelen hebt gevolgd:
 
  • Klinische vaardigheden op het terrein van de pedagogiek of psychologie
  • Een klinische stage van ten minste 520 uur op het terrein van de pedagogiek of psychologie ten aanzien van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling of ten aanzien van volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag
Indien je langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd, moet je aantonen dat je in de afgelopen 5 jaar relevante klinische werkervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld door een werkgeversverklaring waaruit orthopedagogische werkervaring blijkt, door een BAP-verklaring/diagnostiekverklaring of door een LOGO-verklaring.
 

Ook is het nodig dat je een opleidingsplek hebt binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan je met een andere erkende (praktijk-)instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Wil je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden? Neem dan contact op met het Servicebureau BIG via 030 230 8440 en servicebureaubig@rinogroep.nl.

Hoe ziet de opleiding tot orthopedagoog-generalist eruit?

Gedurende twee jaar volg je een dag per week onderwijs bij de RINO Groep, locatie Utrecht, Leiden of Amsterdam. De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over de volgende onderdelen en aantal uren:
  • 480 uur cursorisch onderwijs
  • 2.790 orthopedagogische werkzaamheden in de praktijk
  • 240 uur praktijkopdrachten
  • 90 uur supervisie

Cursorisch programma

Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Hierin wordt aandacht besteed aan orthopedagogische diagnostiek en behandeling, het begeleiden van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling, en aan volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag.

Het curriculum is onderverdeeld in de blokken:
  • 90 uur hulpverleningskader algemeen
  • 192 uur orthopedagogische diagnostiek en behandeling
  • 120 uur werkvelden
  • 84 uur overige
De cursussen vinden plaats op één vaste dag (twee dagdelen) per week gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

 

Praktijkprogramma

Het praktijkdeel van de opleiding omvat 2.790 uur (incl. praktijk- en werkbegeleiding) en vindt onder begeleiding plaats in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Om aan de vereiste aantal uren praktijkonderwijs te voldoen, krijg je bij de praktijkinstelling een aanstelling als orthopedagoog-generalist in opleiding voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).
 

Supervisie

Daarnaast krijg je minimaal 90 uur supervisie van minimaal 2 supervisoren, waarvan minimaal 15 uur per supervisor en maximaal 60 uur bij eenzelfde supervisor. Minimaal 45 uur van de supervisie wordt verzorgd door een supervisor die OG-geregistreerd is.


Vrijstellingen

Verruimde vrijstelling
Vanaf januari 2020 kun je als nieuwe opleidingsdeelnemer aan de OG-opleiding in aanmerking komen voor verruimde vrijstelling als je de opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) hebt gevolgd. Deze vrijstelling omvat maximaal 25% van het cursorisch onderwijs en maximaal 25% van het praktijkonderwijs van de OG-opleiding. Na de voordracht voor de OG-opleiding door jouw praktijkinstelling besluit de examencommissie op basis van de door jou ingediende certificaten van bovengenoemde opleiding of al dan niet toestemming wordt verleend tot vrijstelling.

Regulier vrijstellingenbeleid
De vrijstellingsmogelijkheid is beperkt tot een maximum van 50 uur en gaat alleen over het cursorisch onderwijs. Als men in aanmerking komt voor de verruimde vrijstelling van 100 uur dan kan men aanvullend nog maximaal 20 uur reguliere vrijstelling krijgen. Voor het praktijkonderwijs en de supervisie is op basis van het reguliere vrijstellingenbeleid géén vrijstelling mogelijk. Vrijstellingen worden aangevraagd via RINO Portal. In het menu onder 'Opleidingsgegevens' vind je 'Vrijstellingen'. In het online formulier vult men de motivatie in en voegt je een certificaat toe. Na het verzenden beslist de examencommissie of al dan niet toestemming wordt verleend tot vrijstelling.
 

Kosten

De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 17.200 exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). Bij deze opleiding krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.
 

Sollicitatie en selectie deelnemers

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Je vindt ze onderaan deze pagina. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je ook zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie.
 

Voordracht

Na de sollicitatieprocedures binnen de praktijkinstellingen, dragen de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider. De hoofdopleider voert toelatingsgesprekken met de voorgedragen kandidaten en brengt een advies uit aan de toelatingscommissie.
 

Overeenkomst

Je bent aangenomen zodra de toelatingscommissie instemt met jouw voordracht. Vervolgens ontvang je de opleidingsovereenkomst. Je sluit met de praktijkinstelling een leerarbeidsovereenkomst.

Op zoek naar vacatures voor BIG-opleidingsplaatsen?

Hoofdopleider

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou