IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie  (IM2513B)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

€ 2.680

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 18 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed die dat weer heeft op de ouder-kindrelatie. We gaan in op signalen van het kind, interactie en afstemming tussen de ouder/verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de baby-observatie is het omgaan met eigen innerlijke processen.

  De module behandelt de volgende onderwerpen:

  • Baby/peuterobservatie in een natuurlijke setting
  • Observatie als methodiek
  • Observatie als behandeling
  • Reflecteren op eigen rol
  Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:
  • DAIMH-registratie (IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-specialist
  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  Wat leer je?

  • Je leert stil te staan bij de kracht van baby-observatie
  • Je doet meer inzicht op over de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie
  • Je bent beter in staat om te reflecteren op eigen handelen

  Werkwijze

  Je observeert wekelijks bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de module niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties. De zoektocht naar een baby start dan ook pas na de eerste informatiebijeenkomst.

  • Zoektocht naar een baby
  • Wekelijks observeren van een baby/kind gedurende de gehele duur van de module
  • Verslagleggen van de zoektocht en alle observaties inclusief zelfreflectie
  • Bespreken van verslaglegging tijdens de bijeenkomsten
  Belangrijk!
  Voor de IMH-consulent (voorheen generalist) bestaat de module uit 12 baby-observaties + 12 uur verslaglegging en 6 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbespreking op de observaties.
  Voor de IMH-specialist bestaat de module uit 80 baby-observaties + 80 uur verslaglegging en 20 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbegeleiding op de observaties.
  De doorlooptijd van deze module is afgestemd op het aantal wekelijkse baby-observaties. Ook de planning van de tussentijdse supervisies/werkbesprekingen is daar op afgestemd.
   
  Je volgt bij de IMH-opleidingen altijd eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Als IMH-specialist i.o. dien je te zijn gestart met module 3 alvorens je kunt beginnen aan de behandelmodules (5,6 en 8). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Onder voorbehoud:

  Introductie          Woensdag 22 januari 2025    09:30 – 12:30    Online
  Bijeenkomst 1     Woensdag 19 maart 2025     09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 2     Woensdag 16 april 2025       09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 3     Woensdag 14 mei 2025        09:30 – 12:30    Online
  Bijeenkomst 4     Woensdag 11 juni 2025        09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 5     Woensdag 3 sep 2025          09:30 – 12:30     Online
  Bijeenkomst 6     Woensdag 1 oktober 2025    09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 7     Woensdag 29 oktober 2025  09:30 – 12:30     Online
  Bijeenkomst 8     Woensdag 26 nov 2025        13:30 -  16.30     Online
  Bijeenkomst 9     Woensdag  7 januari 2026     09:30 – 12:30    Online
  Bijeenkomst 10    Woensdag 4 februari 2026    09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 11    Woensdag 4 maart 2026       09:30 – 12:30    Online
  Bijeenkomst 12    Woensdag 1 april 2026         09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 13    Woensdag 13 mei 2026         09:30 – 12:30    Online
  Bijeenkomst 14    Woensdag 10 juni 2026         09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 15    Woensdag 2 sepr 2026          09:30 – 12:30     Online
  Bijeenkomst 16    Woensdag 30 sep 2026         09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 17    Woensdag 28 oktober 2026   09:30 – 12:30     Online
  Bijeenkomst 18    Woensdag 25 nov 2026         09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 19    Woensdag 13 januari 2027    09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 20    Woensdag 10 februari 2027   09:30 – 12:30     RINO Groep Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum
  • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US
  • Sternberg, J. (2018). Infant observation at the heart of training. Routledge.
 • Reviews