Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)  (A2580)

Beelden zeggen meer dan woorden

€ 865

Inschrijven

Mogelijk t/m 26 februari 2025,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Met de Yucelmethode kun je mensen met een licht verstandelijke beperking beter helpen om knelpunten te analyseren en op te lossen, of een concrete hulpvraag te formuleren. Het 'blokkensysteem' geeft ze meer zicht op hun eigen situatie en leert ze om oplossingsgericht te kijken naar mogelijkheden. Na deze cursus ben je bekend met de visie van de Yucelmethode en kun je deze toepassen in de praktijk.
 
 • Inhoud

  'Wieke heeft deze cursus met veel enthousiasme aan ons gegeven. Ze is deskundig en creëerde voor de cursisten een veilige omgeving, waardoor we ons kwetsbaar durfden op te stellen.'

  Oud-deelnemer

  Mensen met een licht verstandelijk beperking ervaren hun leefwereld al gauw als emotioneel en cognitief verwarrend en complex, door de dagelijkse hoeveelheid aan gebeurtenissen en intensiviteit van interacties. Omdat zij zich vaak normaal presenteren, is (zelf)overvraging een veelvoorkomend verschijnsel. Door de draagkracht en draaglast in kaart te brengen, kun je hen helpen om meer grip te krijgen op gebeurtenissen en de regie over het eigen leven te behouden.

  De Yucelmethode biedt je middels het ‘blokkensysteem’ een manier om met cliënten in gesprek te gaan en hun leven visueel te ordenen middels een opstelling. Dit ondersteunt de cliënt in het zelf analyseren en oplossen van knelpunten of in het formuleren van een concrete hulpvraag.

  De Yucelmethode is dus niet alleen bouwen met blokken. Met de Yucelmethode kun je centrale thema’s concretiseren en externaliseren. De verschillende opstellingen die de situatie zichtbaar en tastbaar maken stimuleren het herstelproces. Je werkt op het tempo van de cliënt en gaat daarbij uit van zoveel mogelijk eigen regie en krachtbronnen.

  Wat kun je verwachten?

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • uitgangspunten en werkwijze Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  • de eigen kracht en eigen regie van de cliënt aanspreken
  • niet sturend maar faciliterend aanwezig zijn
  • taalgebruik: geen 'cliënten', maar 'personen' of 'mensen' en liever 'gezin', 'familie' of 'netwerk' dan 'systeem'
  • werken buiten de traditionele kaders
  • kracht-ecogram en kracht-genogram
  Tijdens de laatste lesdag is er aandacht voor je eerste ervaringen en wellicht praktische struikelblokken

  Wat leer je?

  Na afloop van deze cursus heb je je de visie van de Yucelmethode eigen gemaakt en kun je deze toepassen. Dit betekent dat je vanuit je attitude als betrokken (maar tijdelijk) ondersteuner, gericht op eigen kracht van persoon en systeem, kunt werken met de blokken.

  Dit hoofddoel wordt bereikt aan de hand van de volgende punten:

  • leren je verhaal te vertellen door middel van visueel opstellingen maken
  • het voordeel van een multizintuiglijke aanpak ervaren
  • beseffen: eigen kracht is niet alleen relationeel maar komt ook uit jezelf; eigen kracht komt niet alleen uit jezelf, maar is ook relationeel
  • krachtgericht werken: inzicht hebben in het feit dat mensen en gezinnen veel eigen kracht hebben die tijdens de begeleiding van de personen zichtbaar wordt
  • anderen leren hun (zorg)verhalen te vertellen door middel van visueel opstellingen maken
  • visuele draaglast - draagkracht analyse leren doen
  • leren omgaan met multizintuiglijke aanpak: helpt hulpvragers communiceren via kinesthetische, visuele en verbale middelen om tot de kern te komen
  • leren regie en verantwoordelijkheid bij de hulpvrager te laten
  • leren bescheiden te zijn met je professionele kennis
  • ontdekken hoe je de opstelling vanuit de Yucelmethode vertaalt naar de centrale thema’s uit het (LVB-)behandelplan
  • leren om de Yucelmethode te gebruiken ter ondersteuning voor de samenwerking met ouders/familie

  Toetsen

  Tijdens de laatste lesdag neem je een opstelling mee, zowel een foto van een huidige als een gewenste opstelling. Beide foto's licht je toe in een reflectieformulier. Na afloop werk je dit verder uit en lever je het ter beoordeling in.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.
  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  3 woensdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  2 en 9 april, 18 juni 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  drs. Wieke Huizing

  drs. Wieke Huizing

  Wieke Huizing is werkzaam als GZ-psycholoog bij het expertisecentrum VG-GGZ Esdégé-Reigersdaal. In die hoedanigheid werkt zij met mensen met een verstandelijke beperking die psychiatrische problemen ervaren (diagnostiek en behandeling). Tevens heeft zij jarenlange ervaring als orthopedagoog bij zowel dagbesteding als wonen (zowel ambulant als intramuraal). In haar werk gebruikt ze dagelijks de Yucelmethode om cliënten te helpen zicht te krijgen op hun leven, om daarna samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en herstel. Lees meer
 • Literatuur
  • Het boek: Yucel, M. (2022). 'Yucelmethode - Zelf je leven positief beïnvloeden'
   Deze dien je zelf hier te bestellen.
  • De blokkendoos die hoort bij de Yucelmethode (€ 235), met daarin handgemaakte, hardhouten blokken, geschilderd in diverse kleuren.
   Deze ontvang je op de eerste bijeenkomst. Het bedrag voor deze blokkendoos is inbegrepen bij de cursuskosten en wordt samen met het cursusbedrag gefactureerd.
 • Reviews
  Reviews