Dwangreductie en de-escalatie in de forensische zorg  (IC264)

Wat kun jij als forensische zorgprofessional bijdragen aan het verminderen van dwangmaatregelen? Deze cursus geeft je inzicht in de noodzaak, ingewikkeldheden en mogelijkheden rond dwang en de-escalatie. Je ontdekt best practices om hiermee om te gaan en ontwikkelt ideeën over hoe jij en je team daarbij kunnen aansluiten. Aan het eind van de cursus beschik je over een implementatieplan waarmee je concreet aan de slag kunt in je eigen organisatie.
 

Feiten

 • Locatie: in overleg
 • Docenten: Minco Ruiterdr. Petra Schaftenaar
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC264

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Leidinggevende/staf/management

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het verminderen van dwangmaatregelen zoals vrijheidsbeperking is een belangrijk thema binnen de ggz en het forensische veld. Het wordt in toenemende mate als problematisch ervaren om mensen (eenzaam) op te sluiten. De overheid wil het anders, de cliënten willen het anders en in de ggz lukt het in toenemende mate om het daadwerkelijk anders te doen. Maar de forensische zorg is niet hetzelfde als de ggz. Hoe zou ook daar het roer verder om kunnen, op weg naar minder dwangtoepassingen en betere dwangZorg?
In deze cursus ontdek je hoe jij daar als professional een bijdrage aan kunt leveren. De cursus helpt je op weg naar dwangreductie en de-escalatie en ondersteunt je bij de implementatie en versterking van de ingeslagen weg.

Wat leer je?

Je leert hoe je dwangtoepassingen kunt verminderen en kunt zorgen voor een de-escalerend klimaat in je organisatie. Hiertoe krijg je:

 • kennis van en inzicht in de noodzaak, ingewikkeldheden én mogelijkheden rondom het thema dwangreductie en de-escalatie
 • inzicht in welke bestaande dwangreducerende best practices en ondersteunende modellen het beste aansluiten bij jou en je team/organisatie 
 • inzicht in de mogelijkheden van jou en je team om te kunnen de-escaleren en anders met dwang om te gaan
 • hulp bij het maken van een implementatieplan dat binnen je eigen context toepasbaar is en waar je gericht na de training verder handen en voeten aan kunt geven
De opgedane kennis is toepasbaar in de forensische zorg, de ggz en het gevangeniswezen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leidinggevende/staf/management

Inhoud

Dwang in perspectief (kennis en inzicht)

 • Waar hebben we het precies over als we spreken over dwang? Hoe zit dit vanuit juridisch en ethisch perspectief?
 • Wat maakt dat dwangtoepassingen zo geïntegreerd zijn en veelvuldig worden toegepast? Beheersing, repressie en ontwrichting.
 • Een blik vanuit de geschiedenis en naar de wereld om ons heen; waar staan we nu t.a.v. dwangtoepassingen en reductie?
 • De problemen rondom dwangtoepassingen: voor wie is het eigenlijk een probleem? 

Vermindering van dwang: het moet, het kan (kennis en inzicht)
 • Wat is de rol van de overheid en de inspectie t.a.v. dwangreductie?
 • De zoektocht naar dwangreductie: proces en resultaten van de afgelopen 15 jaar.
 • Van dwang naar de-escalerende dwangzorg: een kwestie van visie!
 • Ondersteunende modellen en toepassingen: wat past bij mij(n organisatie)? 
 
Dwangzorg en de-escalatie: mijn eigen rol (inzicht en vaardigheden)
 • Escalatie en de-escalatie: wat is mijn rol hierin?
 • Relationeel en herstel ondersteunend werken: wat werkt en hoe kan ik aansluiten?
 • Reflectie en ruimte: vormen van reflectie, mogelijkheden en hoe kan ik reflectie stimuleren?
 
Minder dwang, meer de-escalerende dwangzorg! Ik en mijn team/organisatie (inzicht en vaardigheden; implementatie)
 • Welke interventie(s) en cultuurverandering ga ik (helpen) implementeren?
 • Wat is mijn cirkel van invloed en hoe kan ik deze optimaal inzetten? Succesfactoren voor verandering.
 • Hoe ontwikkel ik (meer) cliëntenparticipatie, wat is er en waarom is het belangrijk?

Toetsen

De eindopdracht is een 'reflectief implementatieplan', waarbij je een reflectieve analyse maakt van je eigen de-escalerende dwangzorgmogelijkheden en die van je team/organisatie, alsmede het uitgewerkte implementatieplan 'dwangreductie en de-escalerende dwangzorg verbetering'.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Minco Ruiterdr. Petra Schaftenaar
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC264 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl