Dwangreductie en de-escalatie in de forensische zorg  (IC264)

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Wat kun jij als forensische zorgprofessional bijdragen aan het verminderen van dwangmaatregelen? Deze cursus geeft je inzicht in de noodzaak, ingewikkeldheden en mogelijkheden rond dwang en de-escalatie. Je ontdekt best practices om hiermee om te gaan en ontwikkelt ideeën over hoe jij en je team daarbij kunnen aansluiten. Aan het eind van de cursus beschik je over een implementatieplan waarmee je concreet aan de slag kunt in je eigen organisatie.
 
 • Inhoud

  Het verminderen van dwangmaatregelen zoals vrijheidsbeperking is een belangrijk thema binnen de ggz en het forensische veld. Het wordt in toenemende mate als problematisch ervaren om mensen (eenzaam) op te sluiten. De overheid wil het anders, de cliënten willen het anders en in de ggz lukt het in toenemende mate om het daadwerkelijk anders te doen. Maar de forensische zorg is niet hetzelfde als de ggz. Hoe zou ook daar het roer verder om kunnen, op weg naar minder dwangtoepassingen en betere dwangZorg?
  In deze cursus ontdek je hoe jij daar als professional een bijdrage aan kunt leveren. De cursus helpt je op weg naar dwangreductie en de-escalatie en ondersteunt je bij de implementatie en versterking van de ingeslagen weg.

  Wat leer je?

  Je leert hoe je dwangtoepassingen kunt verminderen en kunt zorgen voor een de-escalerend klimaat in je organisatie. Hiertoe krijg je:

  • kennis van en inzicht in de noodzaak, ingewikkeldheden én mogelijkheden rondom het thema dwangreductie en de-escalatie
  • inzicht in welke bestaande dwangreducerende best practices en ondersteunende modellen het beste aansluiten bij jou en je team/organisatie 
  • inzicht in de mogelijkheden van jou en je team om te kunnen de-escaleren en anders met dwang om te gaan
  • hulp bij het maken van een implementatieplan dat binnen je eigen context toepasbaar is en waar je gericht na de training verder handen en voeten aan kunt geven
  De opgedane kennis is toepasbaar in de forensische zorg, de ggz en het gevangeniswezen.

  Werkwijze

  Dwang in perspectief (kennis en inzicht)

  • Waar hebben we het precies over als we spreken over dwang? Hoe zit dit vanuit juridisch en ethisch perspectief?
  • Wat maakt dat dwangtoepassingen zo geïntegreerd zijn en veelvuldig worden toegepast? Beheersing, repressie en ontwrichting.
  • Een blik vanuit de geschiedenis en naar de wereld om ons heen; waar staan we nu t.a.v. dwangtoepassingen en reductie?
  • De problemen rondom dwangtoepassingen: voor wie is het eigenlijk een probleem? 

  Vermindering van dwang: het moet, het kan (kennis en inzicht)
  • Wat is de rol van de overheid en de inspectie t.a.v. dwangreductie?
  • De zoektocht naar dwangreductie: proces en resultaten van de afgelopen 15 jaar.
  • Van dwang naar de-escalerende dwangzorg: een kwestie van visie!
  • Ondersteunende modellen en toepassingen: wat past bij mij(n organisatie)? 
   
  Dwangzorg en de-escalatie: mijn eigen rol (inzicht en vaardigheden)
  • Escalatie en de-escalatie: wat is mijn rol hierin?
  • Relationeel en herstel ondersteunend werken: wat werkt en hoe kan ik aansluiten?
  • Reflectie en ruimte: vormen van reflectie, mogelijkheden en hoe kan ik reflectie stimuleren?
   
  Minder dwang, meer de-escalerende dwangzorg! Ik en mijn team/organisatie (inzicht en vaardigheden; implementatie)
  • Welke interventie(s) en cultuurverandering ga ik (helpen) implementeren?
  • Wat is mijn cirkel van invloed en hoe kan ik deze optimaal inzetten? Succesfactoren voor verandering.
  • Hoe ontwikkel ik (meer) cliëntenparticipatie, wat is er en waarom is het belangrijk?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De eindopdracht is een 'reflectief implementatieplan', waarbij je een reflectieve analyse maakt van je eigen de-escalerende dwangzorgmogelijkheden en die van je team/organisatie, alsmede het uitgewerkte implementatieplan 'dwangreductie en de-escalerende dwangzorg verbetering'.

 • Datums

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
  Minco Ruiter

  Minco Ruiter

  Minco Ruiter is 1 op 1 begeleider, trainer en adviseur/ aandachtsfunctionaris dwangzorg bij Inforsa, Arkin. Hij combineert dit met het docentschap bij de RINO Groep voor de opleiding Forensische psychiatrie op post-hbo niveau voor FPW's in de module beroepsmatig en professioneel handelen, het onderwerp: dwangzorg en de-escalatie.Lees meer
  dr. Petra Schaftenaar

  dr. Petra Schaftenaar

  Petra Schaftenaar werkt sinds 1993 in verschillende functies in de (forensische) psychiatrie en ggz. Sinds 2018 is zij haar eigen bedrijf begonnen: Metis Zorg. Vanuit dit bedrijf verzorgt zij scholing, onderzoek en interim zorg- en managementopdrachten in de (forensische) ggz.

  Petra Schaftenaar heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde in betekenis van relationele zorg conform de presentiebenadering en het contact houden na behandeling in de klinische forensische psychiatrie. Met dit onderzoek is zij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

  Als co-auteur van het boek leefklimaat in de klinische forensische zorg omschrijft zij de moeilijke taak van sociotherapeuten om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten op een leefgroep dat aansluit bij recent wetenschappelijk onderzoek.
   Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews