Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk  (B2304)

€ 295

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wat is het doel van het beroepsgeheim? In welke gevallen mag je zonder toestemming van de patiënt over hem spreken met anderen, bijvoorbeeld andere zorgverleners, zijn familie of politie? Het beroepsgeheim is vastgelegd in verschillende wetten maar ook in gedrags- en beroepscodes. Het is een belangrijk patiëntenrecht dat ervoor dient dat iedereen zich zonder vrees voor openbaarmaking van zijn geheimen tot een zorgverlener moet kunnen wenden en dat de persoonlijke levenssfeer wordt beschermd.
 
 • Inhoud

  Door schokkende maatschappelijke gebeurtenissen zoals grootschalige fraude in de zorg, het schietincident in Alphen aan den Rijn of terroristische aanslagen staat het beroepsgeheim regelmatig ter discussie. In mei 2019 was er discussie over het feit dat de ggz-kliniek waar de van 3 moorden verdachte Thijs H. behandeld werd niet meteen de politie belde toen hij met bloed op zijn kleren terugkeerde. Een tuchtklacht heeft veel impact op de aangeklaagde zorgverlener en zorgverleners willen een tuchtzaak daarom graag voorkomen. Relatief veel tuchtzaken over zorgverleners in de ggz betreffen schending van het beroepsgeheim of een onjuiste rapportage. In deze zaken wordt meestal een tuchtmaatregel opgelegd. In deze workshop is ruime aandacht voor juridisch-ethische dilemma's uit de beroepspraktijk omtrent het beroepsgeheim en de stappenplannen die je kunt volgen om tuchtklachten te voorkomen.

  In deze workshop besteden we ruime aandacht aan het beroepsgeheim: juridisch-ethische dilemma's uit de beroepspraktijk, de wet- en regelgeving en uitzonderingen op het beroepsgeheim. Je leert welke stappenplannen je kunt volgen om (tucht)klachten te voorkomen.

  Wat leer je?

  Na afloop van deze bijeenkomst kan je:

  1. De criteria en stappenplannen voor het interpreteren en afwegen voor het doorbreken van het beroepsgeheim benoemen
  2. De belangrijkste regelgeving voor je beroepsuitoefening op basis van wetgeving en je beroepscode benoemen op het gebied van privacy en beroepsgeheim 
  3. Gericht zoeken naar specifieke tuchtuitspraken over schending van het beroepsgeheim in het tuchtbestand van de overheid 
  4. Reflecteren op tuchtuitspraken en casuïstiek op het gebied van het beroepsgeheim
  5. Juridisch-ethische dilemma's over het beroepsgeheim (uit je eigen beroepspraktijk) openlijk met collega's bespreken 
  Als je zelf een dilemma rondom beroepsgeheim hebt meegemaakt, dan kun je deze uiterlijk een week voor de workshop aan de docent mailen. Ook dit dilemma zal dan tijdens de les worden besproken.

  Werkwijze

  Aan bod komen:

  • Bronnen en beginselen van het gezondheidsrecht
  • Wet- en regelgeving rondom geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht en doorbreking van het beroepsgeheim
  • Criteria en stappenplannen voor het interpreteren en afwegen van het doorbreken van het beroepsgeheim
  • Bespreken van verschillende vragen en casus rondom beroepsgeheim uit de beroepspraktijk (waaronder die door deelnemers ingebracht)
  • Bespreken van tuchtuitspraken rondom beroepsgeheim en onjuiste verklaring

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datum

  Omvang

  1 maandag van 9.30-16.30 uur

  Datum

  12 juni 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
  dr. Erik Hout

  dr. Erik Hout

  Met zijn bedrijf Hout Healthcare richt Erik Hout zich onder andere op het verzorgen van onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht aan opleidingen in de gezondheidszorg. Hij behandelt alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, zoals kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving en verzekeringsstelsel. Erik was betrokken bij de eerste evaluatie van de Wet BIG en promoveerde in 2006 bij de Vrije Universiteit op het tuchtrecht. In 2014 haalde hij een didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO certificaat). In zijn onderwijs is veel aandacht voor recente tuchtuitspraken en juridisch-ethische dilemma’s uit de beroepspraktijk. Hierdoor leren zorgprofessionals de praktische toepassing van wet- en regelgeving en wordt het wettelijk kader waarin gehandeld mag worden duidelijk. Lees meer
 • Literatuur
  Literatuur
   
  Ter voorbereiding op deze bijeenkomst bestudeer je:
   
  De artikelen van jouw beroepscode over het beroepsgeheim:  
  Daarnaast voor allen:  
   
 • Reviews