Start op:

Kosten: € 480

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Werken met levenslijnen: de levensboekmethode  (B2302)

Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma

Werk jij veel met mensen met oorlogservaring en met vluchtelingen bij wie trauma en ontworteling een rol spelen? De levensboekmethode is vooral bedoeld voor cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een behandeling of bij wie de behandeling gestagneerd is. In deze post-hbo cursus leert Aram Hasan van CoTeam je hoe deze methode werkt. Je krijgt handvatten om cliënten te helpen om een actieve houding in de behandeling aan te nemen en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 

Feiten

 • Omvang: 2 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 18 en 25 april 2023
 • Locatie: online
 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

 • Kosten: € 480
 • Cursuscode: B2302

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
Basispsycholoog, Orthopedagoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende en Vaktherapeut

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Register Vaktherapie, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De levenslijn verhaalboekmethode is ontwikkeld om in gesprek te gaan met mensen met oorlogservaring en vluchtelingen, bij wie trauma en ontworteling een rol spelen. De methode wordt door CoTeam gebruikt als laagdrempelige aanvulling op de begeleiding en/of behandeling van vluchtelingen en oorlogsgetroffenen. De cliënt reconstrueert op gestructureerde wijze zijn of haar levensverhaal, waarbinnen de ingrijpende gebeurtenis(sen), maar ook de positieve levensfeiten, waarden en ervaringen een plaats krijgen. Het doel is om het gevoel van continuïteit en eenheid met betrekking tot het eigen leven en de eigenwaarde te bevorderen of te herstellen. Hulpmiddelen bij deze methode zijn teken- en schrijfopdrachten. 

De methode is voornamelijk ontwikkeld voor cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een behandeling of bij wie de behandeling gestagneerd is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze niet over hun verleden durven te praten. Cliënten hebben soms angst voor hun eigen emoties en schaamte voor wat zij hebben meegemaakt of hoe ze zich hebben gedragen. Deze methode geeft handvatten om hen te helpen bij het aannemen van een actieve houding in de behandeling, waarbij ze eigen verantwoordelijkheid nemen. De methode is ontwikkeld en wordt toegepast door Aram Hasan, Gea Beenakker en andere collega’s van CoTeam en Centrum ‘45 onder supervisie van prof. Berthold Gersons.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • inzicht in de doelgroep van de methode
 • het toepassen van de methode
 • het op gang brengen van emoties en gestagneerde rouw
 • het activeren van cliënten die niet over hun verleden durven te praten
 • het door middel van de methodiek verhelderen van hulpvraag, verwachtingen, doelen en obstakels
 • kun je leren klachten te uiten via tekenen in plaats van lichamelijk te ervaren
 • kun je een methode toepassen bij cliënten die piekeren en last hebben van nachtmerries

Inhoud

 • introductie psycho-educatie
 • waarde van schrijven en tekenen bij het uiten van emoties
 • oriëntatie/motivatie t.b.v. cliënten met identiteitsvragen
 • levenslijngebeurtenissen
 • betekenis van gevoel van machteloosheid
 • motiveren: van passief en afhankelijk naar actief en eigen verantwoordelijkheid
 • positief denken en oplossingsgericht handelen o.b.v. solution focused coaching/ therapy

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Van Schagen, A., Lancee, J. & Spoormaker, J. (2012). Imaginatie- en rescriptingtherapie van nachtmerries (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031391561 
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2302 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl