Leefklimaat in de residentiële zorg  (IC258)

Voor open en gesloten jeugdzorg, en instellingen met jeugdigen met verstandelijke beperking

Bij de behandeling en begeleiding van jongeren en mensen met een licht verstandelijke beperking is een positief leefklimaat heel belangrijk. In deze cursus leer je hoe je zo’n positief leef- en leerklimaat kunt organiseren en welke elementen eraan bijdragen. Dankzij een mix van theorie en oefenen kun jij straks effectief bijdragen aan minder agressie-incidenten en meer emotionele stabiliteit bij deze mensen.
 

Feiten

 • Omvang: Deze 2-daagse cursus wordt incompany uitgevoerd
 • Datums: in overleg
 • Locatie: in overleg
 • Docenten: drs. Katrien Raemdonckdrs. Jacqueline van der Linden
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC258

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Ggz-agoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Ggz-agoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Deze cursus is geschikt voor de open en gesloten jeugdzorg, en voor instellingen met jeugdigen met verstandelijke beperking. Verschillende disciplines kunnen deelnemen, belangrijk is dat ze deel uitmaken van hetzelfde team.

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Een positief leefklimaat vormt een belangrijke basis voor behandeling en begeleiding in een verblijfssetting. Het omvat voldoende mogelijkheden tot groei, begeleiding die aansluit op de hulpvraag van jeugdigen (responsiviteit van de begeleiding), een veilige en prettige sfeer en de afwezigheid van onevenredige inzet van repressie. Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking hebben baat bij een open leefklimaat. Zo’n open leef- en leerklimaat verhoogt de motivatie van jeugdigen voor behandeling. Ook draagt het bij aan een afname van agressie-incidenten en leidt het tot meer emotionele stabiliteit.

Deze cursus geeft handvatten voor hoe je zo’n leefklimaat kunt organiseren.

Wat leer je?

Je leert effectief bij te dragen aan een afname van het aantal agressie-incidenten en het vergroten van de emotionele stabiliteit van jongeren door een open leef- en leer/werk-klimaat te organiseren. Na het volgen van de cursus kun je:

 • verschillende gedragsbeïnvloedende technieken benoemen en inzetten om een pedagogisch leefklimaat te bewerkstelligen.
 • de elementen van een pedagogisch leefklimaat benoemen en omschrijven.
 • benoemen hoe een positief pedagogisch leefklimaat gecreëerd kan worden.
 • benoemen wat de (licht) verstandelijke beperking van de jongeren voor invloed heeft op het leefklimaat.
 • de kennis over het leefklimaat overdragen aan je collega’s.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Ggz-agoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Deze cursus is geschikt voor de open en gesloten jeugdzorg, en voor instellingen met jeugdigen met verstandelijke beperking. Verschillende disciplines kunnen deelnemen, belangrijk is dat ze deel uitmaken van hetzelfde team.

Inhoud

De cursus bestaat uit een mix van theorie en oefenen. De theorie gaat onder andere over:

 • De beschrijving van de elementen van een positief leefklimaat: ‘steun en responsiviteit’, ‘groei en ontwikkeling’, ‘sfeer, structuur, veiligheid en onderling verhoudingen op de groep’  en ‘repressie’ (van der Helm, 2011)
 • Het sociale-informatieverwerkingsmodel als basis om uitleg te geven over de invloed van een licht verstandelijke beperking in sociale interactie (Nieuwenhuijzen et al, 2006)
 • Motiverende gespreksvoering: stadia van verandering
 • Samenhang met leer- en werkklimaat
 • Het laten aansluiten van coaching van het werk en leefklimaat op de teamontwikkeling op basis van het fasemodel voor teamontwikkeling (Hersey en Blanchard (1977)
Het oefenen bestaat onder meer uit casusbespreking en opdrachten:
 • Je denkt samen met je na over de visie van positief leefklimaat op jullie groep
 • Je doet opdrachten op het gebied van gedragsinterventie en de stadia van verandering.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Katrien Raemdonckdrs. Jacqueline van der Linden
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC258 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl