Terugkomdag gecertificeerde train-de-trainers Liberman  (IC244)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Iedere gecertificeerde train-de-trainer Liberman dient eens per drie jaar deze landelijke terugkomdag bij te wonen om gecertificeerd te blijven. Deze incomany studiedag geldt als jaarlijkse terugkomdag voor train-de-trainers die korter dan vijf jaar gecertificeerd zijn. Tevens is de dag bestemd voor iedereen die Liberman trainer is en vaardig wil blijven in het geven van modules.
 
 • Inhoud  Werkwijze

  Het programma ziet er als volgt uit:

  Ochtend

  • Kennismaking, bespreking ervaringen uit het veld
  • Persoonlijke leerpunten
  • Booster belangrijkste vaardigheden trainers Liberman
  • Formulering opdrachten

  Middag
  • Uitvoering opdrachten door de deelnemers
  • Feedback en aanscherpen vaardigheden

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  Deze 1-daagse cursus wordt incomany uitgevoerd

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie
  Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Basispsycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Activiteitenbegeleider
  Deze dag is bestemd voor iedereen die werkt met de Libermanmethodiek.

 • Docenten
  drs. Helma Blankman

  drs. Helma Blankman

  Helma Blankman is hoofdopleider Liberman modules. Van huis uit is zij psychiatrisch verpleegkundige en neerlandica. Helma heeft lange tijd in de ggz gewerkt. Zij is nu werkzaam als beleidsadviseur bij de directie beleids- en bestuursondersteuning van DJI.
  Lees meer
 • Literatuur
  Je dient de handleidingen mee te brengen van de modules waarmee je in de praktijk werkt.
 • Reviews
  Reviews