Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K)  (B2139)

Dit is het vervolg op de basiscursus MBT-K. In deze verdiepingscursus leer je een behandeling voor kinderen opzetten en uitvoeren. Je ontdekt hoe je een behandelplan opstelt en oefent specifieke vaardigheden voor het therapieproces, zoals het aanpassen van je interventies aan het niveau van mentaliseren van het kind. Naast dit praktische gedeelte krijg je ook een theoretische verdieping van het concept mentaliseren.
 

Feiten

 • Omvang: 3 donderdagen van 9.00-15.00 uur
 • Datums: 4, 11 en 18 november 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Masja Juffermansdrs. Nicole Muller
 • Docenten

 • Kosten: € 820
 • Cursuscode: B2139

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Jeugdzorgwerker, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVP, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze cursus biedt een vervolg op de basiscursus MBT-K. In de basiscursus heb je kennis kunnen maken met het concept mentaliseren, mentaliseren en problemen met mentaliseren in het algemeen leren herkennen bij kinderen en geleerd te werken met een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude in een speltherapie. Deze verdiepingscursus biedt zowel een theoretische verdieping van het concept mentaliseren als een praktische verdieping in het leren opzetten en uitvoeren van een MBT-behandeling bij kinderen.

Een voorwaarde voor deelname aan deze verdiepingscursus is dat je de basiscursus MBT-K succesvol hebt afgerond.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Aan het eind van deze cursus heb je een beter begrip van het concept mentaliseren en hoe dit een rol speelt in een therapieproces met kinderen. Ook heb je een MBT-behandelplan leren opstellen, geleerd specifieke problemen met mentaliseren tijdens een therapieproces te herkennen en heb je handvatten gekregen hoe hier mee om te gaan. Je hebt geleerd te werken met het arousalniveau binnen een therapie en jouw interventies aan te passen aan het op dat moment aanwezig niveau van mentaliseren bij het kind. Ook heb je leren omgaan met moeilijke situaties in een therapieproces.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut

Inhoud

 • verdieping van het concept mentaliseren
 • dimensies van mentaliseren
 • MBT-behandelplan
 • interventiespectrum en interventietypes
 • mentaliseren in de relatie
 • omgaan met moeilijke momenten in een therapieproces

Naast de theoretische aspecten is er in deze cursus veel aandacht voor het bevorderen van een mentaliserende houding bij de deelnemers en het actief oefenen van vaardigheden. Dit betekent dat er geregeld gebruik wordt gemaakt van interactieve vormen en dat er van jou een eigen inbreng wordt verwacht evenals de bereidheid naar jezelf te kijken.

Toetsen

Toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke casusbeschrijving en individuele presentatie van deze casus tijdens de bijeenkomsten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Midgley, N., Malberg, N., Muller, N., & Lindqvist, K. (2017). Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach (1e druk). American Psychological Association. ISBN: 9781433827327

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Masja Juffermansdrs. Nicole Muller
 • Docenten