Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding voor het werken met mensen met een LVB en complexe problematiek  (M1913)

Open Maatwerk opleiding

De Borg organiseert in samenwerking met de RINO Groep de opleiding voor werken met mensen
met een LVB en complexe problematiek, deze opleiding is bestemd voor de ketenpartners van de Borg.
De opleiding is ontwikkeld vanuit de input van de Borg en haar ketenpartners.
 
LET OP: invullen van zakelijke gegevens zijn vereist voor de selectieprocedure.

Feiten

 • Omvang: 8 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur.
 • Datums: Start dinsdag 2 juli 2019, woensdag 4 september, woensdag 9 oktober, woensdag 20 november 2019. Maandag 13 januari, woensdag 12 februari, dinsdag 17 maart, dinsdag 21 april 2020.
 • Contactonderwijs: 48 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Carolien van AarRoderick JansenFrank MeeuwsenMinco Ruiterdr. Petra Schaftenaar
 • Docenten

 • Kosten: € 350
 • Cursuscode: M1913

Voor wie

 • Toegepast psycholoog
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Activiteitenbegeleider
Lees de volledige doelgroepinformatie
Toegepast psycholoog, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker en Activiteitenbegeleider

De opleiding staat open voor professionals van de ketenpartners van de Borg

 • Minimaal MBO-4 niveau woonbegeleiders / HBO niveau

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 

Je werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen. Mensen die vaak niet de juiste zorg kunnen vinden omdat zij zowel bij de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de GGZ niet op hun plek zijn.
Dit vraagt wat van jou als medewerker. Je wilt de cliënt de juiste ondersteuning bieden, maar gezien de complexe problematiek zijn daarvoor specifieke kennis en vaardigheden nodig die bij hem of haar past. Maatwerk dus.

De Borg, in samenwerking met de RINO Groep, biedt een opleiding om jou handvatten te geven die je nodig hebt om de cliënt de maximale ondersteuning te bieden.

Doelgroep

De opleiding staat open voor professionals van de ketenpartners van de Borg

 • Minimaal MBO-4 niveau woonbegeleiders / HBO niveau

Inhoud

Wat houdt de opleiding in?
Je komt acht dagen, verspreid over een jaar, met collega’s uit het werkveld bij elkaar. Je krijgt les van professionals. Je leert hoe om te gaan met complexe problematiek van de cliënt, hoe je hem/haar kunt benaderen en hoe je de cliënt en zijn netwerk meeneemt in de begeleiding en ondersteuning. Met als doel dat de cliënt betere begeleiding en ondersteuning krijgt, en je je als medewerker, maar ook als collega in je team, veilig voelt en fit en vitaal blijft om goed te kunnen functioneren en samen te werken met je collega’s.
 
Dit kun je na het volgen van de opleiding
Je hebt kennis van psychopathologie van persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met LVB-problematiek. Daarnaast ben je vaardig in het herkennen van en omgaan met gedrag of situaties die kunnen duiden op een verhoogd terugvalrisico bij de cliënt.
Je voelt je veilig en fit in je werk.
 
Het programma  is onderverdeeld in vier modules:

 • Psychiatrie en LVB                                                  
 • Beroepsmatig en professioneel handelen                
 • Veiligheid denken                                                 
 • Relationele zorg en vitaliteit                                 
Psychiatrie en LVB
Je leert vanuit verschillende zienswijzen te kijken naar psychiatrische problematiek in relatie met levenservaringen, IQ en ontwikkeling.
 • Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek, behandeling & bejegening: theorie en casuïstiek
 • Dubbeldiagnostiek
 • Vervolg persoonlijkheidsstoornissen, vervolg theorie gekoppeld aan (eigen) casuïstiek 
In de psychiatrie is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgericht perspectief. Het is van belang dat de cliënt zich gehoord voelt en gerespecteerd weet. Maar hiervoor is niet nodig dat een deskundige blik van de hulpverlener overboord wordt gezet. Te veel meegaan in het verhaal kan ook betekenen dat je iemand in de steek laat. Net zoals het werken met louter vangen van cliënten in diagnostische etiketten iemand onnodig kan beschadigen.

In dit onderdeel wordt stilgestaan bij en geoefend met verschillende manieren van denken over en kijken naar psychiatrische verschijnselen, en wordt onderzocht hoe deze zich verhouden tot herstel, wensen en dromen voor de toekomst.

De groep is ook verantwoordelijk voor het inbrengen van eigen casuïstiek. Op deze manier wordt de theorie verbonden met de praktijk. Per dag bereiden twee deelnemers een casus voor over het onderwerp dat die dag centraal staat. 

In dit blok staan de volgende algemene onderwerpen centraal:
 • Persoonlijke diagnostiek
 • Lifeline interview
Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod, afgestemd op de kennis en ervaring van de deelnemers:
 • Schizofrenie en aanverwante stoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsstoornissen 
 • Seo en de relatie met de verschillende stoornissen
 • Verslaving
 • Medicatie
 • Psychopathie
 • Neurocognitieve beperkingen
 • Autisme
 • Medicatie en veiligheid 
Beroepsmatig en professioneel handelen 
Bij mensen met een LVB is er specifieke ondersteuning nodig bij het werken aan levenswensen. Er wordt hierbij ingegaan op de communicatieaspecten en cognitieve stijlkenmerken van de cliënt. Uitgaande van de beleving en betekenisgeving van de wereld door iemand met LVB wordt duidelijk wat belangrijk is in de communicatie. Een ander kernpunt betreft de omgeving: deze dient aangepast te worden aan de cliënten zodat deze optimale autonomie kunnen krijgen/behouden. Het vraagt specifieke vaardigheden van de hulpverlener en het bewustzijn dat creativiteit belangrijk is in het werken met de aanwezige hulpmiddelen.

Hoe kun je mensen helpen te blijven dromen, maar ook hoe kun je ze laten uitkomen?

Na het volgen van deze lesdag zijn de deelnemers bekend met de uitgangspunten van een relatie gerichte en herstel ondersteunende zorgverlening en hebben zij basiskennis en -vaardigheden verworven om een relatie proces op een methodische wijze vorm te geven bij cliënten met een LVB /SGLVB.
 
Veiligheid denken     
 • Bespreking van  signaleringsplannen.
 • Het inschatten van direct en toekomstig gevaar voor de patiënt en anderen
 • Gespreksoefeningen en waarnemingsoefeningen
Relationele zorg en vitaliteit 
Het belang van de relatie bij herstel en de escalatie en het belang van eigen vitaliteit.
  
Dwangzorg en de-escalatie: mijn eigen rol (inzicht en vaardigheden)
 • Escalatie en de-escalatie: wat is mijn rol hierin?
 • Regelethiek versus zorgethiek: wat helpt mij het beste?
 • Relationeel en herstelondersteunend werken: hoe persoonlijk mag, kan en wil ik zijn, hoe kan ik aansluiten?
 • Reflectie en ruimte: hoe kan ik dit zelf vergroten?


 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Carolien van AarRoderick JansenFrank MeeuwsenMinco Ruiterdr. Petra Schaftenaar
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: M1913 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou