Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

IMH cursus 5: Ouder-kindbehandeling  (IM205)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

Hoe behandel je ouders en zeer jonge kinderen zodat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien? In deze cursus doe je ervaring op met interventies waarmee je de (aanstaande) ouder, het kind en de ouder en het kind gezamenlijk behandelt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 4 dinsdagen van 09:30 tot 16:30 en 4 dagdelen supervisie van 13.30-16.30 uur
 • Datums: datums worden z.s.m. bekend gemaakt
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Margreet Hornstra Moedt
 • Docent

 • Kosten:
 • Cursuscode: IM205

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

De ouder-kindrelatie (ouder en kind en soms ieder afzonderlijk) 'staat open' voor behandeling om de gezinssituatie te verbeteren. Als behandelaar wil je de juiste behandeling en interventie toepassen zodat de interactie tussen ouder en kind zodanig wordt dat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien. Welke interventies pas je toe om de (aanstaande) ouder, het kind en de ouder en kind gezamenlijk te behandelen? En hoe gebruik je daarin jezelf als instrument? Tijdens de cursusdagen en supervisie werk je aan het vergroten van jouw inzicht en reflecteer je op je eigen handelen.

De cursus is onderdeel van de opleiding tot IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH registratie
 • het diploma IMH-specialist
Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de herregistratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde te volgen (passend bij IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

Wat leer je?

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de verschillende ouder-kindinterventies en behandelingen voor het verbeteren van de ouder-kindrelatie. Je hebt ook inzicht in de psychotherapeutische technieken om het gezin via het model port-of-entry te benaderen. Daarnaast heb je geoefend met interventies gericht op het kind, gericht op de ouder danwel gericht op de ouder-kindrelatie. Je hebt je inzicht vergroot in het verschil tussen ouder-kind interactie en ouder-kindsubjectiviteit.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts

Inhoud

 • observatie ouder-kindrelatie
 • ouder-kindinterventies
 • inleiding in psychotherapeutische interventies/technieken vanuit het model Port of Entry: er zijn meerdere manieren om het ouder-kindsysteem binnen te komen
 • interventies gericht op het kind, de ouder, de ouder-kindrelatie
 • verschil tussen ouder-kindinteractie en intersubjectiviteit
 • ouder-kindbehandeling, Beeb en Lachman, Watch, Wait & Wonder, Floortime, Ouder-kindGroepsbehandeling
 
In de supervisie wordt nader ingegaan op het toepassen van de ouder-kindinterventies in jouw behandeling van de ouder-kindrelatie bij de patiënt.

Daarnaast staat centraal:
 • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risico factoren
 • cultuursensitief werken

Toetsen

Ja, praktijkopdracht / reflectie opdracht gebaseerd op casus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

 • Baradon, T., Broughton, C., James, J., Joyce, A.(2016). The Practice of Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy: Claiming the Baby. London: Routledge. 2e editie
 • Sameroff, A., McDonough, S,. (2004). Treating parent infant relationship problems. New York: Guilford
 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., et al. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen: Van Gorcum
 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Margreet Hornstra Moedt
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM205 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl