Training Liberman module 5: Omgaan met werk  (IC227)

Tweedaagse training

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe help je mensen met een ernstige psychiatrische stoornis zo goed mogelijk te functioneren op hun werk? In deze incompany training leer je hoe je deze cliënten de vaardigheden bijbrengt om met werksituaties, collega's en stress om te gaan. Je oefent met technieken afkomstig uit de gedragstherapie, de leertheorie en de psycho-educatie met concrete casuïstiek.
 
 • Inhoud

  Ter ondersteuning van het gebruik en een adequate implementatie van de Liberman modules biedt de RINO Groep trainingen aan voor professionals die met deze modules willen werken. De Liberman modules bieden cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis de mogelijkheid op een systematische manier vaardigheden op uiteenlopende levensterreinen te leren. Het stelt hen zo in staat hun zelfstandigheid te vergroten. Hierdoor wordt de basis gelegd voor sociale re-integratie. De Liberman modules zijn gericht op het leren van praktische en sociale vaardigheden en behandelen ieder een afgerond onderwerp. Bij de opbouw van de modules is gebruik gemaakt van de expertise uit de gedragstherapie, de leertheorie en de psycho-educatie.

  Wat leer je?

  Professionals worden getraind in het overdragen van de module 'Omgaan met werk'. Na afloop van de training hebben ze zich vaardigheden eigen gemaakt om de methodiek conform de didactiek en uitgangspunten van Liberman over te dragen aan hun cliënten.

  Werkwijze

  Tijdens deze tweedaagse kennismakingstraining gaan deelnemers aan de hand van zeven leerstappen aan de slag met de inhoud van module 5 en de negen vaardigheidsdomeinen en daaraan gekoppelde deelvaardigheden:

  1. hoe werk je leven verandert
  2. specifieke kennis over je werk
  3. werken en stress
  4. probleemoplossen
  5. omgaan met symptomen
  6. omgaan met gezondheid en drugs
  7. omgaan met werksituaties
  8. omgaan met mensen op je werk
  9. steun en motivatie

  Ze worden getraind in de overdracht van deze module aan hun cliënten.

  In elke module wordt de techniek voor het oplossen van problemen geoefend en worden communicatievaardigheden besproken en getraind.

  Na het volgen van een Liberman module wordt aan alle trainers de praktijkoefendag geadviseerd om de trainersvaardigheden verder aan te scherpen. Tijdens deze dag worden problemen die men tegenkomt bij het geven van de trainingen, besproken en geoefend. De praktijkoefendag is tevens een verplicht onderdeel van de certificering tot train-de-trainer Liberman, samen met de TCBS-dag en de toetsen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums

  Omvang

  Deze 2-daagse cursus wordt incompany uitgevoerd. (Omvang: 10 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
 • Literatuur
  Je ontvangt de handleiding voor de trainer en een werkboek van de deelnemer 'Omgaan met werk' (bij de cursusprijs inbegrepen). Wie met de training aan cliënten aan de slag wil, heeft daarnaast een instructie-dvd en voor elke cliënt een eigen werkboek nodig. Als die niet in de instelling beschikbaar zijn, kun je bij ons deze materialen bestellen.
 • Reviews