Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH) voor jongeren en gezinnen  (IC225)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een praktische methodiek die professionals in staat stelt op een systematische wijze een begeleidingsrelatie op te bouwen met jongeren (12 tot 23 jaar) en hun gezin. De opleiding heeft het systemisch werken als insteek. Je start met aansluiten waar het kan, bij de jongere, de ouder of de jongere en diens gezin, om zo te komen tot het ondersteunen bij hun wensen, zorgbehoeften en de kwaliteit van hun leef/leer/werkomgeving.
 
 • Inhoud

  Het opleidingsprogramma van deze basisopleiding SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is gebaseerd op het Competentieprofiel SRH-werker voor jongeren en gezin, waarbij het accent ligt op werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling door krachtgericht en presentiegericht te werken.

  Wat leer je?

  Het eigen maken van verschillende vaardigheden om te komen tot: samenwerken met de jongere en zijn gezin, regie bij de jongere en zijn gezin, ondersteunen op meerdere leefgebieden en samenwerken met andere betrokken organisaties.

  Werkwijze

  De opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen van 6 uur (maximaal 16 deelnemers), afgewisseld met 4 bijeenkomsten Methodische Werkbegeleiding (MWB) van 3 uur (maximaal 8 deelnemers).

  We reiken bagage aan die helpt om in contact te treden met en om een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de jongere en zijn gezin:

  • in het leven van de ander ‘present’ te zijn
  • de ander te helpen om de eigen mogelijkheden en die van de omgeving/het netwerk te versterken
  • de ander te begrijpen als mens, in de context van zijn levensgeschiedenis en in zijn proces naar persoonlijke groei en ontwikkeling
  Ook reiken we de kennis en vaardigheden aan om de wensen en ondersteuningsbehoeften te identificeren en op basis daarvan passende steun te kunnen bieden. Deelnemers krijgen de tools voor het versterken van de samenwerking met andere organisaties die bij de jongere en het gezin betrokken zijn. Om het geleerde blijvend in de praktijk te gebruiken wordt de groepscoaching getraind. Dit is een stapsgewijze manier om casuïstiek te bespreken en de manier om als groep of team de principes van SRH te leren.

  Op de trainingsdagen komt de inhoud aan bod en wordt geoefend, onder begeleiding van een docent/trainer SRH. Deze houdt korte inleidingen in de onderwerpen waarna er verschillende werkvormen worden gebruikt: groepsdiscussies, rollenspel in kleine groepen, oefenen met hulpmiddelen, videodemonstraties en vaardigheidstrainingen.

  In de MWB (coaching) wordt theorie gekoppeld aan de eigen praktijk onder begeleiding van een coach SRH. De deelnemers ondersteunen elkaar bij het werken aan de eindopdracht en de groepscoaching wordt geoefend.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Geen

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  10 dagdelen, deze cursus wordt alleen incompany aangeboden

  Datums

  In overleg

  Locatie

  In overleg
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Gedragstherapeut
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  De training is geschikt voor alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante terreinen.

 • Docenten
  Jacquelin Zents

  Hoofdopleider: Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Literatuur
  Werken in Verbinding, Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen, Den Hollander en Jean Pierre Wilken, Uitgeverij SWP 1ste druk, 2020. ISBN 9789088509520.
 • Reviews
  Reviews