Datum:

Workshop Met jongeren praten over seks (D1814)

Seksualiteit is een alledaags onderwerp, maar is soms lastig of ongemakkelijk ter sprake te brengen. Op diverse momenten en plekken kun je als hulpverlener van meerwaarde zijn als je goed met jongeren kunt praten over seksualiteit, geaardheid, grensoverschrijdend gedrag en andere ervaringen. We bespreken de veelvoorkomende, actuele vraagstukken van jongeren. Je leert hoe en wanneer je seksualiteit op een doelgerichte wijze bespreekbaar kunt maken, aansluitend bij de belevingswereld van jongeren.
 

Kosten: € 99

Feiten

 • Omvang: 1 dinsdag van 10:00 tot 13:00
 • Datum: 2 oktober 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Yuri Ohlrichs
 • Docent

 • Kosten: € 99
 • Cursuscode: D1814

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je de hele workshop actief bijwoont.

De (online) omgeving van jongeren is doorspekt met seksueel getinte beelden. Jongeren gaan relaties aan en experimenteren met seksualiteit. Toch is het nog geenszins een alledaags gespreksonderwerp. Niet alleen jongeren vinden praten over seksualiteit ongemakkelijk, ook voor professionals blijkt het een lastig onderwerp. Veel professionals vragen zich af of en hoe ze seksualiteit ter sprake moeten brengen. Jongeren moeten dan toch zelf eerst met vragen komen? 
 
Sommige jongeren zijn überhaupt niet gewend om over hun eigen seksuele gevoelens, twijfels of onzekerheden met anderen te praten of hulp te vragen. Thuis of in hun directe omgeving vinden ze hiervoor weinig gehoor of het onderwerp is nog taboe. En op internet of bij vrienden vinden ze niet altijd de weg of is de informatie eenzijdig of niet betrouwbaar.
Hebben jongeren seksueel onprettige of grensoverschrijdende ervaringen, dan schromen ze vaak om hulp en advies te vragen. Dit geldt ook voor jongeren die worstelen met hun eigen seksuele identiteit of oriëntatie. Of jongeren die bijvoorbeeld onveilige seks hebben gehad, een soa-behandeling of abortus hebben laten uitvoeren. Schaamte, schuld en twijfel over hun eigen handelen werken hierin belemmerend.
 
Als vragen, twijfels of problemen niet tijdig geuit worden, kunnen problemen verergeren. Professionals die met jongeren werken, zullen op hun beurt drempels moeten wegnemen. Dit vraagt een open, niet-oordelende en uitnodigende houding én kennis van zaken. Naast het bespreekbaar durven maken van seksualiteit, is het immers ook van belang aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van de jongere zelf en dit ook doelgericht te doen. 

De RINO Groep organiseert deze workshop in samenwerking met Rutgers.

Wat leer je?

Je krijgt inzicht in veelvoorkomende kwesties en vraagstukken van jongeren over seksualiteit en je krijgt handvatten en tips hoe seksualiteit op een doelgerichte wijze bespreekbaar te maken, op een manier die aansluit bij de behoefte en leefwereld van de jongere.

Inhoud

Tijdens deze workshop staan we kort stil bij het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit, de worstelingen van jongeren én professionals, en hoe drempels hierin te slechten. 

Vervolgens gaan we interactief aan de slag met vragen als:

 • Wanneer breng ik het onderwerp seksualiteit (niet) ter sprake?
 • Wat zijn hierbij eventuele belemmeringen van de jongere zelf?
 • Hoe overwin ik als professional eigen barrières?
 • Hoe maak ik seksualiteit doelgericht bespreekbaar met jongeren?
 • Wat zijn tips en handvatten voor professionals?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je de hele workshop actief bijwoont.

Accreditatie & Erkenning

 • Docent: drs. Yuri Ohlrichs
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1814 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl