(SG)LVB-problematiek vraagt specifieke zorg  (IC211)

Een belangrijk deel van de mensen met psychiatrische of gedragsproblemen heeft ook een verstandelijke beperking. In deze cursus leer je zo'n beperking bij je cliënten herkennen en begrijpen wat die met zich meebrengt. Met die kennis kun je de bejegening en het klimaat op je afdeling aanpassen en eraan bijdragen dat deze cliënten passende zorg krijgen.
 

Feiten

 • Omvang: Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC211

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Er bestaat een vrij grote groep jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een deel daarvan heeft bovendien te kampen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (SGLVB). De zorg voor cliënten met deze ingewikkelde problematiek wordt geleverd vanuit verschillende sectoren, die elk beschikken over een deel van de vereiste expertise. Om te voorkomen dat deze cliënten tussen wal en schip vallen, is eenzijdige expertise niet afdoende.

Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor het forensische werkveld en komt voort uit de doorontwikkeling van de opleiding voor forensisch psychiatrisch werkenden, die tot stand is gekomen in nauw overleg met het landelijk overleg forensische sector.

Wat leer je?

Deelnemers leren een verstandelijke beperking bij een cliënt vroegtijdig te herkennen. Ze zijn in staat om met de opgedane kennis te begrijpen welke implicaties de verstandelijke beperking met zich meebrengt en de bejegening en het klimaat op de afdeling daarop aan te passen. Ze kunnen een bijdrage leveren aan het toeleiden naar gewenste zorg of behandeling.

Inhoud


Dag 1

 • verstandelijk beperkt; hoe te herkennen?
 • gevolgen van de verstandelijke beperking voor het functioneren
 • risicofactoren
 • communiceren met en begrijpen van de cliënt met een verstandelijke beperking
 • methode en technieken; ‘de mens achter de cliënt’ (persoonlijke toekomstplanning, methode Heijkoop)

Dag 2
 • inbreng casuïstiek; wat verwachten we van de cliënt met een verstandelijke beperking op onze afdeling?
 • het afdelingsklimaat als instrument
 • de rol van begeleiders in creëren van het afdelingsklimaat
 • praktische vaardigheden en interventies
 • organisatorische gevolgen / keuzen

Dag 3
 • competentiemodel en ontwikkelingsniveau
 • inbreng casuïstiek; welke bejegening sluit aan?
 • bejegening; kennis en attributies
 • invloed complexe problematiek van de (SG)LVG-er op de teamsamenwerking
 • signaleringsplannen; ook bij (SG)LVG

De cursus is gevarieerd en interactief, waarbij verschillende werkvormen worden gehanteerd.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking ISBN 9789058983022 december 2016 Uitgever: De Tijdstroom

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC211 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl