Datum:

  • 9 november

Masterclass Psychotraumatisering (C1716)

Trauma is een veel besproken onderwerp. Daarom is het goed dat je tijdens deze masterclass met de masters op dit gebied in gesprek kunt gaan. Vier experts presenteren deze middag hun verhaal over een specifiek onderwerp dat samenhangt met het thema. Deelnemers mogen deze masters vervolgens bevragen, formeel in de zaal en wat informeler tijdens de RINO Groep borrel na afloop van de masterclass.

Kosten: € 175

Inschrijven

Mogelijk t/m 9 november, tenzij eerder vol

Feiten

  • Omvang: 1 donderdag van 13.00 - 17.30 uur
  • Datum: 9 november
  • Locatie: Utrecht
  • Kosten: € 175

Voor wie

  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Psychiater
Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG en Psychiater

Certificaat

Accreditatie: FGzPt, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Wat zijn de specialistische facetten van trauma?
Trauma is een veel besproken onderwerp. Daarom is het goed dat je tijdens deze masterclass met de masters op dit gebied in gesprek kunt gaan. Vier experts presenteren houden deze middag hun verhaal over een specifiek onderwerp dat samenhangt met het thema. Deelnemers mogen deze masters vervolgens bevragen, formeel in de zaal en wat informeler tijdens de RINO Groep borrel na afloop van de masterclass.

​​​​​​​
Prof. Dr Ton van Balkom is deze middag dagvoorzitter en leidt ons naar de expertise van 4 sprekers.

Inhoud

Toerekeningsvatbaarheid en trauma
Spreker: Prof. dr G. Meynen, Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Tilburg Law School, Tilburg University en bijzonder hoogleraar Ethiek en psychiatrie, Afdeling Wijsbegeerte, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

In deze presentatie wordt allereerst gekeken naar de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid, zowel in Nederland als over de grenzen. We lopen de criteria voor ontoerekeningsvatbaarheid in een aantal rechtssystemen langs en we constateren aldus dat deze criteria tussen rechtssystemen aanzienlijk kunnen verschillen. We gaan na in hoeverre er toch in algemene zin uitspraken te doen zijn over wat ontoerekeningsvatbaarheid wel en niet is. Vervolgens wordt meer specifiek ingegaan op trauma en PTSS in relatie tot (on)toerekeningsvatbaarheid van een verdachte.

   Na afloop van dit programma onderdeel hebben de deelnemers:
   Kennis over en inzicht in de betekenis van PTSS voor de vaststelling van de ontoerekeningsvatbaarheid van een verdachte.
 
   Kernvragen waar antwoord op wordt gegegeven:
   1. Welke aspecten van PTSS zijn van belang voor de toerekeningsvatbaarheid?
   2. Wat zijn complicerende factoren bij de vaststelling?
   3. Welke factoren kunnen richting geven bij de beoordeling?

PTSS als geheugenstoornis
Spreker: Dr. H.J.F. van Marle, psychiater VU-MC en GGZinGeest, Amsterdam
Traumatische herinneringen vormen de basis voor PTSS. Tijdens een standaard, op exposure gebaseerde behandeling worden trauma-herinneringen gereactiveerd om vervolgens met minder angst weer opgeslagen te worden. Dit behandeleffect wordt bestendigd tijdens de slaap volgend op de therapie, wanneer de ge-update herinneringen d.m.v. geheugen consolidatie worden geïntegreerd in lange-termijn geheugennetwerken. Dit leidt tot stabilisatie en verdere afname van de affectieve lading. Bestaande behandelingen zijn in veel gevallen niet (voldoende) effectief. De essentie van deze lezing is dat manipulatie van trauma-herinneringen tijdens slaap de mogelijkheid biedt om het behandeleffect te vergroten. Recent onderzoek in gezonde proefpersonen laat namelijk zien dat de lange-termijn opslag van vers geheugen gestimuleerd wordt door tijdens de slaap geuren of geluiden aan te bieden die tijdens het opslaan van de herinnering aanwezig waren ('targeted memory reactivation'). In deze lezing behandelt dr. van Marle de betekenis van deze ontdekking voor trauma-gerelateerde stoornissen en daagt hij de deelnemers uit om met deze kennis te brainstormen over nieuwe, innovatieve behandelingen.
 
   Doelstellingen
   Na afloop van dit programmonderdeel zijn de deelnemers:
   1. op de hoogte van verschillende geheugenprocessen bij PTSS
   2. op de hoogte hoe deze geheugenprocessen beïnvloed kunnen worden tijdens de slaap
   3. in staat om zelf verder te denken richting nieuwe slaap-gerelateerde behandelmethodieken voor PTSS


   Kernvragen waar antwoord op wordt gegegeven:
   1. Hoe werken basale geheugenprocessen in PTSS?
   2. Hoe kunnen geheugenprocessen beïnvloed worden tijdens slaap?
   3. Hoe kan je PTSS tijdens slaap behandelen?

Psychotraumatische stress stoornis met psychotische kenmerken: diagnostiek en behandeling
Spreker: Dr. M. Braakman, psychiater en cultureel antropoloog, Propersona

   Na afloop van dit programmonderdeel zijn de deelnemers:

   1. in staat PTSS met psychotische kenmerken te diagnosticeren
   2. in staat psychotische PTSS af te grenzen van schifofrenie
   3. op de hoogte van alle beschikbare behandelmethoden
 
   Kernvragen waar antwoord op wordt gegegeven:
   1. Wat is PTSS met psychotische kenmerken?
   2. Wat is het onderscheid met gewone PTSS en schizofrenie?
   3. Wat voor behandelmogelijkheden zijn er?

Hoe indiceren we onze behandelingen bij gepsychotraumatiseerde patiënten?
Spreker: Dr. N. Draijer, klinisch psycholoog, VU-MC en GGzinGeest, Amsterdam

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze bijeenkomst?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C1716 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl