Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Psychodiagnostiek bij pubers en adolescenten  (B1806)

Psychodiagnostiek bij jongeren vereist specifieke kennis en vaardigheden van jou als hulpverlener. In deze cursus verdiep je je in zowel de normale als pathologische ontwikkeling en in zienswijzen uit verschillende referentiekaders. Je doet vaardigheden op die je helpen om een goede werkrelatie op te bouwen met pubers en adolescenten.
 

Feiten

 • Omvang: 4 donderdagen van 14.00 - 21.00 uur
 • Datums: 17 en 24 mei, 7 en 14 juni 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 995
 • Cursuscode: B1806

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Je dient te beschikken over basiskennis en praktische vaardigheden op het niveau van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het verrichten van psychologisch onderzoek bij pubers en adolescenten vereist specifieke kennis en vaardigheden. Adolescenten staan vaak ambivalent of wantrouwend tegenover hulpverlening. Dat kan het opbouwen van een werkrelatie met adolescenten bemoeilijken. Verder dient rekening gehouden te worden met de fase en peergroup waarin een jongere zit, dus is kennis van zowel normale als pathologische ontwikkeling vereist.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Wat leer je?

Je vergroot je kennis en kunde op het gebied van diagnostiek bij adolescenten. Tijdens de cursus worden zienswijzen uit verschillende referentiekaders besproken en daar waar mogelijk geïntegreerd. Je verkrijgt inzicht in zowel overte als onderliggende pathologie bij jongeren.

Doelgroep

Je dient te beschikken over basiskennis en praktische vaardigheden op het niveau van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Inhoud

Na het opfrissen van basiskennis over normale en pathologische ontwikkeling volgt verdieping van zowel klachten-, intelligentie als persoonlijkheidsdiagnostiek. De rol van het systeem wordt hierin meegenomen. Er wordt gewerkt vanuit het hypothesetoetsend model, waarbij zowel eenvoudiger als complexe casuïstiek aan de orde komen. Het gehele diagnostisch proces wordt besproken en middels casuïstiek verduidelijkt. Er wordt ingegaan op:

 • motivering van jongeren voor psychologisch onderzoek
 • het doel van het onderzoek
 • het diagnostisch gesprek en observaties
 • het formuleren van hypothesen
 • de keuze van testmateriaal
 • de meest gangbare instrumenten

Je oefent met de interpretatie per test en de integratie van de verschillende testen, gevolgd door het opstellen van een conclusie en duidelijke indicatiestelling. De cursus wordt afgerond met het onderdeel rapportage.

Toetsen

Een week voor aanvang van de cursus dien je een diagnostiekcasus te mailen naar de docent, die je graag besproken zou hebben tijdens de cursus. Deze casus dient tevens als eindtoets.
Nadere uitleg hierover ontvang je zodra bekend is dat de cursus definitief doorgaat.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Heuves, W. (2006). Pubers: ontwikkeling en problemen. Assen: Uitgeverij Van Gorcum. ISBN 9789023241645
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Aanbevolen literatuur:
 • Kernberg, P.F., Weiner, A.S., & Bardenstein, K.K. (2000). Personality Disorders in Children and Adolescents. New York: Basic Books, New York. ISBN 9780465095629

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1806 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl