Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Herkennen en signaleren van psychopathologie bij kind en jeugd  (D1713)

Vanuit de context van gezin en omgeving

Wat moet je als medewerker van een wijkteam weten van psychische problemen bij kinderen en jongeren? In deze cursus krijg je een goed overzicht van de meest voorkomende ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Aan de orde komen onder andere autisme, ADHD, gedragsstoornissen, stemmings- en angststoornissen, eetproblematiek, ouder-kind-relatieproblemen en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.
 

Feiten

 • Omvang: 2 vrijdagen 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 8 en 15 september 2017
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Jørgen Mous
 • Docent

 • Kosten: € 525,-
 • Cursuscode: D1713

Voor wie

 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Leidinggevende/staf/management
POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker, Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Leidinggevende/staf/management

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Wanneer een kind of jongere (gedrags)problemen heeft, is de medewerker uit het wijkteam degene die het gezin begeleidt. Uiteraard spreekt en handelt de medewerker in samenspraak met de ouders, zoveel mogelijk op basis van eigen kracht van het kind/de jongere en het gezin. De wijkteammedewerker is niet degene die de zorg overneemt, maar tracht een gelijkwaardige coach te zijn die het gezin ondersteunt in de vraag of het probleem. Daarbij heeft de wijkteammedewerker oog voor de leeftijd van het kind of de jongere, zijn zelfredzaamheid en zijn ouders en de eigen kracht van het gezin. In de generalistische aanpak komt de wijkteammedewerker vragen of problemen tegen waarvan hij zich afvraagt waar die voor staan. Wat is de invloed daarvan op het kind/de jongere en het gezin? Hoe gaan de ouders en de school ermee om? Hoe kan de wijkteam medewerker er het beste mee omgaan?
 

Wat leer je?

Je krijgt een meer dan globaal overzicht van de meest voorkomende ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Inhoud

Voor een ieder die werkt met kinderen en jongeren waarbij mogelijk sprake is van een verstoorde ontwikkeling is kennis van de (ontwikkelings)psychopathologie onontbeerlijk. De beelden worden geplaatst naast de verschillende ontwikkelingsopgaven waarvoor de kinderen/jongeren en hun gezinnen zich geplaatst zien. Zoveel mogelijk in samenspraak wordt ingegaan op de meest voorkomende diagnoses zoals die gesteld kunnen worden binnen het werkveld. Hierbij valt te denken aan onder andere autisme, ADHD, gedragsstoornissen, stemmings- en angststoornissen, eetproblematiek, ouder-kind-relatieproblemen en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De beelden worden geschetst aan de hand van casuïstiek en afgezet tegen de meer gangbare 'normale' ontwikkeling.

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een gevalsbeschrijving uit de eigen dagelijkse praktijk van maximaal 2 pagina's.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Rigter, J. & Hintum, M. (2013) Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Coutinho.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Jørgen Mous
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1713 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl