FACT voor (SG)LVB  (IC199)

FACT is een vorm van supportgericht werken die het mogelijk maakt om flexibele, multidisciplinaire zorg op maat te bieden. In deze cursus leer je het FACT-model vertalen naar jouw specifieke cliëntgroep van mensen met een licht verstandelijke beperking. Door zelf je doelen en instrumenten te kiezen en een werkboek te maken, leer je FACT direct toepassen in jouw werkpraktijk.
 

Feiten

 • Omvang: Deze vijfdaagse cursus wordt incompany gegeven.
 • Docenten: drs. Harco de BruinMargret Overdijk
 • Docenten

 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC199

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Ggz-agoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, Ggz-agoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

FACT is een servicedelivery model waarin functionele oplossingen voor de complexiteit van de benodigde zorg zijn ingebouwd. De inhoudelijke basis van FACT is de herstelvisie, of in de VG veelal het supportgericht werken genoemd. ACT staat voor Assertive Community Treatment: voor een welomschreven werkwijze/organisatiemodel voor casemanagement teams, waarbij een gezamenlijke caseload aanwezig is. FACT (Flexible ACT) is in Nederland ontwikkeld als afgeleide van ACT; het is een werkwijze die het mogelijk maakt om op flexibele wijze multidisciplinaire zorg op maat te bieden. Kenmerkend zijn de assertieve en outreachende benadering van de cliënten, de praktische steun, de intensieve samenwerking met andere instanties en familie, en de multidisciplinaire samenstelling van de teams.

Werken met FACT-teams helpt de ambulantisering van de zorg voor complexe doelgroepen zoals (SG)LVB vorm te geven. Het draagt bij aan het vertalen van de inhoudelijke doelstellingen naar een praktische aanpak door de zorg in duidelijke processtappen (consequent gebaseerd op de PDCA-cyclus) te organiseren. Instellingen kunnen zich laten (FACT-)certificeren door het CCAF. Certificering helpt om het model modelgetrouw te implementeren, te borgen en door te ontwikkelen.
 
Het kiezen voor FACT heeft organisatorische consequenties die aandacht behoeven bij de implementatie. Inhoudelijk stelt het werken met FACT voor de (SG)LVB specifieke eisen, waaronder:

 • aanbieden van een externe ondersteuning, bijvoorbeeld dagstructuur
 • ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk
 • arbeidsrehabilitatie
 • herstel- of supportgericht werken: leren accepteren van en omgaan met de gevolgen van de complexe problematiek (combinatie van mogelijke psychopathologie, verslaving met (SG)LVB) en leren kennen van de eigen kracht en het aanboren en uitbouwen van deze krachtbronnen
 • risicomanagement, integrale veiligheid

In de cursus FACT voor (SG)LVB is het uitgangspunt dat de deelnemers het FACT-model leren vertalen naar hun specifieke cliëntgroep. Deelnemers van één of meerdere teams kiezen zelf de (behandel)doelen en instrumenten, maken zelf een FACT-werkboek en leren al doende zelf modelgetrouw FACT door te ontwikkelen voor hun LVB-doelgroep.

Wat leer je?

Het doel van de cursus is het leren werken volgens de principes van FACT, het modelgetrouw toepassen van FACT en het inhoudelijk inrichten van FACT naar de LVB-doelgroep, dat wil zeggen het integreren van specifieke op LVB-gerichte interventies en instrumenten.

Inhoud

De cursus wordt incompany aangeboden voor één of meerdere teams van een organisatie of samenwerkende organisaties voor de LVB. De cursus bestaat uit een afwisseling van praktijk- en ervaringsgerichte werkvormen. Daarbij wordt door middel van discussie en gerichte huiswerkopdrachten gewerkt aan een doelgroepspecifieke en modelgetrouwe uitwerking van het FACT-model voor de eigen instelling.
 
Het is de keuze van de organisatie hoe, in vervolg op deze vijfdaagse training het werken met FACT, in te bedden in de organisatie. Voor een goede implementatie van FACT voor (SG)LVB doen wij de volgende aanbeveling:

 • een trainings- en adviestraject voor staf en management
 • een training voor enkele interne projectleiders of coaches FACT gericht op het ondersteunen van de teams bij modelgetrouw invoeren en borgen van het FACT-model en de zelfgekozen inhoudelijke inrichting daarvan

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij hebben deze training-op-maat incompany uitgevoerd voor o.a. Koraal Groep De la Salle te Boxtel.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.
 • Docenten: drs. Harco de BruinMargret Overdijk
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC199 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl