SRH voor behandelaren  (IC197)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe werk je als behandelaar kracht- en presentiegericht zonder het probleemgerichte los te laten? Deze cursus geeft je handvatten bij het inzetten van herstelondersteunende zorg in de behandeling. Als basis daarvoor doe je eerst kort en krachtig inzicht op in SRH (Steunend Relationeel Handelen) als methodiek.
 
 • Inhoud

  SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) biedt - naast rehabilitatie - ook een specifieke vorm van herstelondersteuning: hulpverleners leren kracht- en presentiegericht samen te werken met cliënten. De concrete krachteninventarisaties (het Persoonlijk Profiel) worden met de cliënten samen gemaakt door casemanagers, persoonlijk begeleiders etc. Cliënt en persoonlijk begeleider zijn ingebed in een (behandel)team en dat vraagt nauwe aansluiting op twee gebieden:

  • op welke manier werken behandelaars ook kracht- en presentiegericht? Er moet ook probleemgericht gewerkt worden. Hoe sluiten de verschillende werkwijzen dan op elkaar aan?
  • in welke mate worden alle (behandel)interventies ingezet als vormen van herstelondersteuning?
  Deze cursus geeft behandelaren hierbij kort en krachtig inzicht in SRH als methodiek en biedt handvatten bij het inzetten van herstelondersteunende zorg in de behandeling.

  In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

  De voordelen van blended learning:
  • Het bestuderen van de theorie en ander voorbereidend werk doen de deelnemers via e-learning: zelfstandig, wanneer het hen uitkomt. Dat betekent minder bijeenkomsten.
  • Doordat alle deelnemers de theorie al thuis hebben verwerkt, is er in de bijeenkomsten niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kan ook nog meer geprofiteerd worden van de deskundigheid van de docenten. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.
  • De digitale middelen bieden extra mogelijkheden voor rechtstreeks contact met de docent, bijvoorbeeld voor specifieke vragen, coaching, begeleide intervisie en supervisie.
  • De prijs van een blended opleiding is lager: online lesuren zijn goedkoper dan bijeenkomsten. De kosten zijn dus minder, terwijl het aantal lesuren en accreditatiepunten gelijk blijft.

  Wat kun je verwachten?

  In twee dagdelen komt de relatie tussen herstel en behandeling uitgebreid aan de orde, zowel vanuit theoretisch perspectief als praktisch perspectief, waarbij ook de relevante ontwikkelingen op het gebied van herstel binnen diverse instellingen aan bod komen: 

  • Hoe zien wij herstel, hoe zien wij de samenhang tussen behandeling en herstel, wat zijn fasen van herstel en wat betekenen deze voor de behandeling?
  • Het SRH: hoe werkt het als herstelgerichte aanpak?
  • Op welke manier heb ik als behandelaar te maken met het SRH?
  • Wat betekent een dergelijke herstelgerichte benadering voor onze/mijn manier van werken?
  Deze cursus wordt gegeven door ervaren SRH-docenten. Hoofdopleiders zijn Toon Walravens en Jacquelin Zents. Deelnemers krijgen toegang de digitale leeromgeving. Hier kunnen zij via ‘blended learning’ de voorbereidingsopdracht en de opdracht tussen de dagdelen door maken. Ook is hier literatuur beschikbaar.

  Wat leer je?

  •  Deelnemers doen inspiratie op voor herstelgericht behandelen.
  • Zij verkrijgen kennis m.b.t. de methodiek van het SRH en de relatie met behandeling.
  • Zij verkrijgen tevens kennis m.b.t. de samenhang van herstel en behandeling.
  • Zij verwerven vaardigheden m.b.t. het inzetten van behandeling als herstelondersteuning.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze cursus die bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur op twee verschillende dagen plus e-learning, wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
 • Literatuur
  Werken in Verbinding, Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen, Den Hollander en Jean Pierre Wilken, Uitgeverij SWP 1ste druk, 2020. ISBN 9789088509520.
 • Reviews
  Reviews