Verdiepingsmodule SRH en ouderschap: complex, krachtig en kwetsbaar  (IC181)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe ondersteun je ouders met psychische problemen in hun ouderschap? In deze cursus leer je ouderschap versterken vanuit de herstelgedachte van SRH. Binnen het herstelproces van de ouder bied je ondersteuning bij het ‘ouder zijn’. Je ontdekt wat het verschil is tussen ouderschap en opvoeden en hoe je je in de eerste plaats opstelt als belangenbehartiger van je cliënt.
 
 • Inhoud

  In deze verdiepingsmodule SRH nemen wij theorieën over ‘goed ouderschap’ als uitgangspunt en verbinden deze met de herstelgedachte zoals uitgewerkt in het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Bij het ondersteunen van herstelprocessen van ouders met psychiatrische problemen ligt de focus direct en eenduidig op ondersteuning bieden bij het ‘ouder-zijn’. Hierbij is het van groot belang dat begeleiders ‘vanuit het juiste perspectief’ werken. Zodra er kinderen in het spel zijn, hebben veel hulpverleners de neiging om het perspectief van het kind te nemen. Dit zou dan aansluiten op de opvoedingstaken die de ouder heeft. Ouderschap is echter veel breder dan opvoedingstaken alleen. Sowieso zijn er nog diverse andere betrokkenen die ook opvoedingstaken en -verantwoordelijkheden hebben (denk aan het onderwijs): dit is niet kenmerkend voor de kern van goed ouderschap. Sterker nog, deze invalshoek brengt de hulpverlener ertoe om het perspectief van het kind te nemen en daarmee het perspectief van de ouder te verlaten. In een training voor hulpverleners die zich richt op het begeleiden van ouders zal dus eerst en vooral het verschil tussen ouderschap en opvoedingstaken benadrukt moeten worden.

  Opvoedingstaken héb je; een ouder bén je. Dat is dus een staat van zijn die los staat van hoe het nu is: ook als de ouder ernstige psychiatrische problemen en/of een verslaving heeft, dan blijft hij/zij gewoon ouder.

  Wat kun je verwachten?

  In deze module presenteren wij ouderschap als een identiteit die mede bepaalt wie je bent en wat de kern is van persoonlijke zingeving. En het is ook hier waar de ouderschapstheorieën en ‘het herstelconcept’ elkaar ontmoeten: het gaat om persoonlijke ondersteuning bieden aan de ouder in de kern van persoonlijke zingeving. Dit stelt specifieke eisen aan de invulling van de begeleidersrol: als eerst en vooral belangenbehartiger van de cliënt. Dat is de kern van deze training.

  Wat leer je?

  Theorieën over ‘goed ouderschap’ worden verbonden met de herstelgedachte van het SRH. Het bieden van persoonlijke ondersteuning aan de ouder stelt specifieke eisen aan de invulling van de begeleidersrol.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie
  Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Bij voorkeur hebben de deelnemers de basisopleiding SRH afgerond en werken zij op minimaal hbo-niveau.

 • Docenten
 • Reviews
  Reviews