Verdiepingsmodule SRH en zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel  (IC171)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe kunnen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bereiken? In deze cursus ontdek je hoe je ze kunt ondersteunen vanuit de visie van rehabilitatie en herstel, ook bij blijvende, ernstige beperkingen. Je leert hoe je een herstelondersteunende omgeving kunt scheppen en welke hulpmiddelen je daarbij kunt inzetten.
 
 • Inhoud

  Het bieden van herstelondersteunende begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) is voor een deel nog onontgonnen gebied. Begrippen als rehabilitatie en herstel lijken in eerste instantie meer van toepassing op cliënten die na het doormaken van een lange ziekte zodanig hersteld zijn, dat zij hun leven weer kunnen oppakken en op eigen benen kunnen staan. Bij cliënten met NAH is er vaak geen sprake van op eigen benen staan. Natuurlijk zijn er allerlei vormen en gradaties van niet aangeboren hersenletsel, maar er is vrijwel altijd sprake van blijvende levensontwrichtende effecten.

  Wat leer je?

  Weten wat NAH inhoudt, welke specifieke kwetsbaarheden hiermee verbonden zijn en wat herstelprocessen in het kader van NAH problematiek betekenen. Het kunnen aangeven wat de belangrijkste aspecten zijn van begeleiding van cliënten met NAH en kennismaken met een aantal specifieke hulpmiddelen. Tenslotte het kunnen opnemen van een aantal aspecten van de herstelondersteunende omgeving, verbindingen leggen met het werken in de triade en ervaring opdoen met de praktische invulling daarvan.

  Werkwijze

  • begrippenkader niet aangeboren hersenletsel, SRH en herstel: de samenhang
  • werken aan individuele competenties van de persoonlijk begeleider
  • de herstelbevorderende omgeving
    
  Deze verdiepingsmodule wordt uitgevoerd door een SRH-docent met specifieke expertise op gebied van niet aangeboren hersenletsel.

  Toetsen

  Deze verdiepingscursus wordt afgesloten met een individuele eindopdracht waarin aan de hand van een eigen casus de verworven competenties (beroepshouding, kennis en vaardigheden) aangetoond dienen te worden.

 • Datums

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd. De cursus bestaat uit 3 trainingsdagen en 3 bijeenkomsten methodische werkbegeleiding van 3 uur.
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
 • Reviews