Verdiepingsmodule SRH en bemoeizorg  (IC170)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe bereik je mensen met ernstige problemen op verschillende levensgebieden die niet op jouw hulp zitten te wachten? In deze cursus maak je kennis met de uitgangspunten van bemoeizorg en oefen je hoe je actief aansluiting maakt bij deze cliënten en hun leefwereld. Je leert hoe je een rehabilitatieproces vormgeeft en hoe je elkaar als hulpverleners kunt ondersteunen in intervisie.
 
 • Inhoud

  In de begeleiding door middel van de SRH-methodiek komen hulpverleners meer en meer in aanraking met mensen die te kampen hebben met verschillende problemen op verschillende levensgebieden. Vaak komt het voor dat deze mensen ze ook veroorzaken. Met deze groep is het moeilijk contact maken en men wijst het contact in sommige gevallen ook actief af. Met regelmaat veroorzaken zij soms ernstige overlast. Bij deze cliënten is er vaak sprake van verslavingsproblematiek gecombineerd met psychiatrische problemen. De omgeving ervaart zorgen om de cliënt. Dat kan zijn van de woningcorporatie tot politie, familie of buren. Begeleiding van deze cliënten vraagt om een andere aanpak. Daarom heeft de RINO Groep samen met RIBW Arnhem & Veluwe Vallei deze verdiepingsmodule ontwikkeld.

  Wat leer je?

  • Kennis van de uitgangspunten van bemoeizorg in de RIBW en basiskennis en -vaardigheden om een rehabilitatieproces op een methodische wijze vorm te geven bij deze cliënten.
  • Herkennen van overlevingsstrategieën en actief aansluiting kunnen maken bij de cliënt en diens leefwereld.
  • Hoe een team voor individueel begeleiders als hulpbron kan fungeren bij het vinden en versterken van krachten en opties (keuzemogelijkheden). Hierbij wordt geleerd om deze manier van werken ook in de vorm van intervisie na de training zelfstandig uit te kunnen blijven voeren.

  Werkwijze

  • herkennen van krachten die er zijn, motiverende gesprekstechnieken en groepscoaching
  • kennis sociale netwerken, verstevigen en verdiepen van het sociaal netwerk, samenwerken in ketens
  • coördinerende rol van de hulpverlener m.b.t. de vragen of het gebied van huisvesting, psychische problemen en schuldsanering
  • herstelprocessen, verloop en stagnatie, slechten van barrières
  • contact krijgen met de mensen uit deze doelgroep, aandacht voor communicatiestrategieën, kennis van de culturele achtergronden van de cliënt en eenvoud
  Deze verdiepingsmodule wordt uitgevoerd door een SRH-docent met specifieke expertise op gebied van bemoeizorg. Gedurende één dagdeel worden er twee ervaringsdeskundigen ingezet en gedurende één dagdeel wordt er gewerkt met een acteur.

  Toetsen

  Deze verdiepingscursus wordt afgesloten met een individuele eindopdracht waarin aan de hand van een eigen casus de verworven competenties (beroepshouding, kennis en vaardigheden) aangetoond dienen te worden.

 • Datums
  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd. De cursus bestaat uit 3 trainingsdagen en 3 bijeenkomsten methodische werkbegeleiding van 3 uur.

  (Omvang: 27 uur)
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
 • Reviews