Omgaan met psychiatrie in de maatschappelijke opvang  (IC165)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe ga je in de maatschappelijke opvang om met mensen met psychiatrische problemen? In deze cursus leer je hoe je deze mensen het beste kunt benaderen en hoe je met hun gedrag omgaat. Met die kennis en vaardigheden sta je met meer zelfvertrouwen op de werkvloer.
 
 • Inhoud

  Binnen de maatschappelijke opvang is er een toename van mensen met psychiatrische problemen te constateren. Omgaan met mensen die psychiatrische problemen hebben, is geen vanzelfsprekendheid. Uiteindelijk is de maatschappelijke opvang één van de laatste vangnetten waar deze mensen terecht kunnen en is de manier waarop de medewerker met de bewoner omgaat bepalend voor het verblijf. Kennis van psychiatrische beelden kan belangrijk zijn om op een goede manier met de bewoner om te gaan: vanuit welke houding kunnen medewerkers de bewoners het best benaderen en hoe gaat men met bepaalde vormen van (psychiatrisch) gedrag om?

  In deze cursus komen de verschillende psychiatrische beelden aan bod en worden handvatten geboden om op een zinvolle manier met de bewoner om te gaan. Het uitgangspunt blijft 'zo normaal mogelijk te doen bij moeilijke problemen'. Want het gaat vaak om complexe problemen (dakloosheid en psychiatrische problemen horen daarbij) waarbij het leggen van een goede basis in de opvang een eerste stap op weg kan zijn naar een stabieler leven voor de bewoner. De training sluit aan bij de eigen praktijkervaringen van de cursisten.

  Wat leer je?

  Na afloop van de training is er kennis van psychiatrische ziektebeelden. Deelnemers kunnen na het volgen van de training het gedrag van bewoners met psychiatrische problematiek beter plaatsen en hebben handvatten gekregen om er in de praktijk op een goede manier mee om te gaan.

  Werkwijze

  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • psychiatrische ziektebeelden: de beelden en bijbehorend gedrag
  • praktisch omgaan met psychiatrische problematiek
  • aansluiten bij de leefwereld vanuit presentie en contact maken
  • werken met narratieven en rehabilitatie
  • observeren en signaleren
  • onderhandelen als methodisch instrument

  De onderwerpen worden aangeboden aan de hand van korte inleidingen en de vaardigheden worden geoefend in kleine rollenspellen.

  Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. een aantal teams van PerspeKtief te Delft en voor Kwintes Maatschappelijke Opvang De Cocon te Hilversum.

 • Datums

  Omvang

  Deze tweedaagse cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Activiteitenbegeleider

 • Docenten
  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis  is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’. 
  Lees meer
 • Reviews