Omgaan met agressie en (dreiging van) geweld binnen de ggz  (IC015)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hulpverleners in de ggz worden steeds vaker geconfronteerd met agressie. In deze cursus leer je hier beter mee omgaan en ontdek je je eigen stijl in conflicthantering. Je eigen ervaringen met agressie, ruzie en geweld en die van je medecursisten staan centraal in het oefenen met concrete situaties met een trainingsacteur. Zo leer je je vaardigheden toepassen en sta je steviger in je schoenen in je dagelijkse werkpraktijk.
 
 • Inhoud

  Steeds vaker komen hulpverleners, werkzaam binnen de ambulante en residentiële zorg, in aanraking met agressie en geweld van (psychiatrische) patiënten. In deze training wordt van verschillende kanten gekeken naar ruzie, conflicten, agressie en geweld. Soms heeft een patiënt recht op begrip voor zijn kwaadheid en helpt dit ook. Soms moet iemand een grens gesteld krijgen: tot hier en niet verder! Soms is het beter om te proberen 'er samen uit te komen'. Belangrijk is om steeds te kunnen deëscaleren, zonder dat belangen daarbij worden opgegeven. Deelnemers oefenen met deze en soortgelijke situaties.

  Wat leer je?

  De algemene doelstelling is beter te kunnen omgaan met kwaadheid, agressie en (dreiging van) geweld en de eigen reacties daarop. Deelnemers maken kennis met verschillende stijlen van conflicthantering en verkrijgen inzicht in de eigen stijl van conflicthantering. Deelnemers leren basisvaardigheden hanteren in de omgang met (dreiging van) agressief gedrag van patiënten/cliënten in het directe contact. Daarnaast leren deelnemers gedragsregels toe te passen om escalatie te voorkomen.

  Werkwijze

  • eigen ervaringen en vragen ten aanzien van agressie
  • herkennen en analyseren van spanningsvolle situaties
  • professioneel communiceren: houding en functie
  • omgaan met onverwachte situaties en onvoorspelbaar gedrag
  • zorg voor aandacht/aandacht voor zorg
    
  De ervaringen van cursisten met agressie, ruzie en/of geweld staan in deze cursus centraal. Na behandeling van theorie en verschillende modellen over agressie en conflicten, wordt hiermee geoefend. Er wordt gewerkt met een acteur, waarbij concrete casuïstiek van de deelnemers het uitgangspunt is.

 • Datum
  Deze 1-daagse cursus wordt, in overleg, incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Activiteitenbegeleider

 • Docenten
  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis  is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’. 
  Lees meer
 • Reviews