‘Je hebt als klinisch psycholoog een voorbeeldfunctie voor je collega’s’

Interview met Freya Hornyák

25 mei 2021
 

Freya Hornyák

De aanwas klinisch psychologen blijft achter bij de vraag. Anders dan bij de opleiding tot Gz-psycholoog blijven opleidingsplekken tot klinisch psycholoog regelmatig oningevuld. Een gemiste kans, vindt Freya Hornyák. Hornyák – zelf gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog – vertelt in dit interview over het nut en de noodzaak van klinisch psychologen voor de ggz, én waarom zijzelf voor de unieke differentiatie kinderen & jeugd koos.

De opleiding tot klinisch psycholoog is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen die als behandelaar en manager in een (grotere) gezondheidszorginstelling werkzaam willen zijn. Tijdens de vierjarige opleiding verwerven deelnemers specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheidszorgpsychologie.

‘De toegevoegde waarde van de klinisch psycholoog zit ‘m in beleid’, zegt Hornyák, manager Behandelzaken Jeugdhulp Thuis bij Jeugdhulp Friesland en sinds 2018 in opleiding tot specialist. ‘Als klinisch psycholoog vervul je een sturende rol ten opzichte van basis- en gz-psychologen; je zet de juiste mensen op de juiste plek. Dit vanuit specialistische kennis op het gebied van meer complexe of comorbide problematiek.’

Specialist in je vak

‘Als gz-psycholoog word je opgeleid tot generalist; je leert van alles een beetje’, vertelt Hornyák. ‘In de KP-opleiding ga je je meer toeleggen op een bepaald onderdeel in je vak. Zodat je je daarin verder ontwikkelt en als expert kan worden ingezet.’

'Als klinisch psycholoog zet je de juiste mensen op de juiste plek’

Freya Hornyák

De opleiding tot klinisch psycholoog is zo ingericht dat je tevens wordt opgeleid tot psychotherapeut. Dat gaat verder dan alleen diagnostiek en behandeling van zeer complexe problematiek. Je leert ook hoe je de verschillende therapeutische vaardigheden op andere werkvlakken kan inzetten.

Hornyák: ‘Deze kennis heb je nodig om vanuit je coördinerende rol samenwerkingsrelaties goed te houden. In werkrelaties met je collega’s of in de benadering van ouders. Maar ook hoe je maatschappelijk gezien invloed kan uitoefenen op hoe we ouders kunnen ondersteunen en meebehandelen bij de voor hen moeilijke taak hun kinderen op te laten groeien tot de gezonde volwassenen van later.’

Klinisch psycholoog in jeugdzorg

Hornyák heeft in de jeugdzorg met een breed palet van zorg te maken: van ambulant tot residentiële hulp in de klinische setting tot dagbesteding. Hoewel jeugdzorg van oorsprong met name gericht is op opvoedhulp, wordt de laatste jaren steeds meer psychotherapie gegeven. ‘De ouders en kinderen in de jeugdzorg komen allemaal uit zware opvoedsituaties. Door psychotherapie niet langer voor een paar uur per week in te kopen maar in huis te halen, kan vanuit een multidisciplinair team meer integrale hulp worden geboden’, legt Hornyák uit.
 
Hier komt volgens haar ook het belang van de klinisch psycholoog naar voren: ‘Wanneer je met een multidisciplinair team continu om een cliënt heen staat, heb je specialisten nodig die regie kunnen houden en weten hoe je als team een behandeling aanpakt en uitvoert. Je hebt als klinisch psycholoog een voorbeeldfunctie voor je collega’s.’
 

KP-opleiding variant kinderen & jeugd

Wanneer je bij de RINO Groep de opleiding tot klinisch psycholoog gaat volgen, kun je kiezen tussen de doelgroepen volwassenen & ouderen en kinderen & jeugd. Voor Hornyák was het, gezien haar achtergrond in jeugdzorg, een logische keuze om de opleiding tot klinisch psycholoog met differentiatie kinderen en jeugd te volgen. Deze wordt in Nederland alleen door de RINO Groep aangeboden.
 
Hornyák: ‘Ik ben de sollicitatie voor klinisch psycholoog aangegaan, omdat ik vind dat we binnen jeugdzorg onvoldoende een antwoord hebben op de complexe groep van kinderen en hun ouders. Je werkt nooit met één persoon, maar hebt altijd te maken met een geheel systeem. Met de KP-opleiding wil ik mijn kennis vergroten, zodat ik mijn kennis binnen de organisatie kan verbreden en in gesprek met gemeenten en andere partijen beter kan uitleggen waarom we bepaalde interventies willen verbeteren of waarom hetgeen we doen rechtvaardig is.’
 
Op de vraag waarom kandidaten voor de variant kinderen & jeugd zouden moeten kiezen, antwoordt Hornyák: ‘Niet alle volwassenen worden vader of moeder, maar kind zijn ze stuk voor stuk geweest. Hun eigen ontwikkeling speelt weer een rol op latere leeftijd, al dan niet als ouder. De opleiding tot klinisch psycholoog kinderen & jeugd is bij uitstek de opleiding waarin je leert wat er allemaal mis kan gaan in die ontwikkeling van kind naar volwassenen en welke rol ouders, familie, onderwijs en maatschappij daarin spelen.’
 

Lees ook het interview met Gerrit Bücher: 'Ik ervaar dat ik door de KP K&J-opleiding een betere hulpverlener word’

Meer weten over de opleiding tot klinisch psycholoog?