Studiegids KP  

De Onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgesteld door de Stichting BoPP Midden Nederland en de Stichting BoPP West Nederland. De examencommissie bewaakt de naleving van de OER.
 
Bezwaar en beroep
Tegen een door de hoofdopleider, praktijkopleider of een docent genomen besluit kun je een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie conform onderstaande procedure.
Een bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
 
Je ondertekende bezwaarschrift bevat tenminste:

  • Jouw naam en adres
  • De redenen van het bezwaar
  • Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het bezwaar is gericht met afschrift van het besluit.

Je kunt het bezwaarschrift richten aan de secretaris van de examencommissie:

Drs. Mirjam Niemans
030 230 84 33
m.niemans@rinogroep.nl

Voor verdere informatie zie artikel 10.1 van de Onderwijs- en examenregeling (OER).