Kwintes en de RINO Groep bezegelen samenwerking voor inzet SRH als basismethodiek

16 november 2021

Cliënten begeleiden naar een goede kwaliteit van leven met behulp van de SRH-methodiek. Met dat doel hebben Kwintes en de RINO Groep op maandag 15 november een overeenkomst afgesloten. De bedoeling is dat over drie à vier jaar Kwintes goed is uitgerust om organisatiebreed te werken met SRH als basismethodiek.

SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is een basismethodiek die gebruikt wordt als basis voor allerlei methodische processen. Met de SRH-methodiek ondersteun je cliënten in hun herstel- en ontwikkelingsproces en creëer je omgevingen die steunend zijn. Dat doe je door krachten aan te boren voor herstel van regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. Vier kernhandelingen staan centraal: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.

Samenwerkingsovereenkomst RINO Groep Kwintes Hedda van 't Land en Ineke van Hooff

Dezelfde taal spreken

Kwintes biedt 24 x 7 begeleiding thuis of in een woonvorm. De zorginstelling is er voor mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek en biedt begeleiding bij omgaan met wonen, leren & werken, financiën en structuur in de dag. Kwintes en de RINO Groep hebben met SRH een warm en betrokken verleden. Een deel van de medewerkers van Kwintes is al geschoold in SRH en er is stapsgewijs gewerkt aan de implementatie door coaches en docenten. Nu heeft Kwintes ervoor gekozen om SRH als de basismethodiek in te zetten.

'We hebben al een langere geschiedenis met elkaar en delen de intentie om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun herstel’

Ineke van Hooff

Ineke van Hooff, bestuurder bij Kwintes: ‘Wij geloven dat mensen zelf hun eigen herstelondersteuner zijn, en dat anderen hierbij ondersteuning kunnen bieden. Door Kwintes-breed te werken met de SRH-methodiek, hebben we één werkwijze en spreken we dezelfde taal met elkaar, met cliënten en met onze samenwerkingspartners. Als Kwintes zien we in de RINO Groep een betrouwbare partner. We hebben al een langere geschiedenis met elkaar en delen de intentie om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun herstel.’

De RINO Groep ondersteunt Kwintes door middel van scholing, implementatie-advies en borging. Alle zorgmedewerkers van Kwintes worden in de komende jaren getraind in de SRH-methodiek, passend bij hun functie en de groep cliënten waarmee ze werken. Ook nieuwe medewerkers worden direct bij hun start getraind in de methodiek.

Betekenisvolle rollen

Hedda van ’t Land, bestuurder bij de RINO Groep: ‘De samenwerking met Kwintes raakt bij mij een persoonlijke snaar. Toen mijn broer opgenomen werd in een beschermde woonomgeving, zag ik hoe belangrijk het voor hem was om de zin in het leven te hervinden en betekenisvolle rollen in de samenleving te vervullen. En vooral ook: ontdekken wat hij nog wél aankon. Er bleek altijd nog iets mogelijk op het gebied van leven, wonen en werken. Daarom ben ik zo trots op onze samenwerking met Kwintes. Via scholing dragen wij direct bij aan de doelstelling van Kwintes: mensen ondersteunen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen.’

Jacquelin Zents, hoofdopleider SRH bij de RINO Groep, kijkt ernaar uit om samen aan de slag te gaan: ‘De RINO Groep staat net als Kwintes midden in de samenleving. Twee bruggenbouwers kunnen een sterk aquaduct bouwen en kunnen (het water) laten stromen. Mijn eerste ervaring met Kwintes was ook mijn eerste ervaring als docent in 2005 en daar heeft één medewerker een waardevolle uitspraak gedaan, die ik nog altijd bij mij draag. Dat laat zien dat je altijd in welke rol, voor de ander – vaak onbewust – het verschil kunt maken.’

Wil je meer weten over SRH?