Nieuw: integraal scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog

Meer leerrendement en gemak

2 september 2021

Dit najaar biedt de RINO Groep een compleet tweejarig scholingstraject aan voor de route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dit scholingstraject is bedoeld voor basispsychologen (en orthopedagogen, na toetsing bij het NIP) die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, en willen toewerken naar een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Deelnemers volgen in een vaste groep een gestructureerde opleiding, met een rode draad en inhoudelijk op elkaar afgestemde lesdagen.

Meer weten over het scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog?

Dit scholingstraject komt naast onze populaire individuele route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, waarbij mensen een opleidingsplan op maat samenstellen. Het nieuwe scholingstraject bestaat uit zowel nieuw ontwikkelde lessen als lessen uit bestaande cursussen en opleidingen. De afgelopen jaren hebben we met het NIP, de hoofdopleider Helen Bakker en een klankbordgroep opgetrokken om de inhoud, competenties en didactiek optimaal op elkaar af te stemmen. Kernbegrippen van de opleiding zijn: ontwikkelingspsychologisch denkkader, systeemgerichte en integrale focus, versterking van kinderen via ouders en andere volwassenen, handelingsgericht werken en wetenschappelijke basis.

Inhoud en voordelen

Het scholingstraject bestaat uit 380 uur scholing (integraal, generalistisch opleidingsdeel) en 120 uur extra literatuurstudie. Deelnemers kunnen los de 100 uur Basiscursus CGT volgen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Daarnaast organiseren ze zelf 2.790 uur werkervaring, 90 uur supervisie en 6 casusverslagen. Het opleidingsdeel start op 12 november 2021 en kost € 12.950.

Een integraal scholingstraject biedt veel voordelen, zoals:
  • de samenhang en minimale overlap tussen de verschillende lesdagen
  • een duidelijke rode lijn in het programma
  • een vaste opleidingsgroep, leren met en van elkaar
  • de zekerheid van een generalistische opleiding, met een goede verhouding tussen diagnostiek, behandeling en overige taken
  • deelnemers hoeven zelf inhoud en planning niet te organiseren

Integraal of individueel?

Het complete scholingstraject is vooral aantrekkelijk voor basispsychologen die 3 tot 4 dagen in de week werken en daarnaast tijd hebben voor de lesdagen en de voorbereiding en verwerking van de stof. Mensen die liever wat langer de tijd nemen voor het registratietraject of zelf meer inhoudelijke keuze willen hebben, kunnen beter kiezen voor het individuele leertraject.

Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog